BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Centrala

BIP 0000-BZZ.110.1.2.2023 - Młodszy specjalista lub Specjalista w Biurze Prewencji (umowa na zastępstwo)

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 17.01.2023 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, Andrzej Długołęcki
Publikacja ogłoszenia: 17.01.2023 r. Maciej Świątek

BIP 0000-BZZ.110.1.1.2023 - Młodszy specjalista lub Specjalista w Biurze Prewencji (umowa na zastępstwo)

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 17.01.2023 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, Andrzej Długołęcki
Publikacja ogłoszenia: 17.01.2023 r. Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 21.12.2022 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Wicedyrektor Biura, Marcin Pietrusiński
Publikacja ogłoszenia: 21.12.2022 r. Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 09.01.2023 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Wicedyrektor Biura, Marcin Pietrusiński
Publikacja wyniku naboru: 09.01.2023 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 21.12.2022 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Wicedyrektor Biura, Marcin Pietrusiński
Publikacja ogłoszenia: 21.12.2022 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzyło: 09.01.2023 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Wicedyrektor Biura, Marcin Pietrusiński
Publikacja listy kandydatów: 09.01.2023 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 12.01.2023 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Wicedyrektor Biura, Marcin Pietrusiński
Publikacja wyniku naboru:12.01.2023 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 08.11.2022 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Wicedyrektor Biura, Marcin Pietrusiński
Publikacja ogłoszenia: 08.11.2022 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzyło: 05.12.2022 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Wicedyrektor Biura, Marcin Pietrusiński
Publikacja listy kandydatów: 05.12.2022 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 08.11.2022 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Wicedyrektor Biura, Marcin Pietrusiński
Publikacja ogłoszenia: 08.11.2022 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzyło: 23.11.2022 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Wicedyrektor Biura, Marcin Pietrusiński
Publikacja listy kandydatów: 23.11.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 01.12.2022 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Wicedyrektor Biura, Marcin Pietrusiński
Publikacja wyniku naboru: 01.12.2022 r., Magdalena Winiarek

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 14.10.2022 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Wicedyrektor Biura, Marcin Pietrusiński
Publikacja ogłoszenia: 14.10.2022 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzyło: 10.11.2022 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Wicedyrektor Biura, Marcin Pietrusiński
Publikacja listy kandydatów: 10.11.2022 r., Magdalena Winiarek
Korektę listy kandydatów wytworzyło: 14.11.2022 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Wicedyrektor Biura, Marcin Pietrusiński
Publikacja poprawionej listy kandydatów: 14.11.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzyło 01.12.2022 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Wicedyrektor Biura, Marcin Pietrusiński
Publikacja wyniku naboru: 01.12.2022 r., Magdalena Winiarek

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 17.08.2022 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Wicedyrektor Biura, Marcin Pietrusiński
Publikacja ogłoszenia: 17.08.2022 r. Maciej Świątek
Prawidłowe ogłoszenie o naborze wytworzyło 19.08.2022 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Wicedyrektor Biura, Marcin Pietrusiński
Publikacja ogłoszenia: 19.08.2022 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzyło: 12.10.2022 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Wicedyrektor Biura, Marcin Pietrusiński
Publikacja listy kandydatów: 12.10.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 16.11.2022 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Wicedyrektor Biura, Marcin Pietrusiński
Publikacja wyniku naboru: 16.11.2022 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 19.07.2022 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Wicedyrektor Biura, Marcin Pietrusiński
Publikacja ogłoszenia: 19.07.2022 r. Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzyło: 09.08.2022 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Wicedyrektor Biura, Marcin Pietrusiński
Publikacja listy kandydatów: 09.08.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 06.10.2022 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Wicedyrektor Biura, Marcin Pietrusiński 
Publikacja wyniku naboru: 06.10.2022 r., Maciej Świątek