BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Bydgoszcz

BIP 0200-OP.110.01.2023 - Specjalista - Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Inowrocławiu - Referat Ubezpieczeń

Informację o naborze wytworzył 20.01.2023 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Kamil Szulc
Publikacja informacji: 20.01.2023 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.12.2022 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Kamil Szulc
Publikacja informacji: 14.12.2022 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 02.01.2023 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja listy kandydatów: 02.01.2023 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 17.01.2022 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Kamil Szulc
Publikacja ogłoszenia: 17.01.2022 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 27.10.2022 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja informacji: 27.10.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 21.11.2022 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja listy kandydatów: 21.11.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.12.2022 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja ogłoszenia: 02.12.2022 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 11.10.2022 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja informacji: 11.10.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.11.2022 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja listy kandydatów: 02.11.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.12.2022 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja ogłoszenia: 02.12.2022 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 15.09.2022 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja informacji: 15.09.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 03.10.2022 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiśniewski
Publikacja listy kandydatów: 04.10.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.11.2022 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiśniewski
Publikacja ogłoszenia: 03.11.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.09.2022 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Czesław Wiśniewski
Publikacja informacji: 13.09.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 29.09.2022 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiśniewski
Publikacja listy kandydatów: 29.09.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 05.10.2022 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiśniewski
Publikacja ogłoszenia: 05.10.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 21.04.2022 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja informacji: 21.04.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 11.05.2022 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja listy kandydatów: 11.05.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 16.12.2022 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Czesław Wiszniewski
Publikacja ogłoszenia: 16.12.2022 r., Maciej Świątek