BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Białystok

BIP 0100-OP.110.38.2021 - Starszy referent ubezpieczeń w Wydziale Ubezpieczeń (umowa na zastępstwo) 

Informację o naborze wytworzył 18.10.2021 r. OR w BIałymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja informacji: 18.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 17.09.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja informacji: 17.09.2021 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 04.10.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja listy kandydatów: 04.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.09.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja informacji: 13.09.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.10.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja listy kandydatów: 05.10.2021 r., Dorota Grabowska
Prawidłową Listę kandydatów wytworzył: 06.10.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja listy kandydatów: 06.10.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.10.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja ogłoszenia: 15.10.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 13.09.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja informacji: 13.09.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 04.10.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja listy kandydatów: 05.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 31.08.2021 r. OR w BIałymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja informacji: 31.08.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 16.09.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja listy kandydatów: 16.09.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 11.10.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja ogłoszenia: 11.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 31.08.2021 r. OR w BIałymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja informacji: 31.08.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 17.09.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja listy kandydatów: 17.09.2021 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 11.10.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja ogłoszenia: 11.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.08.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja informacji: 30.08.2021 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 16.09.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja listy kandydatów: 16.09.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 11.10.2021 r. OR w BIałymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja ogłoszenia: 12.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.08.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja informacji: 30.08.2021 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 17.09.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja listy kandydatów: 17.09.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 11.10.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja ogłoszenia: 11.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.08.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja informacji: 12.08.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 01.09.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja listy kandydatów: 01.09.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 20.09.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja ogłoszenia: 20.09.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.08.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja informacji: 12.08.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.09.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja listy kandydatów: 08.09.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 27.09.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja ogłoszenia: 27.09.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.08.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja informacji: 12.08.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 06.09.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja listy kandydatów: 06.09.2021 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 09.09.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja ogłoszenia: 09.09.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 29.07.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja informacji: 29.07.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 16.08.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja listy kandydatów: 16.08.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 30.08.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja ogłoszenia: 30.08.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 29.07.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja informacji: 29.07.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 18.08.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja listy kandydatów: 18.08.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.09.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja ogłoszenia: 06.09.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.07.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja informacji: 14.07.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 17.08.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja listy kandydatów: 17.08.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 30.08.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja ogłoszenia: 30.08.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 14.07.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja informacji: 14.07.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 02.08.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja listy kandydatów: 02.08.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 16.08.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja ogłoszenia: 16.08.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.07.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja informacji: 14.07.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 02.08.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja listy kandydatów: 02.08.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 05.08.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja ogłoszenia: 05.08.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.07.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja informacji: 14.07.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 16.08.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja listy kandydatów: 16.08.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.09.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja ogłoszenia: 06.09.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.07.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja informacji: 14.07.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 16.08.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja listy kandydatów: 16.08.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.09.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja ogłoszenia: 06.09.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 11.06.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja informacji: 11.06.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 30.06.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja listy kandydatów: 30.06.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 26.07.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja ogłoszenia: 26.07.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 31.05.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja informacji: 31.05.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 18.06.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja listy kandydatów: 18.06.2021 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 12.07.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jacek Jarmołowicz
Publikacja ogłoszenia: 12.07.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 28.05.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja informacji: 28.05.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 14.06.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: p.o. dyr. Oddziału, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja listy kandydatów: 14.06.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.07.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja ogłoszenia: 02.07.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 24.05.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja informacji: 24.05.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 10.06.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: p.o. dyr. Oddziału, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja listy kandydatów: 10.06.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.07.2021 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
Publikacja ogłoszenia: 02.07.2021 r., Maciej Świątek