BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Koszalin

Informację o naborze wytworzył 29.05.2020 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Jan Górski
Publikacja informacji: 29.05.2020 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 18.06.2020 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja listy kandydatów: 18.06.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.07.2020 r. OR w Koszalinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja ogłoszenia: 06.07.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 29.05.2020 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Jan Górski
Publikacja informacji: 29.05.2020 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 19.06.2020 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja listy kandydatów: 19.06.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.08.2020 r. OR w Koszalinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja ogłoszenia: 04.08.2020 r., Magdalena Winiarek

 

 

Informację o naborze wytworzył 02.03.2020 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Jan Górski
Publikacja informacji: 02.03.2020 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 27.03.2020 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja listy kandydatów: 27.03.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 29.06.2020 r. OR w Koszalinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja ogłoszenia: 29.06.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.02.2020 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Jan Górski
Publikacja informacji: 14.02.2020 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 04.03.2020 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja listy kandydatów: 04.03.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.04.2020 r. OR w Koszalinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, Halina Sztreja
Publikacja ogłoszenia: 02.04.2020 r., Maciej Świątek