BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 174 ze zm.) Sekretarz Stanu Szymon Giżyński w zastępstwie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał z dniem 25 września 2020 r. Panią Magdalenę Wachnicką-Witzke na stanowisko Zastępcy Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Ekonomista, menedżer z wieloletnim doświadczeniem bankowym, w tym w obszarze finansowania sektora rolniczego. Posiada tytuł Executive Master of Business Administration (MBA). Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego „Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych”, również w Warszawie. W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pracuje od 2016 r. Jako dyrektor była odpowiedzialna m.in. za współpracę międzynarodową, komunikację i zarządzanie projektami. Pełni funkcję Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie. Jest jednym z propagatorów międzynarodowej Strategii Prewencyjnej ISSA „Wizja Zero – Bezpieczeństwo. Zdrowie. Dobrostan”.