BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Formularze do Umowy o zabezpieczeniu społecznym pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

WZ0-PL-1 Formularz pomocniczy do podania o świadczenia z amerykańskiego systemu ubezpieczeń społecznych (U.S. Social Security)

PL/USA 4 Wniosek o emeryturę/rentę z tytułu niezdolności do pracy

PL/USA 5 Wniosek o rentę rodzinną,

PL-USA 7 Opinia lekarska

PL/USA 10 Druk wniosku o wypłatę polskiego zasiłku pogrzebowego