BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Świadczenia

KRUS SR-20 Wniosek o emeryturę, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy (WYDRUKUJ I WYPEŁNIJ)

KRUS SR-20 Interaktywny wniosek o emeryturę, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy (WYPEŁNIJ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I WYDRUKUJ)

Informacja do wniosku o emeryturę rolniczą/rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy (WYDRUKUJ i dołącz do wniosku o emeryturę i rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy)

KRUS -SR-21 - KWESTIONARIUSZ dotyczący okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz okresów podlegających zaliczeniu do tego ubezpieczenia (WYDRUKUJ I WYPEŁNIJ)

KRUS -SR-21 - KWESTIONARIUSZ dotyczący okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz okresów podlegających zaliczeniu do tego ubezpieczenia (WYPEŁNIJ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I WYDRUKUJ)

KRUS SR-21A Kwestionariusz dotyczący okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników (WYDRUKUJ I WYPEŁNIJ)

KRUS SR-21A Kwestionariusz dotyczący okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników (WYPEŁNIJ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I WYDRUKUJ)

KRUS SR-8 Oświadczenie Wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów (WYDRUKUJ I WYPEŁNIJ)

KRUS SR-8 Oświadczenie Wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów  (WYPEŁNIJ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I WYDRUKUJ)

KRUS SR-9 Zeznanie świadka (WYDRUKUJ I WYPEŁNIJ)

KRUS SR-9 Zeznanie świadka (WYPEŁNIJ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I WYDRUKUJ)

KRUS SR-12 Wniosek o rentę rodzinną z ubezpieczenia społecznego rolników - pdf (WYDRUKUJ I WYPEŁNIJ)

KRUS SR-12 Wniosek o rentę rodzinną z ubezpieczenia społecznego rolników  (WYPEŁNIJ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I WYDRUKUJ)

INFORMACJA DO WNIOSKU O RENTĘ RODZINNĄ (WYDRUKUJ i dołącz do wniosku o rentę rodzinną)

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE WYRÓWNAWCZE DLA DZIAŁACZA OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ORAZ OSOBY REPRESJONOWANEJ Z POWODÓW POLITYCZNYCH (WYDRUKUJ I WYPEŁNIJ)

INTERAKTYWNY WNIOSEK O ŚWIADCZENIE WYRÓWNAWCZE DLA DZIAŁACZA OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ORAZ OSOBY REPRESJONOWANEJ Z POWODÓW POLITYCZNYCH (WYPEŁNIJ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I WYDRUKUJ)

Informacja do wniosku (WYDRUKUJ i dołącz do wniosku o świadczenie wyrównawcze)

Wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - pdf (WYDRUKUJ I WYPEŁNIJ)

Wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (WYPEŁNIJ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I WYDRUKUJ)

elektroniczny wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

INFORMACJA DO WNIOSKU O ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI  (WYDRUKUJ i dołącz do wniosku o świadczenie uzupełniające dla osób niezdoplnych do samodzielnej egzystencji)

Katalog świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych uwzględnianych przy ustalaniu prawa i wysokości świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (SUE)

WNIOSEK O ZASIŁEK Z TYTUŁU OBJĘCIA OBOWIĄZKOWĄ KWARANTANNĄ, NADZOREM EPIDEMIOLOGICZNYM LUB HOSPITALIZACJĄ W ZWIĄZKU Z COVID-19

WNIOSEK O ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Z POWODU SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIECKIEM

KRUS GRSU-1/03/2019 - WNIOSEK DO PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO O RODZICIELSKIE ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

KRUS SR-16 Wniosek o przyznanie emerytury - renty za gospodarstwo przekazane przed 1 stycznia 1978 r.

KRUS SR-22 A Wniosek w sprawie przedłużenia okresu wypłaty zasiłku chorobowego

KRUS SR-23 Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową

KRUS SR-24A Wniosek o zasiłek macierzyński  (WYDRUKUJ I WYPEŁNIJ)

KRUS SR-24A Wniosek o zasiłek macierzyński  (WYPEŁNIJ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I WYDRUKUJ)

Informacja do wniosku o zasiłek macierzyński 

KRUS SR-26 Wniosek o o wypłatę zasiłku pogrzebowego

KRUS N-14 Zaświadczenie o stanie zdrowia

KRUS SR-45B Wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia (WYPEŁNIJ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I WYDRUKUJ)

KRUS SR-45B Wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia (WYDRUKUJ I WYPEŁNIJ)

INFORMACJA do wniosku o wypłatę niezrealizowanego świadczenia

KRUS SR-61/04/2015 - Wniosek osoby zamieszkałej za granicą o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników lub/oraz dodatku kombatanckiego/dodatku kompensacyjnego/ryczałtu energetycznego

Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą

Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce (WYPEŁNIJ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I WYDRUKUJ)

Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce (WYDRUKUJ I WYPEŁNIJ)

Ocena świadczeniobiorcy wg skali Barthel

 


Za treść informacji odpowiada Biuro Świadczeń Centrali KRUS.Czas wytworzenia informacji: 14 kwietnia 2004 r. Aktualizacje: 17 czerwca 2005 r., 18.11.2005 r. 18.08.2006 r., 29.07.2014 r., 16.04.2015 r. Opublikowała: Maria Lewandowska Aktualizacja: 29.07.14 r., 16.04.15 r. Ewa Siejka Aktualizacja 26.06.2015 r. Maciej Świątek Aktualizacja 22.12.2015 r. Ewa Olencka Aktualizacja 22.07.2016 r. Dorota Grabowska  Aktualizacja 24.07.2018 r. Dorota Grabowska Maciej Świątek Aktualizacja 26.02.2019 r. Aktualizacja 31.12.2021 r.  Aktualizacja 17.02.2022 r. Dorota Grabowska