BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Gdańsk

BIP 0400-OP.110.02.2023 - Inspektor - Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gdańsku / Samodzielny Referat ds. Administracyjno-Gospodarczych

Informację o naborze wytworzył 20.01.2023 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Marcin Drewa
Publikacja informacji: 20.01.2023 r., Maciej Świątek

BIP 0400-OP.110.32.2022 - Inspektor - Placówka Terenowa Bytów/Stanowisko Pracy ds. Świadczeń

Informację o naborze wytworzył 11.01.2023 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Marcin Drewa
Publikacja informacji: 11.01.2023 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 22.12.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Marcin Drewa
Publikacja informacji: 22.12.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył:12.01.2023 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, mgr Sebastian Dadaczyński
Publikacja listy kandydatów: 12.01.2023 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 20.01.2023 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Marcin Drewa
Publikacja ogłoszenia: 20.01.2023 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.12.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Marcin Drewa
Publikacja informacji: 14.12.2022 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 30.12.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Aleksandra Pańka
Publikacja listy kandydatów: 30.12.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.12.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Marcin Drewa
Publikacja informacji: 14.12.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 30.12.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Aleksandra Pańka
Publikacja listy kandydatów: 30.12.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 17.11.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Sebastian Dadaczyński
Publikacja informacji: 17.11.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 14.12.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Marcin Drewa
Publikacja ogłoszenia: 14.12.2022 r., Magdalena Winiarek
Korektę Informację o wyniku naboru wytworzył 30.12.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść korekty odpowiada: dyr. OR, mgr Marcin Drewa
Publikacja korekty ogłoszenia: 30.12.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 27.10.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Sebastian Dadaczyński
Publikacja informacji: 27.10.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.11.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Marcin Drewa
Publikacja listy kandydatów: 15.11.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 17.11.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Marcin Drewa
Publikacja ogłoszenia: 17.11.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 19.08.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Marcin Drewa
Publikacja informacji: 19.08.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 13.09.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Marcin Drewa
Publikacja listy kandydatów: 13.09.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 05.10.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Marcin Drewa
Publikacja ogłoszenia: 05.10.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 19.08.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Marcin Drewa
Publikacja informacji: 19.08.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 13.09.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Marcin Drewa
Publikacja listy kandydatów: 13.09.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.10.2022 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, Sebastian Dadaczyński
Publikacja ogłoszenia: 06.10.2022 r., Maciej Świątek