BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Koszalin

0600-OP.110.2.2019 - Starszy Referent Ubezpieczeń Oddział Regionalny w Koszalinie - Wydział Ubezpieczeń

Informację o naborze wytworzył 23.01.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Jan Górski
Publikacja informacji: 23.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0600-OP.110.29.2018 - Oddział Regionalny w Koszalinie / Samodzielny Referat Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego - umowa na zastępstwo

Informację o naborze wytworzył 08.01.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Halina Sztreja
Publikacja informacji: 08.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0600-OP.110.1.2019 - Inspektor - Oddział Regionalny w Koszalinie / Samodzielny Referat Ogólny
BIP 0600-OP.110.1.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze wytworzył 04.01.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Halina Sztreja
Publikacja informacji: 04.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 22.01.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja listy kandydatów: 22.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0600-OP.110.28.2018 - Lekarz Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego Oddział Regionalny w Koszalinie / Lekarz Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego
BIP 0600-OP.110.28.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0600-OP.110.28.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 12.12.2018 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Halina Sztreja
Publikacja informacji: 12.12.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.01.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja listy kandydatów: 02.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 18.01.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja ogłoszenia: 18.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0600-OP.110.27.2018 - Referent w Placówce Terenowej w Szczecinie w Wydziale Świadczeń
BIP 0600-OP.110.27.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 30.11.2018 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Jan Górski
Publikacja informacji: 30.11.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 19.12.2018 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. Oddziału, Jan Górski
Publikacja listy kandydatów: 19.12.2018 r., Dorota Grabowska

BIP 0600-OP.110.26.2018 - Inspektor - Oddział Regionalny w Koszalinie / Samodzielny Referat Administracyjno-Gospodarczy - umowa na zastępstwo
BIP 0600-OP.110.26.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0600-OP.110.26.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 27.11.2018 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Jan Górski
Publikacja informacji: 27.11.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 17.12.2018 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Halina Sztreja
Publikacja listy kandydatów: 17.12.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 16.01.2019 r. OR w Koszalinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, Halina Sztreja
Publikacja ogłoszenia: 16.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0600-OP.110.25.2018 - Inspektor - Oddział Regionalny w Koszalinie / Samodzielny Referat Administracyjno-Gospodarczy
BIP 0600-OP.110.25.2018 - lista kandydatów
BIP 0600-OP.110.25.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 30.10.2018 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Jan Górski
Publikacja informacji: 30.10.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 16.11.2018 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, Halina Sztreja
Publikacja listy kandydatów: 16.11.2018 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.12.2018 r. OR w Koszalinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja ogłoszenia: 17.12.2018 r., Dorota Grabowska

BIP 0600-OP.110.24.2018 - Referent ubezpieczeń - Placówka Terenowa w Drawsku Pomorskim / Stanowisko Pracy ds. Ubezpieczeń (umowa na zastępstwo)
BIP 0600-OP.110.24.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0600-OP.110.24.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 25.10.2018 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Jan Górski
Publikacja informacji: 25.10.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 14.11.2018 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, Halina Sztreja
Publikacja listy kandydatów: 15.11.2018 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.12.2018 r. OR w Koszalinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja ogłoszenia: 17.12.2018 r., Dorota Grabowska

BIP 0600-OP.110.23.2018 - Starszy referent w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej w Wolinie
BIP 0600-OP.110.23.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0600-OP.110.23.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 24.10.2018 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Jan Górski
Publikacja informacji: 24.10.2018 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 16.11.2018 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Halina Sztreja
Publikacja listy kandydatów: 16.11.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 17.12.2018 r. OR w Koszalinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja ogłoszenia: 17.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 0600-OP.110.22.2018 - Referent ubezpieczeń w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Pyrzycach
BIP 0600-OP.110.22.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0600-OP.110.22.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 18.10.2018 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Jan Górski
Publikacja informacji: 19.10.2018 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 15.11.2018 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Halina Sztreja
Publikacja listy kandydatów: 15.11.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 17.12.2018 r. OR w Koszalinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja ogłoszenia: 17.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 0600-OP.110.21.2018 - Referenta w Placówce Terenowej w Dębnie / Stanowisko Pracy ds. Świadczeń (umowa na zastępstwo)
BIP 0600-OP.110.21.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0600-OP.110.21.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 25.09.2018 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Halina Sztreja
Publikacja informacji: 26.09.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 12.10.2018 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja listy kandydatów: 12.10.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.11.2018 r. OR w Koszalinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, Halina Sztreja
Publikacja ogłoszenia: 07.11.2018 r., Dorota Grabowska

BIP 0600-OP.110.20.2018 - Inspektor w Placówce Terenowej w Gryficach / Stanowisko Pracy ds. Świadczeń umowa na zastępstwo
BIP 0600-OP.110.20.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0600-OP.110.20.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 13.09.2018 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Jan Górski
Publikacja informacji: 13.09.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.09.2018 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Halina Sztreja
Publikacja listy kandydatów: 28.09.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 11.10.2018 r. OR w Koszalinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja ogłoszenia: 11.10.2018 r., Maciej Świątek

BIP 0600-OP.110.19.2018 - Inspektor - Oddział Regionalny w Koszalinie / Samodzielny Referat Finansowo-Księgowy (umowa na zastępstwo)
BIP 0600-OP.110.19.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0600-OP.110.19.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 04.09.2018 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Jan Górski
Publikacja informacji: 04.09.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 27.09.2018 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Halina Sztreja
Publikacja listy kandydatów: 27.09.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 25.10.2018 r. OR w Koszalinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja ogłoszenia: 25.10.2018 r., Maciej Świątek