BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Wzory formularzy wniosków o POLSKIE ŚWIADCZENIA do wypełnienia przez osoby zamieszkałe w AUSTRALII:

PL-AU 3 -  "Wniosek o polską emeryturę/rentę z tytułu niezdolności do pracy "  

Plik do pobrania w wersji polsko-angielskiej

PL-AU 4 -  "Wniosek o polską rentę rodzinną"  

Plik do pobrania w wersji polsko-angielskiej

PL-AU 5 -  "Wniosek o wypłatę polskiego zasiłku pogrzebowego"  

Plik do pobrania w wersji polsko-angielskiej

Wzór formularza wniosku o AUSTRALIJSKĄ RENTĘ STARCZĄ do wypełnienia przez osoby zamieszkałe w POLSCE:

AU-PL3 -  "Wniosek o australijską emeryturę"  

Plik do pobrania w wersji polsko-angielskiej

AU-PL4 -  "Dochód i majątek MOD IA" . 

Plik do pobrania w wersji polsko-angielskiej

Dodatkowy formularz do wypełnienia przez osoby zamieszkałe w Polsce, które ubiegają się wyłącznie o emeryturę /rentę rolniczą, natomiast nie ubiegają się o świadczenie australijskie:

AU-PL5 - "Prośba o informacje"

Plik do pobrania w wersji polsko-angielskiej