BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Gdańsk

BIP 0400-OP.110.02.2019 - Referent w Samodzielnym Referacie Administracyjno-Gospodarczym w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gdańsku

Informację o naborze wytworzył 23.01.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 23.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0400-OP.110.01.2019 - Inspektor w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gdańsku - Samodzielne Stanowisko ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze wytworzył 23.01.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 23.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0400-OP.110.40.2018 - Inspektor - Placówka Terenowa w Bytowie / Stanowisko Pracy ds. Świadczeń

Informację o naborze wytworzył 09.01.2019 r. OR Gdańsk
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 09.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0400-OP.110.39.2018 - Referent w Placówce Terenowej w Kościerzynie - Stanowisko ds. Ubezpieczeń w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gdańsku

Informację o naborze wytworzył 09.01.2019 r. OR Gdańsk
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 09.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0400-OP.110.38.2018 - Inspektor w PT Chojnice / Wieloosobowe stanowisko ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
BIP 0400-OP.110.38.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze wytworzył 10.12.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 10.12.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 03.01.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 07.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0400-OP.110.37.2018 - Inspektor w Samodzielnym Referacie Administracyjno-Gospodarczym w Oddziale Regionalnym KRUS w Gdańsku (umowa na zastępstwo)
BIP 0400-OP.110.37.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0400-OP.110.37.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 09.11.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 09.11.2018 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 04.12.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 04.12.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 19.12.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 19.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 0400-OP.110.35.2018 - Specjalista w Wydziale Ogólnym w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Oddziale Regionalnym w Gdańsku
BIP 0400-OP.110.35.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0400-OP.110.35.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 29.10.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 29.10.2018 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 04.12.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 04.12.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 20.12.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 20.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 0400-OP.110.33.2018 - Informatyk Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki i telekomunikacji
BIP 0400-OP.110.33.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0400-OP.110.33.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 22.10.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 22.10.2018 r., Wojciech Gajewski
Listę kandydatów wytworzył: 13.11.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 14.11.2018 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 05.12.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 05.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 0400-OP.110.30.2018 - Inspektor w Wydziale Ogólnym w Oddziale Regionalnym w Gdańsku (umowa na zastępstwo)
BIP 0400-OP.110.30.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0400-OP.110.30.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 22.10.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 22.10.2018 r., Wojciech Gajewski
Listę kandydatów wytworzył: 13.11.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 13.11.2018 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 05.12.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 05.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 0400-OP.110.34.2018 - referent Samodzielny Referat ds. Ubezpieczeń (na zastępstwo)
BIP 0400-OP.110.34.2018 - lista kandydatów
BIP 0400-OP.110.34.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 18.10.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 18.10.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 22.11.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 22.11.2018 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.01.2019 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 02.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0400-OP.110.31.2018 - Inspektor na Stanowisko Pracy ds. BHP w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gdańsku
BIP 0400-OP.110.31.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0400-OP.110.31.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 15.10.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 16.10.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.11.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 02.11.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 28.11.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 28.11.2018 r., Wojciech Gajewski

BIP 0400-OP.110.32.2018 - Radca Prawny w Oddziale Regionalnym w Gdańsku
BIP 0400-OP.110.32.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0400-OP.110.32.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 15.10.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 15.10.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.11.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 02.11.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 21.11.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 21.11.2018 r., Wojciech Gajewski

BIP 0400-OP.110.29.2018 - Referent PT Kartuzy / Wieloosobowe Stanowisko ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
BIP 0400-OP.110.29.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0400-OP.110.29.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 05.10.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 05.10.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.10.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 15.10.2018 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 12.12.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 12.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 0400-OP.110.28.2018 - Referent PT Wejherowo / Wieloosobowe stanowisko ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
BIP 0400-OP.110.28.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0400-OP.110.28.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 12.09.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Kazimierz Klawiter
Publikacja informacji: 12.09.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.10.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 05.10.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 25.10.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 25.10.2018 r., Dorota Grabowska

BIP 0400-OP.110.27.2018 - Referent w Placówce Terenowej w Wejherowie w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gdańsku
BIP 0400-OP.110.27.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0400-OP.110.27.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 10.09.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Kazimierz Klawiter
Publikacja informacji: 10.09.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.10.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 05.10.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 25.10.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 25.10.2018 r., Dorota Grabowska

BIP 0400-OP.110.26.2018 - Referent ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej w Kwidzynie
BIP 0400-OP.110.26.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0400-OP.110.26.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 31.08.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Iwona Klepacka
Publikacja informacji: 31.08.2018 r., Wojciech Gajewski
Listę kandydatów wytworzył: 24.09.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Kazimierz Klawiter
Publikacja listy kandydatów: 24.09.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 18.10.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 18.10.2018 r., Wojciech Gajewski

BIP 0400-OP.110.24.2018 - Referent w Wydziale Świadczeń w w Placówce Terenowej KRUS w Sztumie
BIP 0400-OP.110.24.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0400-OP.110.24.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 14.08.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Iwona Klepacka
Publikacja informacji: 14.08.2018 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 14.09.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Kazimierz Klawiter
Publikacja listy kandydatów: 14.09.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 18.10.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 18.10.2018 r., Wojciech Gajewski

BIP 0400-OP.110.25.2018 - Referent w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Sztumie
BIP 0400-OP.110.25.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0400-OP.110.25.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 10.08.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Iwona Klepacka
Publikacja informacji: 10.08.2018 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 14.09.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Kazimierz Klawiter
Publikacja listy kandydatów: 14.09.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 18.10.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 18.10.2018 r., Wojciech Gajewski

BIP 0400-OP.110.21.2018 - Lekarz Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego w Oddziale Regionalnym KRUS w Gdańsku
BIP 0400-OP.110.21.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0400-OP.110.21.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 02.08.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Iwona Klepacka
Publikacja informacji: 02.08.2018 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 20.08.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Iwona Klepacka
Publikacja listy kandydatów: 06.09.2018 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 17.10.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 17.10.2018 r., Maciej Świątek

BIP 0400-OP.110.20.2018 - Referent w Stanowisku pracy ds. ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Kościerzynie
BIP 0400-OP.110.20.2018 - lista kandydatów
BIP 0400-OP.110.20.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 02.08.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Iwona Klepacka
Publikacja informacji: 02.08.2018 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 24.08.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Iwona Klepacka
Publikacja listy kandydatów: 24.08.2018 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 18.10.2018 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 18.10.2018 r., Wojciech Gajewski