BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Ubezpieczenia

Formularze - dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników

KRUS UD-2 Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników

KRUS UD-2Z Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

KRUS UD-5 Wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników

KRUS UD-5a/2019-03 - Wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników osoby pobierającej rodzicielskie świadczenia uzupełniające

KRUS UD-24 Oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą

KRUS UD-24A Ośw. w sprawie pracy w gospodarstwie

KRUS UD-24B Oświadczenie

KRUS UD-91/2018_07 - Wniosek o finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem

KRUS UD-92/2018_07 - Wniosek o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i finansowanie składki na to ubezpieczenie z dotacji budżetu państwa w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem

KRUS UD-84a/2015_10 - Wniosek o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w związku z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna

Formularze potrzebne do ubezpieczenia pomocnika rolnika

1.  KRUS UD-89c/2018_05 Informacja o przepisach

2. Formularze: Zgłoszenie i Załącznik do Zgłoszenia (pdf i arkusz Excel)

3. Formularze: Korekta i Załącznik do Korekty (pdf i arkusz Excel)

wzory formularzy potrzebnych ubiegającym się o pomoc de minimis w rolnictwie

KRUS UD-93/2019_07 - Wzór oświadczenia

Wzór formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę


Wzory formularzy potrzebnych ubiegającym się o pomoc w ramach programów pomocowych

wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis


Za treść informacji odpowiada Biuro Ubezpieczeń Centrali KRUS.
Data utworzenia informacji: 04 grudnia 2003 r. Aktualizacje: 02.03.2005 r., 04.08.2005 r., 13.10.2005 r., 06.01.2006 r., 28.03.2009, 31.03.2009 r., 11.02.15 r.
Wprowadziła: Maria Lewandowska
Aktualizacja: 11.02.15 r., Ewa Siejka
Aktualizacja: 29.10.2015 r., Adriana Minorowska
Aktualizacja: 31.03.2017 r., Maria Lewandowska
Aktualizacja: 16.05.2017 r., Dorota Grabowska
Aktualizacja: 04.06.2018 r., Maciej Świątek
Aktualizacja: 23.07.2019 r., Dorota Grabowska
Aktualizacja: 30.05.2020 r., Maciej Świątek
Aktualizacja: 25.06.2020 r., Maciej Świątek