BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Ubezpieczenia

Formularz oświadczenia rolnika dotyczący pomocnika rolnika będącego obywatelem Ukrainy

 KRUS UD-97/2023_02 Oświadczenia rolnika o przysługującym prawie do wydłużonego okresu świadczenia pomocy przy zbiorach przez pomocników rolnika będących obywatelami Ukrainy

Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia

 1.  KRUS UD-94/2021_02 Wniosek o wydanie zaświadczenia
 2. Informacje dotyczące wydawania zaświadczeń
   

Formularze dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników

 1.  KRUS UD-2/2021_02 Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników
 2.  KRUS UD-2Z/2022_01 Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
 3.  KRUS UD-5/2021_02 Wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników
 4.  KRUS UD-5a/2021 02  Wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników osoby pobierającej rodzicielskie świadczenia uzupełniające
 5.  KRUS UD-24/2021_02 Oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą
 6.  KRUS UD-24A/2022_10 Oświadczenie w sprawie pracy w gospodarstwie
 7.   KRUS UD-24B/2021_02 Oświadczenie
 8.  KRUS UD-91/2021_02  Wniosek o finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem
 9.  KRUS UD-92/2021_02  Wniosek o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i finansowanie składki na to ubezpieczenie z dotacji budżetu państwa w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem
 10.  KRUS UD-84a/2021_02  Wniosek o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w związku z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna

Formularze potrzebne do ubezpieczenia pomocnika rolnika

1.  KRUS UD-89c/2023_02 Informacja o przepisach

2. Formularze: Zgłoszenie i Załącznik do Zgłoszenia (pdf i arkusz Excel)

3. Formularze: Korekta i Załącznik do Korekty (pdf i arkusze Excel)

Formularze potrzebne ubiegającym się o pomoc de minimis w rolnictwie

KRUS UD-95/2021 02 Oświadczenie

 Wzór formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę


Formularze potrzebne ubiegającym się o pomoc w ramach programów pomocowych

 Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis


Za treść informacji odpowiada Biuro Ubezpieczeń Centrali KRUS.
Data utworzenia informacji: 04 grudnia 2003 r. Aktualizacje: 02.03.2005 r., 04.08.2005 r., 13.10.2005 r., 06.01.2006 r., 28.03.2009, 31.03.2009 r., 11.02.15 r.
Wprowadziła: Maria Lewandowska
Aktualizacja: 11.02.15 r., Ewa Siejka
Aktualizacja: 29.10.2015 r., Adriana Minorowska
Aktualizacja: 31.03.2017 r., Maria Lewandowska
Aktualizacja: 16.05.2017 r., Dorota Grabowska
Aktualizacja: 04.06.2018 r., Maciej Świątek
Aktualizacja: 23.07.2019 r., Dorota Grabowska
Aktualizacja: 30.05.2020 r., Maciej Świątek
Aktualizacja: 25.06.2020 r., Maciej Świątek
Aktualizacja: 04.03.2021 r., Dorota Grabowska
Aktualizacja: 05.05.2021 r., Dorota Grabowska
Aktualizacja 08.11.2022 r., Maciej Świątek
Aktualizacja 09.02.2023 r., Maciej Świątek
Aktualizacja:14.03.2023 r., Dorota Grabowska