BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Częstochowa

BIP 0300-OP.110.4.2019 - Referent - Wieloosobowe stanowisko ds. Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Raciborzu (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze wytworzył 23.01.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Piotr Dobosz
Publikacja informacji: 23.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0300-OP.110.3.2019 - Inspektor - Wieloosobowe Stanowisko ds. Wypłat w Placówce Terenowej KRUS w Katowicach

Informację o naborze wytworzył 10.01.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, inż. Janusz Kryk
Publikacja informacji: 10.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0300-OP.110.2.2019 - Referent - Wydział Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Katowicach

Informację o naborze wytworzył 10.01.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, inż. Janusz Kryk
Publikacja informacji: 10.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0300-OP.110.1.2019 - Młodszy Specjalista - Samodzielny Referat ds. Administracyjno-Gospodarczych w Oddziale Regionalnym w Częstochowie

Informację o naborze wytworzył 10.01.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, inż. Janusz Kryk
Publikacja informacji: 10.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0300-OP.110.21.2018 - Młodszy specjalista w Samodzielnym Referacie Administracyjno-Gospodarczym w Oddziale Regionalnym KRUS w Częstochowie
BIP 0300-OP.110.21.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 28.11.2018 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Janusz Kryk
Publikacja informacji: 29.11.2018 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 20.12.2018 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, inż. Janusz Kryk
Publikacja ogłoszenia: 20.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 0300-OP.110.20.2018 - Młodszy specjalista w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Gliwicach
BIP 0300-OP.110.20.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0300-OP.110.20.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 28.11.2018 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Janusz Kryk
Publikacja informacji: 29.11.2018 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 20.12.2018 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, inż. Janusz Kryk
Publikacja listy kandydatów: 20.12.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 17.01.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR,  inż. Janusz Kryk
Publikacja ogłoszenia: 17.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0300-OP.110.19.2018 - Młodszy specjalista - Wieloosobowe Stanowisko ds. Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Gliwicach
BIP 0300-OP.110.19.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0300-OP.110.19.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 19.11.2018 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Piotr Dobosz
Publikacja informacji: 19.11.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.12.2018 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Piotr Dobosz
Publikacja listy kandydatów: 07.12.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.01.2019 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, inż. Janusz Kryk
Publikacja ogłoszenia: 02.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0300-OP.110.18.2018 - Referent w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Raciborzu
BIP 0300-OP.110.18.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0300-OP.110.18.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 30.10.2018 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Piotr Dobosz
Publikacja informacji: 30.10.2018 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 19.11.2018 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Piotr Dobosz
Publikacja listy kandydatów: 20.11.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.12.2018 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Piotr Dobosz
Publikacja ogłoszenia: 04.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 0300-OP.110.17.2018 - Referent w Placówce Terenowej KRUS w Katowicach
BIP 0300-OP.110.17.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0300-OP.110.17.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 05.09.2018 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Piotr Dobosz
Publikacja informacji: 05.09.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 10.10.2018 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, inż. Janusz Kryk
Publikacja listy kandydatów: 10.10.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 22.10.2018 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, inż. Janusz Kryk
Publikacja ogłoszenia: 22.10.2018 r., Dorota Grabowska

BIP 0300-OP.110.16.2018 - Referent - Wieloosobowe Stanowisko ds. Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Pszczynie
BIP 0300-OP.110.16.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0300-OP.110.16.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 04.09.2018 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Piotr Dobosz
Publikacja informacji: 04.09.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 26.09.2018 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Piotr Dobosz
Publikacja listy kandydatów: 26.09.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.11.2018 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, inż. Janusz Kryk
Publikacja ogłoszenia: 02.11.2018 r., Maciej Świątek