BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Koszalin

BIP 0600-OP.110.10.2019 - Referent Ubezpieczeń Placówka Terenowa w Szczecinie / Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Ubezpieczeń

Informację o naborze wytworzył 13.05.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Jan Górski
Publikacja informacji: 13.05.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 28.03.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Halina Sztreja
Publikacja informacji: 28.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.04.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja listy kandydatów: 16.04.2019 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.05.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja ogłoszenia: 08.05.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 18.02.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Jan Górski
Publikacja informacji: 18.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.03.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja listy kandydatów: 07.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 29.03.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Jan Górski 
Publikacja ogłoszenia: 29.03.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 13.02.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Jan Górski
Publikacja informacji: 13.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 01.03.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Halina Sztreja
Publikacja listy kandydatów: 01.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 25.03.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, Halina Sztreja
Publikacja ogłoszenia: 25.03.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 30.01.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Jan Górski
Publikacja informacji: 30.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 18.02.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja ogłoszenia: 18.02.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 23.01.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Jan Górski
Publikacja informacji: 23.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.02.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Halina Sztreja
Publikacja listy kandydatów: 08.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.03.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, Halina Sztreja
Publikacja ogłoszenia: 01.03.2019 r., Maciej Świątek