BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Częstochowa

BIP 0300-OP.110.7.2022 - Referent ubezpieczeń w Referacie Ubezpieczeń w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kłobucku

Informację o naborze wytworzył 22.06.2022 r. OR Częstochowa
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Piotr Dobosz
Publikacja informacji: 22.06.2022 r., Maciej Świątek

BIP 0300-OP.110.6.2022 - Referent w Eydziale Administracyjno-Gospodarczym w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie

Informację o naborze wytworzył 22.06.2022 r. OR Częstochowa
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Piotr Dobosz
Publikacja informacji: 22.06.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 17.05.2022 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, inż. Janusz Kryk
Publikacja informacji: 17.05.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 13.06.2022 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, inż. Janusz Kryk
Publikacja listy kandydatów: 13.06.2022 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 29.04.2022 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Piotr Dobosz
Publikacja informacji: 29.04.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 19.05.2022 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, inż. Janusz Kryk
Publikacja listy kandydatów: 20.05.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.06.2022 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Piotr Dobosz
Publikacja ogłoszenia: 06.06.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 29.04.2022 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Piotr Dobosz
Publikacja informacji: 29.04.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 19.05.2022 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, inż. Janusz Kryk
Publikacja listy kandydatów: 20.05.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 31.05.2022 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Piotr Dobosz
Publikacja ogłoszenia: 31.05.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 21.02.2022 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Piotr Dobosz
Publikacja informacji: 21.02.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 14.03.2022 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Piotr Dobosz
Publikacja listy kandydatów: 14.03.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.04.2022 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Piotr Dobosz
Publikacja ogłoszenia: 01.04.2022 r., Magdalena Winiarek