BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Gdańsk

BIP 0400-OP.110.05.2019 - Referent do Placówki Terenowej w Wejherowie / Samodzielny Referat ds. Ubezpieczeń w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gdańsku (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze wytworzył 18.03.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 18.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0400-OP.110.4. 2019 - Inspektor - Placówka Terenowa w Kwidzynie / Wieloosobowe Stanowisko ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
BIP 0400-OP.110.4.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze wytworzył 13.04.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 13.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 06.03.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 06.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0400 -OP.110.3.2019 - Inspektor - Placówka Terenowa w Starogardzie Gdańskim / Wieloosobowe stanowisko ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
BIP 0400-OP.110.3.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze wytworzył 30.01.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 30.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.02.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 15.02.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0400-OP.110.02.2019 - Referent w Samodzielnym Referacie Administracyjno-Gospodarczym w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gdańsku
BIP 0400-OP.110.02.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0400-OP.110.02.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne - korekta
BIP 0400-OP.110.02.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 23.01.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 23.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 12.02.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 12.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.03.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 07.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0400-OP.110.01.2019 - Inspektor w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gdańsku - Samodzielne Stanowisko ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego (umowa na zastępstwo)
BIP 0400-OP.110.01.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0400-OP.110.01.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 23.01.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 23.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.02.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 15.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.03.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 07.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0400-OP.110.40.2018 - Inspektor - Placówka Terenowa w Bytowie / Stanowisko Pracy ds. Świadczeń
BIP 0400-OP.110.40.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0400-OP.110.40.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 09.01.2019 r. OR Gdańsk
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 09.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 01.02.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 01.02.2018 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.03.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 07.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0400-OP.110.39.2018 - Referent w Placówce Terenowej w Kościerzynie - Stanowisko ds. Ubezpieczeń w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gdańsku
BIP 0400-OP.110.39.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0400-OP.110.39.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 09.01.2019 r. OR Gdańsk
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 09.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.02.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 08.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.03.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 07.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0400-OP.110.38.2018 - Inspektor w PT Chojnice / Wieloosobowe stanowisko ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
BIP 0400-OP.110.38.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0400-OP.110.38.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 10.12.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 10.12.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 03.01.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 07.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.02.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 15.02.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0400-OP.110.37.2018 - Inspektor w Samodzielnym Referacie Administracyjno-Gospodarczym w Oddziale Regionalnym KRUS w Gdańsku (umowa na zastępstwo)
BIP 0400-OP.110.37.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0400-OP.110.37.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 09.11.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 09.11.2018 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 04.12.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 04.12.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 19.12.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 19.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 0400-OP.110.35.2018 - Specjalista w Wydziale Ogólnym w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Oddziale Regionalnym w Gdańsku
BIP 0400-OP.110.35.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0400-OP.110.35.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 29.10.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 29.10.2018 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 04.12.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 04.12.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 20.12.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 20.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 0400-OP.110.33.2018 - Informatyk Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki i telekomunikacji
BIP 0400-OP.110.33.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0400-OP.110.33.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 22.10.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 22.10.2018 r., Wojciech Gajewski
Listę kandydatów wytworzył: 13.11.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 14.11.2018 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 05.12.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 05.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 0400-OP.110.30.2018 - Inspektor w Wydziale Ogólnym w Oddziale Regionalnym w Gdańsku (umowa na zastępstwo)
BIP 0400-OP.110.30.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0400-OP.110.30.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 22.10.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 22.10.2018 r., Wojciech Gajewski
Listę kandydatów wytworzył: 13.11.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 13.11.2018 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 05.12.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 05.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 0400-OP.110.34.2018 - referent Samodzielny Referat ds. Ubezpieczeń (na zastępstwo)
BIP 0400-OP.110.34.2018 - lista kandydatów
BIP 0400-OP.110.34.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 18.10.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 18.10.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 22.11.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 22.11.2018 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.01.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 02.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0400-OP.110.29.2018 - Referent PT Kartuzy / Wieloosobowe Stanowisko ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
BIP 0400-OP.110.29.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0400-OP.110.29.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 05.10.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 05.10.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.10.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 15.10.2018 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 12.12.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 12.12.2018 r., Maciej Świątek