BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Formularze do Umowy z Kanadą o zabezpieczeniu społecznym w zakresie emerytur i rent ustalanych przez KRUS

Wzory formularzy wniosków o polskie świadczenia do wypełnienia przez osoby ubiegające się o polskie świadczenia z zastosowaniem Umowy zamieszkałe w Kanadzie lub w państwie trzecim:

CAN-PL 1  -  Wniosek o polską emeryturę-rentę z tytułu niezdolności do pracy 

Plik do pobrania w wersji polsko-angielskiej

Plik do pobrania w wersji polsko-francuskiej

„Oświadczenie wnioskodawcy” ubiegającego się o przyznanie polskiej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy z zastosowaniem umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą

Plik do pobrania w wersji polsko-angielskiej

Plik do pobrania w wersji polsko-francuskiej

    
CAN-PL 2  -  Wniosek o polską rentę rodzinną 

Plik do pobrania w wersji polsko-angielskiej

Plik do pobrania w wersji polsko-francuskiej

„Oświadczenie wnioskodawcy” ubiegającego się o przyznanie polskiej renty rodzinnej z zastosowaniem umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą

Plik do pobrania w wersji polsko-angielskiej

Plik do pobrania w wersji polsko-francuskiej

CAN-PL 6  -  Wniosek o wypłatę polskiego zasiłku pogrzebowego 

Plik do pobrania w wersji polsko-angielsko-francuskiej

ZUS N-11C /KANADA  - Opinia lekarska 

Plik do pobrania w wersji polsko-angielskiej

Plik do pobrania w wersji polsko-francuskiej

Formularz ten należy dołączyć do wniosku o polskie świadczenie uzależnione od niezdolności do pracy.

 

Wzory formularzy wniosków o kanadyjskie świadczenia do wypełnienia przez osoby ubiegające się o kanadyjskie świadczenia z zastosowaniem Umowy zamieszkałe w Polsce:

Dla celów wypełnienia poniższych formularzy należy zapoznać się wyjaśnieniami zamieszczonymi w "Informatorach pomocniczych", które zawierają szczegółowe wskazówki i informacje ułatwiające wypełnianie tych formularzy.

PL-CAN 1  - Wniosek o kanadyjskie świadczenia z tytułu starości, emeryturę oraz dla osób pozostałych przy życiu 

Plik do pobrania w wersji polsko-francuskiej

Plik do pobrania w wersji polsko-angielskiej

Informator pomocniczy do Wniosku o kanadyjskie świadczenia z tytułu starości, emeryturę oraz dla osób pozostałych przy życiu 

Plik do pobrania w wersji polskiej

Plik do pobrania w wersji angielskiej

Plik do pobrania w wersji francuskiej

PL-CAN 1 (DI)  - Wniosek o rentę inwalidzką z Systemu Rentowego Kanady

Plik do pobrania w wersji polsko-angielskiej

Plik do pobrania w wersji polsko-francuskiej 

Kwestionariusz dotyczący świadczeń inwalidzkich z Systemu Rentowego Kanady

Plik do pobrania w wersji polsko-angielskiej

Plik do pobrania w wersji polsko-francuskiej

Formularz upoważnienia dla Service Canada do pozyskiwania danych osobowych

Plik do pobrania w wersji polsko-angielskiej

Plik do pobrania w wersji polsko-francuskiej

Raport Lekarski (Medical Report)

Plik do pobrania w wersji polsko-angielskiej

Plik do pobrania w wersji polsko-francuskiej

Formularz upoważnienia dla Service Canada do pozyskiwania danych osobowych - do przedłożenia lekarzowi w celu wypełnienia Raportu Lekarskiego

Plik do pobrania w wersji polsko-angielskiej

Plik do pobrania w wersji polsko-francuskiej

Informator pomocniczy do Wniosku o rentę inwalidzką z Systemu Rentowego Kanady 

Plik do pobrania w wersji polskiej

Plik do pobrania w wersji angielskiej

Plik do pobrania w wersji francuskiej

    
PL-CAN 3   Wniosek o świadczenia dla dziecka z Systemu Rentowego Kanady

Plik do pobrania w wersji angielskiej

Plik do pobrania w wersji francuskiej

 

Informator pomocniczy do Wniosku o świadczenia dla dziecka z Systemu Rentowego Kanady

Plik do pobrania w wersji polskiej

Plik do pobrania w wersji angielskiej

Plik do pobrania w wersji francuskiej