BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Świadczenia

WNIOSEK O ZASIŁEK Z TYTUŁU OBJĘCIA OBOWIĄZKOWĄ KWARANTANNĄ, NADZOREM EPIDEMIOLOGICZNYM LUB HOSPITALIZACJĄ W ZWIĄZKU Z COVID-19

WNIOSEK O ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Z POWODU SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIECKIEM

KRUS GRSU-1/03/2019 - WNIOSEK DO PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO O RODZICIELSKIE ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

KRUS SR-8 Oświadczenie Wnioskodawcy

KRUS SR-9 Zeznanie świadka

KRUS SR-12 Wniosek o rentę rodzinną z ubezpieczenia społecznego rolników

KRUS SR-16 Wniosek o przyznanie emerytury - renty za gospodarstwo przekazane przed 1 stycznia 1978 r.

KRUS SR-20 Wniosek o emeryturę, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy

KRUS SR-21A Kwestionariusz dotyczący okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników

KRUS SR-22 A Wniosek w sprawie przedłużenia okresu wypłaty zasiłku chorobowego

KRUS SR-23 Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową

KRUS SR-24A Wniosek o zasiłek macierzyński (obowiązujący od 01.01.2016 r.)

KRUS SR-26 Wniosek o o wypłatę zasiłku pogrzebowego

elektroniczny wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

KRUS SUE-1/10/2019 - Wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Katalog świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych uwzględnianych przy ustalaniu prawa i wysokości świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (SUE)

KRUS N-14 Zaświadczenie o stanie zdrowia

Informacja o rachunku bankowym / zmianie rachunku bankowego

KRUS SR-45B Wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia

KRUS SR-61/04/2015 - Wniosek osoby zamieszkałej za granicą o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników lub/oraz dodatku kombatanckiego/dodatku kompensacyjnego/ryczałtu energetycznego

Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą

 


Za treść informacji odpowiada Biuro Świadczeń Centrali KRUS.Czas wytworzenia informacji: 14 kwietnia 2004 r. Aktualizacje: 17 czerwca 2005 r., 18.11.2005 r. 18.08.2006 r., 29.07.2014 r., 16.04.2015 r. Opublikowała: Maria Lewandowska Aktualizacja: 29.07.14 r., 16.04.15 r. Ewa Siejka Aktualizacja 26.06.2015 r. Maciej Świątek Aktualizacja 22.12.2015 r. Ewa Olencka Aktualizacja 22.07.2016 r. Dorota Grabowska  Aktualizacja 24.07.2018 r. Dorota Grabowska Maciej Świątek Aktualizacja 26.02.2019 r.