BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

 Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Adam Wojciech Sekściński

00-608 Warszawa, al. Niepodległości 190,
Sekretariat Prezesa -  tel. (22) 592 64 58, fax (22) 592 66 50
e-mail: sekretariat.prezesa@krus.gov.pl