BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Białystok

Białystok BIP 0100-OP.110.19.2019 - Inspektor w Referacie ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Wysokiem Mazowieckiem

Informację o naborze wytworzył 13.03.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Bożena Nienałtowska
Publikacja informacji: 13.03.2019 r., Maciej Świątek

Białystok BIP 0100-OP.110.18.2019 - radca prawny w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ogólnych w Placówce Terenowej KRUS w Augustowie

Informację o naborze wytworzył 13.03.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Bożena Nienałtowska
Publikacja informacji: 13.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0100-OP.110.15.2019 - Starszy inspektor w Wydziale Ogólnym (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze wytworzył 21.02.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja informacji: 21.02.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0100-OP.110.17.2019 - Lekarz Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego w Placówce Terenowej KRUS w Augustowie

Informację o naborze wytworzył 15.02.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja informacji: 15.02.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0100-OP.110.11.2019 - Referent w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Sokółce (umowa na zastępstwo)
BIP 0100-OP.110.11.2019 - lista kandydatów 
BIP 0100-OP.110.11.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 13.02.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Krzysztof Jaworowski
Publikacja informacji: 13.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.03.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja listy kandydatów: 08.03.2019 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 19.03.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja ogłoszenia: 19.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0100-OP.110.10.2019 - Referent w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w Placówce Terenowej KRUS w Sokółce
BIP 0100-OP.110.10.2019 - lista kandydatów
BIP 0100-OP.110.10.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 13.02.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Krzysztof Jaworowski
Publikacja informacji: 13.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.03.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja listy kandydatów: 08.03.2019 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 19.03.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja ogłoszenia: 19.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0100-OP.110.9.2019 - Inspektor w Wydziale Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Zambrowie
BIP 0100-OP.110.9.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze wytworzył 13.02.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Krzysztof Jaworowski
Publikacja informacji: 13.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 13.03.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja listy kandydatów: 13.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0100-OP.110.2.2019 - Inspektor w Referacie ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Wysokiem Mazowieckiem
BIP 0100-OP.110.2.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze wytworzył 13.02.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Krzysztof Jaworowski
Publikacja informacji: 13.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 13.03.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja listy kandydatów: 14.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0100-OP.110.1.2019 - Inspektor w Referacie ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Wysokiem Mazowieckiem
BIP 0100-OP.110.1.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze wytworzył 13.02.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Krzysztof Jaworowski
Publikacja informacji: 13.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 13.03.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja listy kandydatów: 13.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0100-OP.110.8.2019 - Inspektor w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Kolnie (umowa na zastępstwo)
BIP 0100-OP.110.8.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze wytworzył 30.01.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja informacji: 30.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 27.02.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja listy kandydatów: 27.02.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0100-OP.110-OP.110.4.2019 - Inspektor w Wydziale Świadczeń - Referat ds. Emerytur i Rent (umowa na zastępstwo)
BIP 0100-OP.110-OP.110.4.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0100-OP.110-OP.110.4.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 22.01.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Krzysztof Jaworowski
Publikacja informacji: 22.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 12.02.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Krzysztof Jaworowski
Publikacja listy kandydatów: 12.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 26.02.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja ogłoszenia: 26.02.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0100-OP.110.6.2019 - Inspektor w Wydziale Świadczeń - Referat ds. Emerytur i Rent (umowa na zastępstwo)
BIP 0100-OP.110.6.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0100-OP.110.6.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 15.01.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Krzysztof Jaworowski
Publikacja informacji: 16.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.02.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja listy kandydatów: 07.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 26.02.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja ogłoszenia: 26.02.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0100-OP.110.5.2019 - Inspektor w Wydziale Świadczeń - w Referacie ds. Emerytur i Rent (umowa na zastępstwo)
BIP 0100-OP.110.5.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0100-OP.110.5.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 15.01.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Krzysztof Jaworowski
Publikacja informacji: 15.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.02.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja listy kandydatów: 07.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 26.02.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja ogłoszenia: 26.02.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0100-OP.110.67.2018 - Inspektor w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Grajewie (umowa na zastępstwo)
BIP 0100-OP.110.67.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0100-OP.110.67.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 08.01.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Krzysztof Jaworowski
Publikacja informacji: 08.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 25.01.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja listy kandydatów: 25.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.02.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Krzysztof Jaworowski
Publikacja ogłoszenia: 15.02.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0100-OP.110.66.2018 - Starszy Inspektor w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Dąbrowie Białostockiej
BIP 0100-OP.110.66.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0100-OP.110.66.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 08.01.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Krzysztof Jaworowski
Publikacja informacji: 08.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 25.01.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja listy kandydatów: 25.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.02.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Anna Ignatowicz-Grądzka
Publikacja ogłoszenia: 06.02.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0100-OP.110.3.2019 - Lekarz Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego w Placówce terenowej KRUS w Augustowie
BIP 0100-OP.110.3.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 07.01.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Krzysztof Jaworowski
Publikacja informacji: 08.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.02.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Krzysztof Jaworowski
Publikacja ogłoszenia: 04.02.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0100-OP.110.65.2018 - Lekarz Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego w Placówce Terenowej w Augustowie
BIP 0100-OP.110.65.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 28.11.2018 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Anna Ignatowicz-Grądzka
Publikacja informacji: 28.11.2018 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył: 03.01.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja wyniku naboru: 03.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0100-OP.110.63.2018 - referent na Stanowisku Pracy ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w Placówce Terenowej KRUS w Hajnówce
BIP 0100-OP.110.63.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0100-OP.110.63.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 19.11.2018 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Anna Ignatowicz-Grądzka
Publikacja informacji: 19.11.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.12.2018 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja listy kandydatów: 07.12.2018 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.01.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Krzysztof Jaworowski
Publikacja ogłoszenia: 07.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0100-OP.110.61.2018 - Inspektor w Wydziale Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w Oddziale regionalnym KRUS w Białymstoku
BIP 0100-OP.110.61.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0100-OP.110.61.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 15.10.2018 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Krzysztof Jaworowski
Publikacja informacji: 15.10.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 22.11.2018 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja listy kandydatów: 23.11.2018 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 05.12.2018 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Krzysztof Jaworowski
Publikacja ogłoszenia: 05.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 0100-OP.110.59.2018 - Inspektor w Placówce Terenowej KRUS w Augustowie, w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
BIP 0100-OP.110.59.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0100-OP.110.59.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 15.10.2018 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Krzysztof Jaworowski
Publikacja informacji: 15.10.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 22.11.2018 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja listy kandydatów: 23.11.2018 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.01.2019 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Krzysztof Jaworowski
Publikacja ogłoszenia: 02.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0100-OP.110.60.2018 - Lekarz Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego w Placówce Terenowej KRUS w Augustowie
BIP 0100-OP.110.60.2018 -wynik naboru

Informację o naborze utworzył 09.10.2018 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Krzysztof Jaworowski
Publikacja informacji: 09.10.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.11.2018 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. ds. Ubezpieczeń, mgr Anna Ignatowicz Grądzka 
Publikacja ogłoszenia: 15.11.2018 r., Dorota Grabowska

BIP 0100-OP.110.58.2018 - Inspektor w Placówce Terenowej KRUS w Mońkach
BIP 0100-OP.110.58.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0100-OP.110.58.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 09.10.2018 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Krzysztof Jaworowski
Publikacja informacji: 09.10.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.11.2018 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Bożena Nienałtowska
Publikacja listy kandydatów: 02.11.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.12.2018 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Krzysztof Jaworowski
Publikacja ogłoszenia: 03.12.2018 r., Maciej Świątek