BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Częstochowa

Informację o naborze wytworzył 31.01.2020 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Piotr Dobosz
Publikacja informacji: 31.01.2020 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 20.02.2020 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Janusz Kryk
Publikacja listy kandydatów: 20.02.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.03.2020 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, dyr. Oddziału, mgr Piotr Dobosz
Publikacja ogłoszenia: 10.03.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 16.01.2020 r. OR w Częstochowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, inż. Janusz Kryk
Publikacja informacji: 16.01.2020 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.02.2020 r. OR w Częstochowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Krzysztof Sosnowski
Publikacja listy kandydatów: 05.02.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.03.2020 r. OR w Częstochowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, inż. Janusz Kryk
Publikacja ogłoszenia: 03.02.2020 r., Maciej Świątek