BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Centrala

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 12.11.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Wicedyrektor Biura, Magdalena Gora
Publikacja ogłoszenia: 12.11.2021 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzyło: 29.11.2021 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Wicedyrektor Biura, mgr Magdalena Gora
Publikacja listy kandydatów: 29.11.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 21.01.2022 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Magdalena Gora
Publikacja wyniku naboru: 21.01.2022 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 12.11.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Wicedyrektor Biura, Magdalena Gora
Publikacja ogłoszenia: 12.11.2021 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzyło: 29.11.2021 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Wicedyrektor Biura, mgr Magdalena Gora
Publikacja listy kandydatów: 29.11.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 05.01.2022 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Wicedyrektor Biura, mgr Magdalena Gora
Publikacja wyniku naboru: 05.01.2022 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 28.10.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 28.10.2021 r. Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzyło: 29.11.2021 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Wicedyrektor Biura, mgr Magdalena Gora
Publikacja listy kandydatów: 29.11.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 08.12.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Wicedyrektor Biura, Magdalena Gora
Publikacja wyniku naboru: 08.12.2021 r. Dorota Grabowska 

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 19.10.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada z-ca Dyrektora Biura, Magdalena Gora
Publikacja ogłoszenia: 19.10.2021 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzyło: 12.11.2021 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Wicedyrektor Biura, Magdalena Gora
Publikacja listy kandydatów: 12.11.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 01.12.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Wicedyrektor Biura, Magdalena Gora
Publikacja wyniku naboru: 01.12.2021 r. Dorota Grabowska 

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 17.08.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 17.08.2021 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzyło: 07.09.2021 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 07.09.2021 r., Maciej Świątek

Informację o wyniku naboru wytworzyło 21.10.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 21.10.2021 r. Dorota Grabowska 

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 11.08.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 11.08.2021 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzyło 27.08.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Z-ca Dyrektor Biura, Magdalena Gora
Publikacja listy kandydatów: 27.08.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 12.10.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada z-ca Dyrektor Biura, Magdalena Gora
Publikacja wyniku naboru: 12.10.2021 r., Maciej Świątek