BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP  /  Organizacja  /  centrala
A- A A+

CENTRALA
00-608 Warszawa, al. Niepodległości 190
tel. (22) 592 65 90, fax (22) 592 66 50
NIP 526-00-13-054    REGON 012513262

godziny pracy Centrali: od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00

Zadania Centrali KRUS

Centrala jest jednostką organizacyjną służącą  do koordynacji  i merytorycznego nadzoru nad pracą pozostałych jednostek Kasy. Do jej zadań należy w szczególności:

  1. inicjowanie rozwiązań zmierzających do usprawniania systemu ubezpieczenia społecznego rolników,
  2. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami uczestniczącymi w realizacji zadań Kasy,
  3. pełnienie roli instytucji łącznikowej w zakresie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
  4. koordynowanie spraw dotyczących kontaktów Kasy z międzynarodowymi instytucjami ubezpieczeniowymi,
  5. prowadzenie audytu wewnętrznego KRUS i zarządzanych przez nią funduszach.

Prezentowana poniżej struktura komórek organizacyjnych Centrali wynika z regulaminu organizacyjnego nadanego Kasie Zarządzeniem Prezesa KRUS na podstawie  Zarządzenia MRiRW z dnia 30 maja 2010 r., opublikowanego w Dz.U. MRiRW Nr 10, poz. 12.

Zmiany w organizacji KRUS wprowadza Zarządzenie obowiązujące od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2010 r. (Nr 10, poz. 10)  Zarządzenie nr 14 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dane adresowe Centrali


Informację utworzyła i za jej treść odpowiada: rzecznik prasowy Maria Lewandowska. Data utworzenia informacji: 14.10.2005 r. Data wprowadzenia informacji: 14.10.2005. Aktualizacje danych tele-adresowych: 05.11.2005, 29.12.2005 r., 24.02.2006 r., 12.09.2006 r.- Maria Lewandowska.