BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Ogłoszenia o konkursach na niektóre stanowiska kierownicze w Centrach Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Ogłoszenia o konkursach na niektóre stanowiska kierownicze w Centrach Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego są umieszczane zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182 z późn. zm.).

Opens internal link in current windowOgłoszenia Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju

Opens internal link in current windowRejestr ogłoszeń Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS

 


Publikacja Biura Kadr i Szkolenia Centrali KRUS z dnia 22 lutego 2017 r.
Za treść publikacji odpowiada Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia, Piotr Główka
Publikację wprowadził: 22 lutego 2017 r. dyr. Biura Komunikacji Społecznej, Maria Lewandowska