BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Centrala

BIP 0000-BZZ.110.1.5.2019 - Referent w Biurze Informatyki i Telekomunikacji

Ogłoszenie o naborze utworzyło 15.01.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, dr Błażej Mądrzycki
Publikacja ogłoszenia: 15.01.2019 r. Maciej Świątek

BIP 0000-BZZ.110.1.4.2019 - Radca prawny w Biurze Organizacyjno-Prawnym

Ogłoszenie o naborze utworzyło 15.01.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, dr Błażej Mądrzycki
Publikacja ogłoszenia: 15.01.2019 r. Maciej Świątek

BIP 0000-BZZ.110.1.3.2019 - Specjalista w Biurze Organizacyjno-Prawnym (umowa na zastępstwo)

Ogłoszenie o naborze utworzyło 15.01.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, dr Błażej Mądrzycki
Publikacja ogłoszenia: 15.01.2019 r. Maciej Świątek

BIP 0000-BZZ.110.1.2.2019 - Główny specjalista w Biurze Administracji i Inwestycji

Ogłoszenie o naborze utworzyło 15.01.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, dr Błażej Mądrzycki
Publikacja ogłoszenia: 15.01.2019 r. Maciej Świątek

BIP 0000-BZZ.110.1.1.2019 - Radca Prezes w Zespole Radców Prezesa Kasy

Ogłoszenie o naborze utworzyło 04.01.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, dr Błażej Mądrzycki
Publikacja ogłoszenia: 04.01.2019 r. Maciej Świątek

BIP 0000-BZZ.110.1.44.2018 - Główny specjalista w Zespole Audytorów Wewnętrznych
BIP 0000-BZZ.110.1.44.2018 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 05.12.2018 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, dr Błażej Mądrzycki
Publikacja ogłoszenia: 05.12.2018 r. Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 21.01.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura dr Błażej Mądrzycki
Publikacja wyniku naboru: 21.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0000-BZZ.110.1.43.2018 - Audytor wewnętrzny w Zespole Audytorów Wewnętrznych

Ogłoszenie o naborze utworzyło 05.12.2018 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, dr Błażej Mądrzycki
Publikacja ogłoszenia: 05.12.2018 r. Maciej Świątek

BIP 0000-BZZ.110.1.42.2018 - Specjalista lub Starszy specjalista lub Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi (umowa na zastępstwo)
BIP 0000-BZZ.110.1.42.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0000-BZZ.110.1.42.2018 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 15.11.2018 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyr. Biura, mgr Tomasz Będkowski
Publikacja ogłoszenia: 15.11.2018 r., Wojciech Gajewski
Listę kandydatów utworzyło: 05.12.2018 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura dr Błażej Mądrzycki
Publikacja listy kandydatów: 05.12.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 08.01.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura dr Błażej Mądrzycki
Publikacja wyniku naboru: 08.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0000-BZZ.110.1.41.2018 - Główny specjalista w Biurze Finansowym
BIP 0000-BZZ.110.1.41.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 15.11.2018 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyr. Biura, mgr Tomasz Będkowski
Publikacja ogłoszenia: 15.11.2018 r., Wojciech Gajewski
Listę kandydatów utworzyło: 12.12.2018 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura dr Błażej Mądrzycki
Publikacja listy kandydatów: 12.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 0000-BZZ.110.1.40.2018 - Starszy specjalista w Biurze Świadczeń
BIP 0000-BZZ.110.1.40.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0000-BZZ.110.1.40.2018 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 19.10.2018 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada z-ca dyr. Biura, mgr Tomasz Będkowski
Publikacja ogłoszenia: 19.10.2018 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzyło: 09.11.2018 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: z-ca dyr. Biura Tomasz Będkowski
Publikacja listy kandydatów: 09.11.2018 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzyło 08.01.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura dr Błażej Mądrzycki
Publikacja wyniku naboru: 08.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0000-BZZ.110.1.39.2018 - Specjalista w Biurze Świadczeń
BIP 0000-BZZ.110.1.39.2018 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 19.10.2018 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada z-ca dyr. Biura, mgr Tomasz Będkowski
Publikacja ogłoszenia: 19.10.2018 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzyło 09.11.2018 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Biura, mgr Tomasz Będkowski
Publikacja wyniku naboru: 09.11.2018 r., Dorota Grabowska

