BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP  /  ePUAP
A- A A+

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP) umożliwia zainteresowanym podmiotom adresowanie drogą elektroniczną do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podań, wniosków i innych dokumentów, opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Zainteresowanych korzystaniem drogą elektroniczną z usług za pomocą powszechnie dostępnych narzędzi teleinformatycznych prosimy o zapoznanie się z ogólnymi informacjami na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie

Państwa elektroniczna korespondencja będzie odbierana poprzez platformę usług administracji publicznej e-PUAP.

Korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej wymaga:

  • założenia bezpłatnego konta użytkownika na elektronicznej platformie usług administracji publicznej e-PUAP

  • zlokalizowania KRUS na platformie e-PUAP w Elektronicznym Urzędzie Podawczym,
  • wypełnienia wniosku do KRUS na docelowej stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego na stronie e-PUAP, bądź dołączenia on-line dokumentu z bezpiecznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akceptowalne formaty załączników, w jakich można zapisać załączniki do pism wyszczególniono w załączniku do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2011 r.Nr 206 poz. 1216). Łączna wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające wirusowe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane przez system i nie zostaną rozpatrzone.

Wymogi korzystania z usług za pośrednictwem  Internetu szczegółowo określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. 2005 r. Nr 200, poz. 1651), wydane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565). 

Rejestracja konta na ePUAP

INSTRUKCJA przekazywania do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego korespondencji za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

Skrzynki ePUAP w Placówkach Terenowych KRUS

Kasa informuje, że na platformie ePUAP są udostępnione adresy do 118 placówek terenowych, za pomocą których można bezpośrednio przesyłać korespondencję do PT.

Dodatkowo funkcjonuje 17 skrzynek: Centrala i 16 oddziałów regionalnych. Wkrótce analogiczne skrzynki adresowe będą posiadały wszystkie placówki terenowe KRUS.

Kasa zachęca do korzystania z tej formy kontaktu. wykaz PT z adresami w systemie Instrukcja dla Obywateli ułatwiająca nadawanie pism bezpośrednio na skrzynki PT

Zachęcamy do kierowania urzędowej korespondencji przez ePUAP do jednostek KRUS zgodnie z właściwością terytorialną.

wykaz PT z adresami w systemie

Instrukcja dla Obywateli ułatwiająca nadawanie pism bezpośrednio na skrzynki PT

Nazwę identyfikującą Oddziały Kasy w ePUAP przedstawia poniższa tabela.

Nazwa jednostki KRUSNazwa instytucji w ePUAP
Centrala          Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Centrala 
OR Białystok Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Białymstoku
OR BydgoszczKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Bydgoszczy
OR CzęstochowaKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Częstochowie
OR GdańskKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Gdańsku
OR KielceKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Kielcach
OR Kraków           Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Krakowie
OR KoszalinKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Koszalinie
OR LublinKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Lublinie
OR ŁódźKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Łodzi
OR OlsztynKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Olsztynie
OR OpoleKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Opolu
OR Poznań          Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Poznaniu
OR RzeszówKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Rzeszowie
OR WarszawaKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Warszawie
OR WrocławKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny we Wrocławiu
OR Zielona GóraKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Zielonej Górze

 

 


 

Informację wprowadziła: 12.05.2008 r. Maria Lewandowska

Uzupełnienie /korekta informacji: 18.10.2011 r.,  13.04.2017, Maria Lewandowska, 18.10.2018 r. Maciej Świątek, 24.10.2018 r. Dorota Grabowska