BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP  /  Petycje
A- A A+

1. Petycja 0000-OP.053.2.2016

Wnoszący petycję:

  1.   Data złożenia petycji: 14.06.2016

  2. Imię i nazwisko/ nazwa podmiotu wnoszącego petycję / nazwa podmiotu, w interesie którego wniesiono petycję:

  3. Skan petycji: Pobierz plik

  4.  Informacja dotycząca przebiegu postępowania ws. rozpatrywania petycji
    • pismo znak 0000-OP.053.2.2016 z dnia 6 lipca 2016 r. dotyczące przekazania petycji do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji

    • pismo znak 0000-OP.053.2.2016 z dnia 6 lipca 2016 r. dotyczące udzielenia odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję

 


Data przekazania petycji do publikacji : 21 czerwca 2016 r.
Opublikowanie petycji: 22 czerwca 2016 r., dyr. Biura Komunikacji Społecznej, Maria Lewandowska
Opublikowanie informacji o postępowaniu ws. petycji: 11.07.2016


Data dodania:

22.06.2016