BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  cyklicznie publikuje informacje statystyczne z zakresu świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz świadczeń pozaubezpieczeniowych, wypłacanych osobom objętym ubezpieczeniem społecznym rolników oraz świadczeniobiorcom KRUS.

Informacje statystyczne