BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP  /  Petycje
A- A A+

PETYCJE

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2022 r. poz. 933, z późn. zm.), w nawiązaniu do ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), Prezes Kasy Zarządzeniem nr 28 z dnia 1 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. KRUS z 2017 r. poz. 30, z późn. zm) uregulował organizację przyjmowania i rozpatrywania petycji w Centrali i oddziałach regionalnych wraz z podległymi im placówkami terenowymi.

Petycje należy kierować w formie pisemnej, pod adresem Centrali Kasy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na skrzynkę podawczą Kasy na platformie ePUAP lub pod adresem e-mail: sekretariat.prezesa(at)krus.gov.pl.

W Biuletynie Informacji Publicznej Kasy, w tematycznej zakładce PETYCJE, sprawy z tego zakresu będą publikowane w kolejności daty ich wniesienia i przebiegu postępowania uregulowanego w Zarządzeniu Prezesa Nr 28 z 01 czerwca 2017 r.­