BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP  /  Petycje
A- A A+

0000-OP.053.3.2016

Informacja o rozpatrywaniu i załatwianiu petycji, które wpłynęły do jednostek organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2015 r.

Załatwianie petycji w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2015 r. realizowane było w oparciu o ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).

W 2015 r. do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie wpłynęła żadna petycja.


Informację wytworzyło: Biuro Organizacyjno-Prawne Centrali Kasy, 22.06.2016 r.
Za treść informacji odpowiada: dyr. Biura Organizacyjno-Prawnego,  dr Barbara Andruczyk
Informację udostępnił: 23.06.2016 r. dyr. Biura Komunikacji Społecznej Centrali Kasy, Maria Lewandowska

Data dodania:

22.06.2016