BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Kielce

BIP 0500-OP.110.28.2018 - Inspektor w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach, w Wydziale Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

Informację o naborze wytworzył 09.01.2019 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 09.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0500-OP.110.29.2018 - Lekarz Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach
BIP 0500-OP.110.29.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze wytworzył 20.12.2018 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 20.12.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 11.01.2019 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 11.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0500-OP.110.27.2018 - Starszy księgowy w w Wydziale Finansowo-Księgowym w Oddziale Regionalnym KRUS w Kielcach
BIP 0500-OP.110.27.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0500-OP.110.27.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 06.11.2018 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 06.11.2018 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 29.11.2018 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 29.11.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.01.2019 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 02.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0500-OP.110.26.2018 - Inspektor w Oddziale Regionalnym w Kielcach w Wydziale Świadczeń - Referat ds. Emerytalno-Rentowych
BIP 0500-OP.110.26.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0500-OP.110.26.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 01.10.2018 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 01.10.2018 r., Wojciech Gajewski
Listę kandydatów wytworzył: 23.10.2018 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 23.10.2018 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.11.2018 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 08.11.2018 r., Dorota Grabowska

BIP 0500-OP.110.25.2018 - Inspektor w Placówce Terenowej w Końskich Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
BIP 0500-OP.110.25.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0500-OP.110.25.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 12.09.2018 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 12.09.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 17.10.2018 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 17.10.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.11.2018 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 08.11.2018 r., Maciej Świątek

BIP 0500-OP.110.24.2018 - Starszy księgowy w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach w Wydziale Finansowo-Księgowym
BIP 0500-OP.110.24.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0500-OP.110.24.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 12.09.2018 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 12.09.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 12.10.2018 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 12.10.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 31.10.2018 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 31.10.2018 r., Maciej Świątek

BIP 0500-OP.110.23.2018 - Lekarz Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach
BIP 0500-OP.110.23.2018 - lista kandydatów
BIP 0500-OP.110.23.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 06.09.2018 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 06.09.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 24.09.2018 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 24.09.2018 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 17.10.2018 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 17.10.2018 r., Maciej Świątek

BIP 0500-OP.110.22.2018 - Inspektora w Placówce Terenowej we Włoszczowie Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego (umowa na zastępstwo)
BIP 0500-OP.110.22.2018 - lista kandydatów
BIP 0500-OP.110.22.2018 - wynik naboru

Listę kandydatów wytworzył: 31.08.2018 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 31.08.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 24.09.2018 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 24.09.2018 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 18.10.2018 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 18.10.2018 r., Maciej Świątek