BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP  /  cennik
A- A A+

Jeżeli jednostka organizacyjna KRUS realizująca wniosek o udostępnienie informacji publicznej ponosi dodatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku lub w związku z koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, pobiera od wnioskodawcy opłatę odpowiadającą wysokości tych kosztów, o czym informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Nie pobiera się opłaty, jeżeli wysokość nie przekracza kwoty 51 zł. Patrz Zarządzenie nr 59 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 23 listopada 2017 r.

Zarządzenie nr 14 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 17 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji obowiązku udostępniania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

Zarządzenie nr 10 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 12 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji obowiązku udostępniania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

Cennik materiałów biurowych w 2019 r.

  • płyta CD z opakowaniem 2 zł brutto za sztukę,
  • płyta DVD z opakowaniem 4 zł brutto za sztukę,
  • wydruk kserokopii czarno-białej niezależnie od formatu (A3/A4) na urządzeniach wielofunkcyjnych koszt wynosi 0,08 zł brutto za stronę,
  • wydruk kserokopii kolorowej niezależnie od formatu (A3/A4) na urządzeniach wielofunkcyjnych koszt wynosi 0,30 zł brutto za stronę,
  • koszt papieru format A4 wynosi 0,03 zł brutto za kartkę,
  • koszt papieru format A3 wynosi 0,06 zł brutto za kartkę.

 

 


Utworzenie cennika opłat: Biuro Administracji i Inwestycji,
odpowiedzialny za informację: dyr. Biura Administracji i Inwestycji, mgr Kazimierz Sionek,
opublikowanie informacji: Maciej Świątek 27.02.2019 r.