BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Informacje ogólne i podstawy prawne dotyczące naboru kandydatów

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w jednostkach organizacyjnych KRUS, z wyłączeniem stanowisk pracy wymagających zatrudnienia na podstawie powołania, jest otwarty i konkurencyjny. Kasa publikuje ogłoszenia o naborach poprzez aktywne linki do jednostek organizacyjnych KRUS.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 2022 poz. 933 t.j.), Prezes Kasy powołuje i odwołuje kierowników komórek organizacyjnych i ich zastępców w centrali, oddziałach regionalnych i placówkach terenowych oraz dyrektorów oddziałów regionalnych i ich zastępców, kierowników placówek terenowych i ich zastępców, a pozostałych pracowników zatrudnia na podstawie umowy o pracę, chyba że odrębne przepisy wymagają zatrudnienia na podstawie powołania. Powołanie na ww. stanowiska jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).

Zasady wynagradzania pracowników KRUS są ustalone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. z 2010 r., Nr 27 poz. 134 z póżn.zm.).

1 kwietnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek, które zmieniło tabelę E, tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Kasie Rolniczego ubezpieczenia Społecznego.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1120) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 720)


Wzory dokumentów dla potrzeb naboru

 Kwestionariusz osobowy dla ubiegających się o zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych KRUS (plik pdf)

 Kwestionariusz osobowy dla ubiegających się o zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych KRUS (plik Word)

 Oświadczenie - rekrutacja (plik pdf)

 Oświadczenie - rekrutacja (plik Word)


Dodatkowe wzory oświadczeń

 Oświadczenie - niepełnosprawność (plik pdf)

 Oświadczenie - niepełnosprawność (plik Word)

 Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych (plik pdf)

 Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych (plik Word)

 

Wzór oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych

 Oświadczenie - wycofanie zgody (plik pdf)

 Oświadczenie - wycofanie zgody (plik Word)


Ogłoszenia o naborze / listy kandydatów / wyniki naboru

Centrala KRUS

OR w Białymstoku

OR w Bydgoszczy

OR w Częstochowie

OR w Gdańsku

OR w Kielcach

OR w Koszalinie

OR w Krakowie

OR w Lublinie

OR w Łodzi

OR w Olsztynie

OR w Opolu

OR w Poznaniu

OR w Rzeszowie

OR w Warszawie

OR we Wrocławiu

OR w Zielonej Górze


Rejestr publikacji o naborze kandydatów na wolne stanowiska pracy w jednostkach organizacyjnych KRUS


Utworzenie strony: 19.09.2005 r.  i modyfikacja: 17.10.2005 r., dyr. Biura Komunikacji Społecznej, Maria Lewandowska
Dodanie wzoru kwestionariusza osobowego: 10.08.2006 r.  Wzór opracowało: Biuro Kadr i Szkolenia Centrali. Wzór opublikował Maciej Świątek

Aktualizacja przepisów dotyczących rekrutacji: 06.12.2006 r., Maria Lewandowska

Aktualizacja wykazu jednostek Kasy, związana z wejściem w życie od 06.09.2007 r.  Zarządzenia nr 27 MRiRW z dnia 5 września 2007 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: 17.09.2007 r., Maria Lewandowska

Aktualizacje strony w związku z  wejściem w życie:
- z dniem 11 stycznia 2016 r. zmiany przepisów art. 60 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników - 16.05.2016 r.,
- z dniem 31 grudnia 2016 r. ustawy z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 2016 poz. 2043), Maria Lewandowska
- z dniem 9 lutego 2017 r. - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. z 2017 r. poz. 156)
Ostatnia modyfikacja - klauzula informacyjna i oświadczenia - Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi, dyr. Piotr Główka, 24.05.2018 r.
Zamieścił na stronie - Maciej Świątek, 25.05.2018 r.