BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Bydgoszcz

BIP 0200-OP.110.27.2021 - Referent ubezpieczeń - Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Rypinie - Referat Ubezpieczeń

Informację o naborze wytworzył 12.10.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja informacji: 12.10.2021 r., Maciej Świątek

BIP 0200-OP.110.26.2021 - Referent ubezpieczeń - Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Grudziądzu - Wydział Ubezpieczeń (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze wytworzył 12.10.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja informacji: 12.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.09.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Kamil Szulc
Publikacja informacji: 15.09.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.10.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja listy kandydatów: 07.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.09.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Kamil Szulc
Publikacja informacji: 15.09.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.10.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja listy kandydatów: 08.10.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 30.08.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja informacji: 30.08.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 17.09.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Kamil Szulc
Publikacja listy kandydatów: 17.09.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.10.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja ogłoszenia: 04.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.08.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja informacji: 13.08.2021 r., Maciej Świątek

Informację o wyniku naboru wytworzył 15.09.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Kamil Szulc
Publikacja ogłoszenia: 15.09.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.08.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja informacji: 13.08.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.09.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Kamil Szulc
Publikacja listy kandydatów: 15.09.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 23.07.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja informacji: 23.07.2021 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 11.08.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja listy kandydatów: 11.08.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.09.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Kamil Szulc
Publikacja ogłoszenia: 15.09.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.10.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja ogłoszenia: 04.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 23.07.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja informacji: 23.07.2021 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 02.09.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja listy kandydatów: 02.09.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.10.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja ogłoszenia: 04.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.07.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja informacji: 15.07.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 03.08.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja listy kandydatów: 03.08.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.08.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja ogłoszenia: 06.08.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.07.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja informacji: 15.07.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 10.08.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja listy kandydatów: 10.08.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.09.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja ogłoszenia: 01.09.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.07.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja informacji: 15.07.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.08.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja ogłoszenia: 03.08.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 17.06.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja informacji: 17.06.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 07.07.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja listy kandydatów: 07.07.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 16.08.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Kamil Szulc
Publikacja ogłoszenia: 16.08.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 15.06.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja informacji: 15.06.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o naborze wytworzył: 02.07.2021 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja wyniku naboru: 02.07.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.06.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja informacji: 14.06.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 30.06.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja listy kandydatów: 30.06.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 21.07.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja ogłoszenia: 21.07.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 21.05.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja informacji: 21.05.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 09.06.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja listy kandydatów: 09.06.2021 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.07.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja ogłoszenia: 01.07.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 21.05.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja informacji: 21.05.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 09.06.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja listy kandydatów: 09.06.2021 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.07.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja ogłoszenia: 01.07.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 20.05.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja informacji: 20.05.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 09.06.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja listy kandydatów: 09.06.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.08.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja ogłoszenia: 02.08.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 28.04.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja informacji: 28.04.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 24.05.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja listy kandydatów: 24.05.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.07.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja ogłoszenia: 01.07.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 15.04.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja informacji: 15.04.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 10.05.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja listy kandydatów: 10.05.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.07.2021 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja ogłoszenia: 01.07.2021 r., Dorota Grabowska