BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP  /  Petycje
A- A A+

Zbiorcza informacja o petycjach, które w 2016 roku wpłynęły do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. 2014 poz. 1195) podmiot właściwy do ich rozpatrzenia corocznie umieszcza na stronie internetowej urzędu zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

W 2016 roku do Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wpłynęła jedna petycja od indywidualnej osoby. Dotyczyła prośby o podjęcie działań w celu zmiany obowiązujących przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, w zakresie uznania okresu odbywania zasadniczej służby wojskowej jako okresu składkowego. Petycja ta, zgodnie z właściwością, została przekazana w terminie poniżej jednego miesiąca do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o czym został poinformowany wnoszący.

Powyższa petycja została opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej KRUS.

Data dodania:

29.06.2017