BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Częstochowa

BIP 0300-OP.110.8.2021 - Referent - Wieloosobowe Stanowisko ds. Świadczeń w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Żywcu

Informację o naborze wytworzył 13.10.2021 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, inż. Janusz Kryk
Publikacja informacji: 13.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.07.2021 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Piotr Dobosz
Publikacja informacji: 30.07.2021 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 24.08.2021 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Piotr Dobosz
Publikacja listy kandydatów: 24.08.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.09.2021 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Piotr Dobosz
Publikacja ogłoszenia: 07.09.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 11.06.2021 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Piotr Dobosz
Publikacja informacji: 11.06.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 30.06.2021 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, inż. Janusz Kryk
Publikacja listy kandydatów: 30.06.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 14.07.2021 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, inż. Janusz Kryk
Publikacja ogłoszenia: 14.07.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 11.06.2021 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Piotr Dobosz
Publikacja informacji: 11.06.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 30.06.2021 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, inż. Janusz Kryk
Publikacja listy kandydatów: 30.06.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.07.2021 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Piotr Dobosz
Publikacja ogłoszenia: 13.07.2021 r., Dorota Grabowska