BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP  /  Petycje
A- A A+

Petycja 0000-OP.053.2.2018

Data złożenia petycji: 10.07.2018

Imię i nazwisko/ nazwa podmiotu wnoszącego petycję / nazwa podmiotu, w interesie którego wniesiono petycję:

Skan petycji: Pobierz plik

Informacja dotycząca przebiegu postępowania ws. rozpatrywania petycji:

  • pismo znak 0000-OP.053.02.2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. dotyczące udzielenia odpowiedzi podmiotowi wnoszącemu petycję Pobierz plik

 


Opublikowanie petycji: 18 lipca 2018 r., Dorota Grabowska
Opublikowanie informacji o postępowaniu ws. petycji: 10 sierpnia 2018 r.,Dorota Grabowska

Data dodania:

18.07.2018