BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Centrala

BIP 0000-BZZ.110.1.9.2022 - Lekarz – Inspektor Nadzoru Orzecznictwa Lekarskiego w Biurze Orzecznictwa Lekarskiego

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 27.06.2022 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Wicedyrektor Biura, Marcin Pietrusiński
Publikacja ogłoszenia: 27.06.2022 r. Dorota Grabowska

BIP 0000-BZZ.110.1.8.2022 - Inspektor w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 21.06.2022 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Wicedyrektor Biura, Marcin Pietrusiński
Publikacja ogłoszenia: 21.06.2022 r. Maciej Świątek

BIP 0000-BZZ.110.1.7.2022 - Główny specjalista w Biurze Audytu i Kontroli

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 17.06.2022 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Wicedyrektor Biura, Marcin Pietrusiński
Publikacja ogłoszenia: 17.06.2022 r. Magdalena Winiarek

BIP 0000-BZZ.110.1.6.2022 - Główny specjalista w Biurze Audytu i Kontroli

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 17.06.2022 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Wicedyrektor Biura, Marcin Pietrusiński
Publikacja ogłoszenia: 17.06.2022 r. Magdalena Winiarek

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 26.05.2022 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Wicedyrektor Biura, mgr Marcin Pietrusiński
Publikacja ogłoszenia: 26.05.2022 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzyło: 15.06.2022 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Wicedyrektor Biura, mgr Marcin Pietrusiński
Publikacja listy kandydatów: 15.06.2022 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 31.03.2022 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, Cezary Jurkowski
Publikacja ogłoszenia: 31.03.2022 r. Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 05.05.2022 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Wicedyrektor Biura, Marcin Pietrusiński
Publikacja wyniku naboru: 05.05.2022 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 31.03.2022 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, Cezary Jurkowski
Publikacja ogłoszenia: 31.03.2022 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzyło: 02.05.2022 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Wicedyrektor Biura, Marcin Pietrusiński
Publikacja listy kandydatów: 02.05.2022 r., Magdalena Winiarek

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 31.03.2022 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, Cezary Jurkowski
Publikacja ogłoszenia: 31.03.2022 r. Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzyło: 21.04.2022 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, Cezary Jurkowski
Publikacja listy kandydatów: 21.04.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzyło 09.05.2022 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Wicedyrektor Biura, Marcin Pietrusiński
Publikacja wyniku naboru: 09.05.2022 r., Maciej Świątek