BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 
dr Aleksandra Hadzik
Sekretariat Prezesa - tel. (22) 592 64 58, fax (22) 592 66 50
e-mail: sekretariat.prezesa(at)krus.gov.pl 

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2019 r. poz. 299 z późn. zm.) Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał z dniem 29 października 2018 r. Panią Aleksandrę Stanisławę Hadzik na stanowisko Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jest doktorem nauk prawnych oraz posiada tytuł Executive Master of Business Administration (MBA). Menedżer oraz urzędnik z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania ubezpieczeniami społecznymi. W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeszła pełną ścieżkę kariery, od referenta do Prezesa Kasy. Funkcję Prezesa Kasy pełni od października 2018 r. Przewodniczy Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie oraz jest redaktorem naczelnym czasopisma „Ubezpieczenia w Rolnictwie ­– Materiały i Studia”. Autorka publikacji z zakresu postępowania administracyjnego, ubezpieczeń społecznych rolników, bezpieczeństwa społecznego, turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego. Posiada uprawnienia mediatora. Swoje doświadczenie i wiedzę merytoryczną przekazuje także studentom podczas zajęć na wyższej uczelni.