BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Kielce

Informację o naborze wytworzył 19.03.2019 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 19.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 19.04.2019 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 19.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 19.03.2019 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 19.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 19.04.2019 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 19.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 22.02.2019 r. OR Kielce
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 22.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 19.03.2019 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 19.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 18.04.2019 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 18.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.02.2019 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 14.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.03.2019 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 07.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.04.2019 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 02.04.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0500-OP.110.28.2018 - Inspektor w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach, w Wydziale Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
BIP 0500-OP.110.28.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0500-OP.110.28.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 09.01.2019 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 09.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.01.2019 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 28.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 05.02.2019 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 05.02.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0500-OP.110.29.2018 - Lekarz Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach
BIP 0500-OP.110.29.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0500-OP.110.29.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 20.12.2018 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 20.12.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 11.01.2019 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 11.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.02.2019 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 04.02.2019 r., Maciej Świątek