BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Bydgoszcz

Informację o naborze wytworzył 13.05.2020 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja informacji: 13.05.2020 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 03.06.2020 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja listy kandydatów: 03.06.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 17.06.2020 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
 Publikacja ogłoszenia: 17.06.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.05.2020 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja informacji: 13.05.2020 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 03.06.2020 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja listy kandydatów: 03.06.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 17.06.2020 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja ogłoszenia: 17.06.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.05.2020 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja informacji: 13.05.2020 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 03.06.2020 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja listy kandydatów: 03.06.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 17.06.2020 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja ogłoszenia: 17.06.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 28.02.2020 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja informacji: 28.02.2020 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 17.03.2020 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja listy kandydatów: 17.03.2020 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 29.05.2020 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja ogłoszenia: 29.05.2020 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 14.02.2020 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja informacji: 14.02.2020 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 03.03.2020 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja listy kandydatów: 03.03.2020 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 31.01.2020 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja informacji: 31.01.2020 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 04.03.2020 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja listy kandydatów: 04.03.2020 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 24.01.2020 r. OR w Bydgoszczy
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja informacji: 24.01.2020 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 12.02.2020 r. OR w Bydgoszczy
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
Publikacja listy kandydatów: 12.02.2020 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.03.2020 r. OR w Bydgoszczy
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Piotr Moskal
\Publikacja ogłoszenia: 03.03.2020 r., Maciej Świątek