BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP  /  ePUAP
A- A A+

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP) umożliwia zainteresowanym podmiotom adresowanie drogą elektroniczną do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podań, wniosków i innych dokumentów, opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Zainteresowanych korzystaniem drogą elektroniczną z usług za pomocą powszechnie dostępnych narzędzi teleinformatycznych prosimy o zapoznanie się z ogólnymi informacjami na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieePUAP

Państwa elektroniczna korespondencja będzie odbierana poprzez platformę usług administracji publicznej e-PUAP.

Korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej wymaga:

  • założenia bezpłatnego konta użytkownika na elektronicznej platformie usług administracji publicznej e-PUAP
  • zlokalizowania KRUS na platformie e-PUAP w Elektronicznym Urzędzie Podawczym,
  • wypełnienia wniosku do KRUS na docelowej stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego na stronie e-PUAP, bądź dołączenia on-line dokumentu z bezpiecznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akceptowalne formaty załączników, w jakich można zapisać załączniki do pism wyszczególniono w załączniku do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2011 r.Nr 206 poz. 1216). Łączna wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające wirusowe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane przez system i nie zostaną rozpatrzone.

Wymogi korzystania z usług za pośrednictwem  Internetu szczegółowo określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. 2005 r. Nr 200, poz. 1651), wydane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565). 

Rejestracja konta na ePUAP

 


 

Informację wprowadziła: 12.05.2008 r. Maria Lewandowska

Uzupełnienie /korekta informacji: 18.10.2011 r.,  13.04.2017, Maria Lewandowska