BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Formularze do Umowy z Republiką Korei o zabezpieczeniu społecznym w zakresie emerytur i rent ustalanych przez KRUS

Wzory formularzy wniosków o polskie świadczenia do wypełnienia przez osoby ubiegające się o polskie świadczenia z zastosowaniem Umowy zamieszkałe w Republice Korei lub w państwie trzecim:

KR-PL 1 Zaświadczenie o ubezpieczeniu
Plik do pobrania w wersji polsko-koreańskiej

KR-PL 2 Formularz łącznikowy
Plik do pobrania w wersji polsko-koreańskiej

KR-PL 5  -  "Wniosek o polską emeryturę-rentę z tytułu niezdolności do pracy"  
Plik do pobrania w wersji polsko-koreańskiej

KR-PL 6  -  "Wniosek o polską rentę rodzinną"  
Plik do pobrania w wersji polsko-koreańskiej

KR-PL 7  -  "Wniosek o wypłatę polskiego zasiłku pogrzebowego"  
Plik do pobrania w wersji polsko-koreańskiej

KR-PL 5A  -  "Opinia lekarska"  
Plik do pobrania w wersji polsko-koreańskiej

Formularz ten należy dołączyć do wniosku o polskie świadczenie uzależnione od niezdolności do pracy.


Wzór formularza wniosku o koreańskie świadczenia do wypełnienia przez osoby ubiegające się o koreańskie świadczenia z zastosowaniem Umowy zamieszkałe w Polsce:

PL-KR 1 Zaświadczenie o ubezpieczeniu
Plik do pobrania w wersji polsko-koreańskiej

PL-KR 2 Formularz łącznikowy
Plik do pobrania w wersji polsko-koreańskiej

PL-KR 5  -  "Wniosek o świadczenia koreańskie na podstawie Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Republiką Korei a Rzecząpospolitą Polską"  

Plik do pobrania w wersji polsko-koreańskiej

PL-KR 5A  -  "Raport medyczny" - formularz ten powinien wypełnić lekarz prowadzący w Polsce. Należy go następnie dołączyć do wniosku o świadczenie z Korei PL-KR 5. 
Plik do pobrania w wersji polsko-koreańskiej