BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Gdańsk

BIP 0400-OP.110.23.2022 - Inspektor - Samodzielny Referat ds. Ubezpieczeń - Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Słupsku

Informację o naborze wytworzył 30.06.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Marcin Drewa
Publikacja informacji: 30.06.2022 r., Maciej Świątek

BIP 0400-OP.110.22.2022 - Inspektor, Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Gdańsku/Samodzielny Referat ds. Administracyjno-Gospodarczych

Informację o naborze wytworzył 27.06.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Sebastian Dadaczyński
Publikacja informacji: 27.06.2022 r., Magdalena Winiarek

BIP 0400-OP.110.20.2022 - Starszy Referent - Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Ubezpieczeń Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sztumie (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze wytworzył 22.06.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Marcin Drewa
Publikacja informacji: 22.06.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 21.06.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Marcin Drewa
Publikacja informacji: 21.06.2022 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 23.05.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Marcin Drewa
Publikacja informacji: 23.05.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.06.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Marcin Drewa
Publikacja listy kandydatów: 08.06.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 19.05.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Marcin Drewa
Publikacja informacji: 19.05.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 08.06.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Marcin Drewa
Publikacja listy kandydatów: 08.06.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 22.06.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Marcin Drewa
Publikacja ogłoszenia: 22.06.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 18.05.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Aleksandra Pańka
Publikacja informacji: 19.05.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.06.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Marcin Drewa
Publikacja listy kandydatów: 07.06.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.06.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, mgr Sebastian Dadaczyński
Publikacja ogłoszenia: 10.06.2022 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 18.05.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Marcin Drewa
Publikacja informacji: 18.05.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 07.06.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Marcin Drewa
Publikacja listy kandydatów: 07.06.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.04.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Sebastian Dadaczyński
Publikacja informacji: 13.04.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.04.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Aleksandra Pańka
Publikacja listy kandydatów: 28.04.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.05.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Marcin Drewa
Publikacja ogłoszenia: 06.05.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 21.03.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Marcin Drewa
Publikacja informacji: 21.03.2022 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 06.04.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Marcin Drewa
Publikacja listy kandydatów: 06.04.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.06.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Marcin Drewa
Publikacja ogłoszenia: 08.06.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 16.03.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Marcin Drewa
Publikacja informacji: 16.03.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 07.04.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. Oddziału, mgr Marcin Drewa
Publikacja listy kandydatów: 07.04.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 12.05.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Marcin Drewa
Publikacja ogłoszenia: 12.05.2022 r., Maciej Świątek