BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 174 ze zm.) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda powołał z dniem 5 stycznia 2021 r. Panią Monikę Rzepecką na stanowisko Zastępcy Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Urzędnik służby cywilnej od 2003 roku oraz doświadczony menedżer. Absolwentka technologii żywności i żywienia człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, politologii na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ukończyła program kształcenia menadżerskiego ARGO Top Public Executives realizowanego przez IESE Business School oraz KSAP. Posiada tytuł Executive Master of Business Administration (MBA).

Od początku kariery zawodowej związana z administracją państwową w obszarze rolnictwa i żywności. Pracę na rzecz służby publicznej rozpoczęła w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, gdzie przeszła pełną ścieżkę rozwoju zawodowego od specjalisty do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Posiada doświadczenie we współpracy międzynarodowej. Podczas pracy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierowała między innymi Departamentem Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej oraz reprezentowała Polskę w gremiach unijnych Komisji Europejskiej, odpowiedzialnych za politykę naukową w zakresie rolnictwa, żywności i biogospodarki. Odbyła trzymiesięczny staż w Niemieckim Federalnym Ministerstwie Ochrony Konsumentów, Wyżywienia i Rolnictwa w Berlinie.

Przed powołaniem na stanowisko Zastępcy Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pełniła funkcję Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odpowiadając między innymi za sprawy organizacyjne, administracyjno-budżetowe, zamówienia publiczne oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.