BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Centrala

BIP 0000-BZZ.110.1.10.2019 - Audytor wewnętrzny w Biurze Audytu Wewnętrznego

Ogłoszenie o naborze utworzyło 14.03.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, dr Błażej Mądrzycki
Publikacja ogłoszenia: 14.03.2019 r. Maciej Świątek

BIP 0000-BZZ.110.1.9.2019 - Główny specjalista w Biurze Ubezpieczeń

Ogłoszenie o naborze utworzyło 14.03.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, dr Błażej Mądrzycki
Publikacja ogłoszenia: 14.03.2019 r. Maciej Świątek

BIP 0000-BZZ.110.1.8.2019 - Starszy specjalista w Biurze Ubezpieczeń (umowa na zastępstwo)

Ogłoszenie o naborze utworzyło 14.03.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, dr Błażej Mądrzycki
Publikacja ogłoszenia: 14.03.2019 r. Maciej Świątek

BIP 0000-BZZ.110.1.7.2019 - Główny specjalista w Biurze Finansowym

Ogłoszenie o naborze utworzyło 14.03.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, dr Błażej Mądrzycki
Publikacja ogłoszenia: 14.03.2019 r. Maciej Świątek

BIP 0000-BZZ.110.1.6.2019 - Starszy specjalista w Biurze Finansowym
BIP 0000-BZZ.110.1.6.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 14.02.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, dr Błażej Mądrzycki
Publikacja ogłoszenia: 14.02.2019 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 08.03.2019 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura dr Błażej Mądrzycki
Publikacja listy kandydatów: 08.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0000-BZZ.110.1.5.2019 - Referent w Biurze Informatyki i Telekomunikacji
BIP 0000-BZZ.110.1.5.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0000-BZZ.110.1.5.2019 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 15.01.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, dr Błażej Mądrzycki
Publikacja ogłoszenia: 15.01.2019 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 07.02.2019 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura dr Błażej Mądrzycki
Publikacja listy kandydatów: 07.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 05.03.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura dr Błażej Mądrzycki
Publikacja wyniku naboru: 05.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0000-BZZ.110.1.4.2019 - Radca prawny w Biurze Organizacyjno-Prawnym
BIP 0000-BZZ.110.1.4.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0000-BZZ.110.1.4.2019 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 15.01.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, dr Błażej Mądrzycki
Publikacja ogłoszenia: 15.01.2019 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 07.02.2019 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura dr Błażej Mądrzycki
Publikacja listy kandydatów: 07.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 05.03.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura dr Błażej Mądrzycki
Publikacja wyniku naboru: 05.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0000-BZZ.110.1.3.2019 - Specjalista w Biurze Organizacyjno-Prawnym (umowa na zastępstwo)
BIP 0000-BZZ.110.1.3.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0000-BZZ.110.1.3.2019 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 15.01.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, dr Błażej Mądrzycki
Publikacja ogłoszenia: 15.01.2019 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 07.02.2019 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura dr Błażej Mądrzycki
Publikacja listy kandydatów: 07.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 05.03.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura dr Błażej Mądrzycki
Publikacja wyniku naboru: 05.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0000-BZZ.110.1.2.2019 - Główny specjalista w Biurze Administracji i Inwestycji
BIP 0000-BZZ.110.1.2.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0000-BZZ.110.1.2.2019 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 15.01.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, dr Błażej Mądrzycki
Publikacja ogłoszenia: 15.01.2019 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 07.02.2019 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura dr Błażej Mądrzycki
Publikacja listy kandydatów: 07.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 05.03.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura dr Błażej Mądrzycki
Publikacja wyniku naboru: 05.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0000-BZZ.110.1.1.2019 - Radca Prezes w Zespole Radców Prezesa Kasy
BIP 0000-BZZ.110.1.1.2018 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 04.01.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, dr Błażej Mądrzycki
Publikacja ogłoszenia: 04.01.2019 r. Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 29.01.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura dr Błażej Mądrzycki
Publikacja wyniku naboru: 29.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0000-BZZ.110.1.44.2018 - Główny specjalista w Zespole Audytorów Wewnętrznych
BIP 0000-BZZ.110.1.44.2018 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 05.12.2018 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, dr Błażej Mądrzycki
Publikacja ogłoszenia: 05.12.2018 r. Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 21.01.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura dr Błażej Mądrzycki
Publikacja wyniku naboru: 21.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0000-BZZ.110.1.43.2018 - Audytor wewnętrzny w Zespole Audytorów Wewnętrznych
BIP 0000-BZZ.110.1.43.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0000-BZZ.110.1.43.2018 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 05.12.2018 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, dr Błażej Mądrzycki
Publikacja ogłoszenia: 05.12.2018 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 04.02.2019 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura dr Błażej Mądrzycki
Publikacja listy kandydatów: 04.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 05.03.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura dr Błażej Mądrzycki
Publikacja wyniku naboru: 05.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0000-BZZ.110.1.42.2018 - Specjalista lub Starszy specjalista lub Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi (umowa na zastępstwo)
BIP 0000-BZZ.110.1.42.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0000-BZZ.110.1.42.2018 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 15.11.2018 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyr. Biura, mgr Tomasz Będkowski
Publikacja ogłoszenia: 15.11.2018 r., Wojciech Gajewski
Listę kandydatów utworzyło: 05.12.2018 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura dr Błażej Mądrzycki
Publikacja listy kandydatów: 05.12.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 08.01.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura dr Błażej Mądrzycki
Publikacja wyniku naboru: 08.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0000-BZZ.110.1.41.2018 - Główny specjalista w Biurze Finansowym
BIP 0000-BZZ.110.1.41.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 15.11.2018 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyr. Biura, mgr Tomasz Będkowski
Publikacja ogłoszenia: 15.11.2018 r., Wojciech Gajewski
Listę kandydatów utworzyło: 12.12.2018 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura dr Błażej Mądrzycki
Publikacja listy kandydatów: 12.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 0000-BZZ.110.1.40.2018 - Starszy specjalista w Biurze Świadczeń
BIP 0000-BZZ.110.1.40.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0000-BZZ.110.1.40.2018 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 19.10.2018 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada z-ca dyr. Biura, mgr Tomasz Będkowski
Publikacja ogłoszenia: 19.10.2018 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzyło: 09.11.2018 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: z-ca dyr. Biura Tomasz Będkowski
Publikacja listy kandydatów: 09.11.2018 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzyło 08.01.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura dr Błażej Mądrzycki
Publikacja wyniku naboru: 08.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0000-BZZ.110.1.34.2018 - Główny specjalista w Biurze Finansowym
BIP 0000-BZZ.110.1.34.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0000-BZZ.110.1.34.2018 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 05.10.2018 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 05.10.2018 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzyło: 30.10.2018 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: z-ca dyr. Biura Tomasz Będkowski
Publikacja listy kandydatów: 30.10.2018 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzyło 07.02.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura dr Błażej Mądrzycki
Publikacja wyniku naboru: 07.02.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0000-BZZ.110.1.33.2018 - Starszy inspektor w Biurze Orzecznictwa Lekarskiego
BIP 0000-BZZ.110.1.33.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0000-BZZ.110.1.33.2018 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 05.10.2018 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 05.10.2018 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 31.10.2018 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: z-ca dyr. Biura mgr Tomasz Będkowski
Publikacja listy kandydatów: 31.10.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 05.12.2018 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura dr Błażej Mądrzycki
Publikacja wyniku naboru: 05.12.2018 r., Maciej Świątek