BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Ogłoszenia o konkursach na niektóre stanowiska kierownicze w Centrach Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Ogłoszenia o konkursach na niektóre stanowiska kierownicze w Centrach Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego są umieszczane zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182 z późn. zm.).

Konkurs na Dyrektora Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Iwoniczu Zdroju

Ogłoszenie o konkursie utworzyło 17.11.2020 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi Centrala KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. Biura mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 17.11.2020 r. Maciej Świątek

Konkurs na Dyrektora Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Iwoniczu Zdroju

Ogłoszenie o konkursie utworzyło 28.09.2020 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi Centrala KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. Biura mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 28.09.2020 r. Maciej Świątek

Konkurs na Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa w Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Granit w Szklarskiej Porębie

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ogłoszenie o konkursie utworzyło 26.08.2020 r. Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. Centrum dr inż. Ryszard Barej
Publikacja ogłoszenia: 26.08.2020 r. Maciej Świątek

Konkurs na Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ogłoszenie o konkursie utworzyło 13.05.2019 r. Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. Centrum mgr Ewa Wojtyła
Publikacja ogłoszenia: 13.05.2019 r. Maciej Świątek

Ogłoszenie o konkursie utworzyło 06.05.2019 r. Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. Centrum Elżbieta Wabiszewska
Publikacja ogłoszenia: 08.05.2019 r. Wojciech Gajewski

Konkurs na Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa w CRR w Horyńcu-Zdroju

Ogłoszenie o konkursie utworzyło 16.04.2019 r. Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. Centrum Marta Langner
Publikacja ogłoszenia: 16.04.2019 r. Maciej Świątek

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA w Kołobrzegu

Ogłoszenie o konkursie utworzyło 05.04.2019 r. Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. Centrum dr n. med. Elżbieta Wabiszewska
Publikacja ogłoszenia: 05.04.2019 r. Maciej Świątek

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA w Kołobrzegu

Ogłoszenie o konkursie utworzyło 05.04.2019 r. Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. Centrum dr n. med. Elżbieta Wabiszewska
Publikacja ogłoszenia: 05.04.2019 r. Maciej Świątek

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w CRR Jedlec

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu i zbieraniu danych od kandydatów do pracy

Ogłoszenie o konkursie utworzyło 02.04.2019 r. Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. Centrum mgr Ewa Wojtyła
Publikacja ogłoszenia: 02.04.2019 r. Maciej Świątek

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Horyńcu Zdroju

Ogłoszenie o konkursie utworzyło 06.03.2019 r. Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. Centrum Marta Langner
Publikacja ogłoszenia: 06.03.2019 r. Maciej Świątek

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds Lecznictwa w Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Iwoniczu-Zdroju

Ogłoszenie o konkursie utworzyło 16.11.2018 r. Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. Centrum mgr Ewa Stachowicz
Publikacja ogłoszenia: 16.11.2018 r. Dorota Grabowska

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Centrum Rehabilitacja Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Świnoujściu 

Ogłoszenie o konkursie wytworzyło 21.02.2018 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 21.02.2018 r. Dorota Grabowska

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Centrum Rehabilitacja Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Świnoujściu

Ogłoszenie o konkursie wytworzyło 18.01.2018 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 18.01.2018 r. Maciej Świątek

Ogłoszenia Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Świnoujściu

Ogłoszenia Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju

Rejestr ogłoszeń Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS

 


Publikacja Biura Kadr i Szkolenia Centrali KRUS z dnia 22 lutego 2017 r.
Za treść publikacji odpowiada Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia, Piotr Główka
Publikację wprowadził: 22 lutego 2017 r. dyr. Biura Komunikacji Społecznej, Maria Lewandowska