BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Centrala

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 12.02.2020 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 12.02.2020 r. Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzyło: 02.03.2020 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 02.03.2020 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzyło 02.04.2020 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 02.04.2020 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 30.01.2020 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 30.01.2020 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzyło: 18.02.2020 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 18.02.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 19.03.2020 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 19.03.2020 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 27.01.2020 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 27.01.2020 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzyło: 18.02.2020 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 18.02.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 19.03.2020 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 19.03.2020 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze utworzyło 23.12.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 23.12.2019 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 20.01.2020 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 20.01.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 18.02.2020 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 18.02.2020 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze utworzyło 18.12.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 18.12.2019 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 20.01.2020 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 20.01.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 18.02.2020 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 18.02.2020 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze utworzyło 12.12.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 12.12.2019 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 02.01.2020 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 02.01.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 18.02.2020 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 18.02.2020 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze utworzyło 27.11.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 27.11.2019 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzyło: 30.01.2020 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 30.01.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 06.03.2020 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 06.03.2020 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze utworzyło 29.10.2019 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 29.10.2019 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 20.11.2019 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 20.11.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 04.03.2020 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 04.03.2020 r., Maciej Świątek