BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 
dr Aleksandra Hadzik
Sekretariat Prezesa - tel. (22) 592 64 58, fax (22) 592 66 50
e-mail: sekretariat.prezesa(at)krus.gov.pl 

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2019 r. poz. 299 z późn. zm.) Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał z dniem 29 października 2018 r. Panią Aleksandrę Stanisławę Hadzik na stanowisko Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Aleksandra Hadzik jest prawnikiem. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego związana jest od blisko 18 lat. Zajmowała kolejno stanowiska: referenta, kierownika Placówki Terenowej w Lublińcu, zastępcy dyrektora Oddziału Regionalnego w Częstochowie, wicedyrektora, a następnie dyrektora Biura Ubezpieczeń w Centrali Kasy oraz zastępcy prezesa Kasy.

Aleksandra Hadzik jest autorką publikacji z zakresu postępowania administracyjnego, ubezpieczeń społecznych rolników, turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego.