BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP  /  Petycje
A- A A+

PETYCJE

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277), w nawiązaniu do ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195), Prezes Kasy Zarządzeniem nr 10 z dnia 13 maja 2016 r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Kasy, uregulował organizację przyjmowania i rozpatrywania petycji w Centrali i oddziałach regionalnych wraz z podległymi im placówkami terenowymi.

Petycje należy kierować w formie pisemnej, pod adresem Centrali Kasy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na skrzynkę podawczą Kasy na platformie ePUAP lub pod adresem e-mail:Opens window for sending emailsekretariat.prezesa(at)krus.gov.pl.

W Biuletynie Informacji Publicznej Kasy, w tematycznej zakładce PETYCJE, sprawy z tego zakresu będą publikowane w kolejności daty ich wniesienia i przebiegu postępowania uregulowanego w Zarządzeniu Prezesa Nr 10 z 13 maja 2016 r.­