BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

 Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Adam Wojciech Sekściński

00-608 Warszawa, al. Niepodległości 190,
Sekretariat Prezesa -  tel. (22) 592 64 58, fax (22) 592 66 50
e-mail: sekretariat.prezesa(at)krus.gov.pl

 

Adam Wojciech Sekściński

Urodzony w 1981 roku w Kolnie.

Absolwent Wydziału Nauki o Żywności i Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration. Ukończył kurs dla członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

W latach 2006–2010 Radny Rady Miasta Kolno i Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. W latach 2010-2014 Wicestarosta Kolneński. Obecnie, od 2010 roku - Radny Rady Powiatu Kolneńskiego.

Od 2016 roku Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Przewodniczący Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Zabezpieczenia Społecznego (ISSA).

Od wielu lat zaangażowany w działania na rzecz środowiska rolniczego.

Doprowadził do objęcia ubezpieczeniem NNW dzieci rolników do 16 roku życia oraz do wprowadzenia nowoczesnych ubezpieczeń rolnych w placówkach Poczty Polskiej.