BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Częstochowa

BIP 0300-OP.110.1.2023 - Młodszy specjalista w Wieloosobowym Stanowisku ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublińcu

Informację o naborze wytworzył 13.01.2023 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Piotr Dobosz
Publikacja informacji: 13.01.2023 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 22.11.2022 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Piotr Dobosz
Publikacja informacji: 22.11.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 13.12.2022 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Krzysztof Sosnowski
Publikacja listy kandydatów: 13.12.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.01.2023 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Piotr Dobosz
Publikacja ogłoszenia: 13.01.2023 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.09.2022 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. OR, Janusz Kryk
Publikacja informacji: 30.09.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 21.10.2022 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Piotr Dobosz
Publikacja listy kandydatów: 21.10.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.11.2022 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, Janusz Kryk
Publikacja ogłoszenia: 03.11.2022 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 12.09.2022 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Piotr Dobosz
Publikacja informacji: 12.09.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 03.10.2022 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, inż. Janusz Kryk
Publikacja listy kandydatów: 03.10.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.11.2022 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Piotr Dobosz
Publikacja ogłoszenia: 02.11.2022 r., Maciej Świątek