BIP 0000-BZZ.110.1.38.2018 - Główny specjalista w Biurze Administracji i Inwestycji
BIP 0000-BZZ.110.1.38.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0000-BZZ.110.1.38.2018 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 12.10.2018 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 12.10.2018 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzyło: 08.11.2018 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: z-ca dyr. Biura Tomasz Będkowski
Publikacja listy kandydatów: 08.11.2018 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzyło 16.11.2018 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada wicedyrektor Biura mgr Tomasz Będkowski
Publikacja wyniku naboru: 16.11.2018 r., Maciej Świątek

BIP 0000-BZZ.110.1.37.2018 - Konserwator w Biurze Administracji i Inwestycji
BIP 0000-BZZ.110.1.37.2018 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 09.10.2018 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 09.10.2018 r. Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 08.11.2018 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Biura, mgr Tomasz Będkowski
 Publikacja wyniku naboru: 08.11.2018 r., Dorota Grabowska

BIP 0000-BZZ.110.1.36.2018 - Specjalisty lub Starszego specjalisty lub Głównego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi (umowa na zastępstwo)
BIP 0000-BZZ.110.1.36.2018 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 05.10.2018 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 05.10.2018 r. Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 30.10.2018 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Biura, mgr Tomasz Będkowski
Publikacja wyniku naboru: 30.10.2018 r., Dorota Grabowska

BIP 0000-BZZ.110.1.35.2018 - Główny specjalista w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi
BIP 0000-BZZ.110.1.35.2018 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 05.10.2018 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 05.10.2018 r. Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 14.11.2018 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Biura mgr Tomasz Będkowski
Publikacja wyniku naboru: 14.11.2018 r., Maciej Świątek

BIP 0000-BZZ.110.1.34.2018 - Główny specjalista w Biurze Finansowym
BIP 0000-BZZ.110.1.34.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 05.10.2018 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 05.10.2018 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzyło: 30.10.2018 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: z-ca dyr. Biura Tomasz Będkowski
Publikacja listy kandydatów: 30.10.2018 r., Dorota Grabowska

BIP 0000-BZZ.110.1.33.2018 - Starszy inspektor w Biurze Orzecznictwa Lekarskiego
BIP 0000-BZZ.110.1.33.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0000-BZZ.110.1.33.2018 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 05.10.2018 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 05.10.2018 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 31.10.2018 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: z-ca dyr. Biura mgr Tomasz Będkowski
Publikacja listy kandydatów: 31.10.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 05.12.2018 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura dr Błażej Mądrzycki
Publikacja wyniku naboru: 05.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 0000-BZZ.110.1.28.2018 - Główny specjalista w Biurze Informatyki i Telekomunikacji (umowa na zastępstwo)
BIP 0000-BZZ.110.1.28.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0000-BZZ.110.1.28.2018 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 14.08.2018 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada z-ca dyr. Biura, mgr Tomasz Będkowski
Publikacja ogłoszenia: 14.08.2018 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 10.09.2018 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 10.09.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 16.10.2018 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
KRUS Za treść informacji odpowiada dyr. Biura mgr Piotr Główka
Publikacja wyniku naboru: 16.10.2018 r., Dorota Grabowska

BIP 0000-BZZ.110.1.23.2018 - Audytor wewnętrzny w Zespole Audytorów Wewnętrznych
BIP 0000-BZZ.110.1.23.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0000-BZZ.110.1.23.2018 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 25.07.2018 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 25.07.2018 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów utworzyło: 17.09.2018 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 17.09.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 17.10.2018 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura mgr Piotr Główka
Publikacja wyniku naboru: 17.10.2018 r., Dorota Grabowska