BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Koszalin

BIP 0600-OP.110.4.2020 - Starszy referent w Samodzielnym Referacie Prewencji, Rehabilitacji Orzecznictwa Lekarskiego w OR KRUS w Koszalinie

Informację o naborze wytworzył 29.05.2020 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Jan Górski
Publikacja informacji: 29.05.2020 r., Dorota Grabowska

BIP 0600-OP.110.3.2020 - Starszy referent w Wydziale Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Szczecinie

Informację o naborze wytworzył 29.05.2020 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Jan Górski
Publikacja informacji: 29.05.2020 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 02.03.2020 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Jan Górski
Publikacja informacji: 02.03.2020 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 27.03.2020 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja listy kandydatów: 27.03.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.02.2020 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Jan Górski
Publikacja informacji: 14.02.2020 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 04.03.2020 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja listy kandydatów: 04.03.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.04.2020 r. OR w Koszalinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, Halina Sztreja
Publikacja ogłoszenia: 02.04.2020 r., Maciej Świątek