BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Kielce

BIP 0500-OP.110.1.27.2021 - Starszy referent ubezpieczeń w Placówce Terenowej w Pińczowie - Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Ubezpieczeń

Informację o naborze wytworzył 17.01.2022 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 17.01.2022 r., Maciej Świątek

BIP 0500-OP.110.1.26.2021 - Starszy referent ubezpieczeń w Placówce Terenowej w Pińczowie - Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Ubezpieczeń

Informację o naborze wytworzył 17.01.2022 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 17.01.2022 r., Maciej Świątek

BIP 0500-OP.110.1.25.2021 - Starszego referenta ubezpieczeń w Placówce Terenowej w Staszowie - Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Ubezpieczeń

Informację o naborze wytworzył 17.01.2022 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 17.01.2022 r., Maciej Świątek

BIP 0500-OP.110.1.24.2021 - Starszy referent ubezpieczeń w Placówce Terenowej w Pińczowie - Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Ubezpieczeń

Informację o naborze wytworzył 17.01.2022 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 17.01.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 17.12.2021 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 17.12.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 20.01.2022 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 20.01.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.11.2021 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 15.11.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.12.2021 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 02.12.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 27.12.2021 r. OR w KIelcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 27.12.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 20.10.2021 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr inż. Jarosław Ziemniak
Publikacja informacji: 20.10.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 10.11.2021 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 10.11.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.12.2021 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 01.12.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.10.2021 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 12.10.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.11.2021 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 02.11.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 19.11.2021 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 19.11.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 20.09.2021 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr inż. Jarosław Ziemniak
Publikacja informacji: 20.09.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 22.10.2021 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, mgr inż. Jarosław Ziemniak
Publikacja listy kandydatów: 22.10.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.12.2021 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 01.12.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.09.2021 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr inż. Jarosław Ziemniak
Publikacja informacji: 15.09.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 04.10.2021 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 04.10.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 20.10.2021 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Jarosław Ziemniak
Publikacja ogłoszenia: 20.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 31.08.2021 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 31.08.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.09.2021 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 28.09.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 11.10.2021 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 11.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 31.08.2021 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 31.08.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 20.09.2021 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Jarosław Ziemniak
Publikacja listy kandydatów: 20.09.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.10.2021 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Jarosław Ziemniak
Publikacja ogłoszenia: 13.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.08.2021 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 13.08.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.09.2021 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inz. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 03.09.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 13.08.2021 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 13.08.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 06.09.2021 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 06.09.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 24.09.2021 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 23.09.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.07.2021 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 30.07.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 25.08.2021 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 25.08.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 16.09.2021 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Jarosław Ziemniak
Publikacja ogłoszenia: 16.09.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 21.07.2021 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 21.07.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.08.2021 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 06.08.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.10.2021 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 04.10.2021 r., Maciej Świątek