BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Koszalin

BIP 0600-OP.110.20.2021 - Lekarz Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego Placówka Terenowa KRUS w Szczecinie / Lekarz Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego

Informację o naborze wytworzył 13.10.2021 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada z -ca dyr. Oddziału, Halina Sztreja
Publikacja informacji: 13.10.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 21.09.2021 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Jan Górski
Publikacja informacji: 21.09.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 12.10.2021 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Halina Sztreja
Publikacja listy kandydatów: 12.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.09.2021 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Jan Górski
Publikacja informacji: 13.09.2021 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 05.10.2021 r. OR w Koszalinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, Halina Sztreja
Publikacja ogłoszenia: 05.10.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 30.08.2021 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Jan Górski
Publikacja informacji: 30.08.2021 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 21.09.2021 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja listy kandydatów: 21.09.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 29.09.2021 r. OR w Koszalinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, Halina Sztreja
Publikacja ogłoszenia: 29.09.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 16.08.2021 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Jan Górski
Publikacja informacji: 16.08.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.09.2021 r. OR w Koszalinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, Halina Sztreja
Publikacja ogłoszenia: 10.09.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 27.07.2021 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Halina Sztreja
Publikacja informacji: 27.07.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 18.08.2021 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja listy kandydatów: 18.08.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 21.09.2021 r. OR w Koszalinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja ogłoszenia: 21.09.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 27.07.2021 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Halina Sztreja
Publikacja informacji: 27.07.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 17.08.2021 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja listy kandydatów: 17.08.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.09.2021 r. OR w Koszalinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, Halina Sztreja
Publikacja ogłoszenia: 07.09.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 27.07.2021 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Halina Sztreja
Publikacja informacji: 27.07.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 17.08.2021 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja listy kandydatów: 17.08.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.07.2021 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Halina Sztreja
Publikacja informacji: 14.07.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.08.2021 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja listy kandydatów: 02.08.2021 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 24.08.2021 r. OR w Koszalinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja ogłoszenia: 24.08.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.07.2021 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Halina Sztreja
Publikacja informacji: 14.07.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.08.2021 r. OR w Koszalinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja ogłoszenia: 02.08.2021 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 26.08.2021 r. OR w Koszalinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja ogłoszenia: 26.08.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 31.05.2021 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Jan Górski
Publikacja informacji: 01.06.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 18.06.2021 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja listy kandydatów: 18.06.2021 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.08.2021 r. OR w Koszalinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja ogłoszenia: 02.08.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 11.05.2021 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Jan Górski
Publikacja informacji: 11.05.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 09.06.2021 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja listy kandydatów: 10.06.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.07.2021 r. OR w Koszalinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Jan Górski
Publikacja ogłoszenia: 01.07.2021 r., Dorota Grabowska