BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Białystok

BIP 0100-OP.110.31.2019 - starszy referent ubezpieczeń w Wydziale Ubezpieczeń

Informację o naborze wytworzył 17.05.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja informacji: 17.05.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0100-OP.110.28.2019 - Inspektor w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Mońkach (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze wytworzył 29.04.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału , Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja informacji: 29.04.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0100-OP.110.26.2019 - Lekarz Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego w Placówce Terenowej KRUS w Augustowie

Informację o naborze wytworzył 24.04.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja informacji: 24.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 27.03.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Anna Ignatowicz-Grądzka
Publikacja informacji: 27.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 23.04.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Anna Ignatowicz-Grądzka
Publikacja listy kandydatów: 23.04.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył: 06.05.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja ogłoszenia: 06.05.2019 r., Adriana Minorowska

Informację o naborze wytworzył 27.03.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Anna Ignatowicz-Grądzka
Publikacja informacji: 27.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 19.04.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Anna Ignatowicz-Grądzka
Publikacja listy kandydatów: 19.04.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.05.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Anna Ignatowicz-Grądzka
Publikacja ogłoszenia: 15.05.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 27.03.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Anna Ignatowicz-Grądzka
Publikacja informacji: 27.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 23.04.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Anna Ignatowicz-Grądzka
Publikacja listy kandydatów: 23.04.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 26.04.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Anna Ignatowicz-Grądzka
Publikacja ogłoszenia: 26.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.03.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Bożena Nienałtowska
Publikacja informacji: 13.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 03.04.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja listy kandydatów: 03.04.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.04.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Anna Ignatowicz-Grądzka
Publikacja ogłoszenia: 15.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.03.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Bożena Nienałtowska
Publikacja informacji: 13.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 01.04.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Anna Ignatowicz-Grądzka
Publikacja listy kandydatów: 01.04.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.04.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Anna Ignatowicz-Grądzka
Publikacja ogłoszenia: 15.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 21.02.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja informacji: 21.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.03.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Anna Ignatowicz-Grądzka
Publikacja listy kandydatów: 28.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.04.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Anna Ignatowicz-Grądzka
Publikacja ogłoszenia: 10.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.02.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja informacji: 15.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 20.03.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja ogłoszenia: 20.03.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 13.02.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Krzysztof Jaworowski
Publikacja informacji: 13.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.03.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja listy kandydatów: 08.03.2019 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 19.03.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja ogłoszenia: 19.03.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.02.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Krzysztof Jaworowski
Publikacja informacji: 13.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.03.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja listy kandydatów: 08.03.2019 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 19.03.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja ogłoszenia: 19.03.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.02.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Krzysztof Jaworowski
Publikacja informacji: 13.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 13.03.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja listy kandydatów: 13.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.04.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja ogłoszenia: 01.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.02.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Krzysztof Jaworowski
Publikacja informacji: 13.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 13.03.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja listy kandydatów: 14.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.05.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja ogłoszenia: 06.05.2019 r., Adriana Minorowska

Informację o naborze wytworzył 13.02.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Krzysztof Jaworowski
Publikacja informacji: 13.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 13.03.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja listy kandydatów: 13.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 25.03.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja ogłoszenia: 25.03.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 30.01.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja informacji: 30.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 27.02.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja listy kandydatów: 27.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 21.03.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja ogłoszenia: 21.03.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 22.01.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Krzysztof Jaworowski
Publikacja informacji: 22.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 12.02.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Krzysztof Jaworowski
Publikacja listy kandydatów: 12.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 26.02.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja ogłoszenia: 26.02.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.01.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Krzysztof Jaworowski
Publikacja informacji: 16.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.02.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja listy kandydatów: 07.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 26.02.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja ogłoszenia: 26.02.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.01.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Krzysztof Jaworowski
Publikacja informacji: 15.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.02.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja listy kandydatów: 07.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 26.02.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja ogłoszenia: 26.02.2019 r., Maciej Świątek