BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Centrala

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 17.08.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 17.08.2021 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzyło: 07.09.2021 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 07.09.2021 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 11.08.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 11.08.2021 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzyło 27.08.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Z-ca Dyrektor Biura, Magdalena Gora
Publikacja listy kandydatów: 27.08.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 12.10.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada z-ca Dyrektor Biura, Magdalena Gora
Publikacja wyniku naboru: 12.10.2021 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 30.07.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 30.07.2021 r. Maciej Świątek
Poprawione ogłoszenie o naborze wytworzyło 10.08.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 10.08.2021 r. Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 03.09.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Z-ca Dyrektor Biura, Magdalena Gora
Publikacja wyniku naboru: 03.09.2021 r. Dorota Grabowska 

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 30.07.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 30.07.2021 r. Maciej Świątek

Listę kandydatów wytworzyło: 18.08.2021 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 18.08.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 15.09.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Z-ca Dyrektor Biura, Magdalena Gora
Publikacja wyniku naboru: 15.09.2021 r. Dorota Grabowska 

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 30.07.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 30.07.2021 r. Maciej Świątek

Listę kandydatów wytworzyło: 18.08.2021 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 18.08.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 25.08.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada z-ca Dyrektora Biura, Magdalena Gora
Publikacja wyniku naboru: 25.08.2021 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 28.06.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 28.06.2021 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzyło: 26.07.2021 r., Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 26.07.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 07.09.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 07.09.2021 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 28.06.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 28.06.2021 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzyło: 26.07.2021 r., Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 26.07.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 23.08.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada z-ca Dyrektor Biura, Magdalena Gora
Publikacja wyniku naboru: 23.08.2021 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 21.06.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
KRUS Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 21.06.2021 r. Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzyło: 03.08.2021 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 03.08.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 07.09.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 07.09.2021 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 11.06.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 11.06.2021 r. Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzyło 19.07.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 19.07.2021 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 11.06.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 11.06.2021 r. Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzyło: 30.06.2021 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 30.06.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 23.07.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 23.07.2021 r., Magdalena Winiarek

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 11.06.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 11.06.2021 r. Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzyło: 30.06.2021 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 30.06.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 05.08.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 05.08.2021 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 28.05.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 28.05.2021 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzyło: 21.06.2021 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 22.06.2021 r., Dorota Grabowska
Korektę listy kandydatów wytworzyło: 23.06.2021 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 23.06.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzyło 19.07.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 19.07.2021 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 21.05.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 21.05.2021 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzyło: 21.06.2021 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 22.06.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzyło 19.07.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 19.07.2021 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 19.05.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 19.05.2021 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzyło: 09.06.2021 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 09.06.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzyło 05.08.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 05.08.2021 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 19.05.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 19.05.2021 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzyło: 09.06.2021 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 09.06.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzyło 19.07.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru:19.07.2021 r., Dorota Grabowska

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 10.05.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 10.05.2021 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzyło: 25.05.2021 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 25.05.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzyło 05.08.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 05.08.2021 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 10.05.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja ogłoszenia: 10.05.2021 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzyło: 25.05.2021 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 25.05.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzyło 05.08.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 05.08.2021 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 20.04.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada z up. gł. spec. mgr Justyna Plis
Publikacja ogłoszenia: 20.04.2021 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzyło: 14.05.2021 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja listy kandydatów: 14.05.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzyło 07.09.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 07.09.2021 r., Maciej Świątek

Ogłoszenie o naborze wytworzyło 16.03.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada z up. gł. spec. mgr Justyna Plis
Publikacja ogłoszenia: 16.03.2021 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzyło: 09.04.2021 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść listy odpowiada: z up. gł. spec. mgr Justyna Plis
Publikacja listy kandydatów: 09.04.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzyło 06.07.2021 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść informacji odpowiada Dyrektor Biura, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja wyniku naboru: 06.07.2021 r., Maciej Świątek