BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Częstochowa

Informację o naborze wytworzył 16.11.2021 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Piotr Dobosz
Publikacja informacji: 16.11.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 10.12.2021 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Piotr Dobosz
Publikacja listy kandydatów: 10.12.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.01.2022 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Piotr Dobosz
Publikacja ogłoszenia: 04.01.2022 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 13.10.2021 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, inż. Janusz Kryk
Publikacja informacji: 13.10.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 03.11.2021 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Krzysztof Sosnowski
Publikacja listy kandydatów: 03.11.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.12.2021 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, inż. Janusz Kryk
Publikacja ogłoszenia: 01.12.2021 r., Maciej Świątek