BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Kraków

BIP 0700-OP.110.1.2019 - Młodszy specjalista w Wydziale Świadczeń Zagranicznych (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze wytworzył 15.01.2019 r. OR w Krakowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Łukasz Kmita
Publikacja informacji: 15.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0700-OP.110.36.2018 - Starszy Referent ubezpieczeń, Wieloosobowe Stanowisko ds. ubezpieczeń w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Myślenicach
BIP 0700-OP.110.36.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze wytworzył 09.01.2019 r. OR Kraków
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Joanna Kapuścińska
Publikacja informacji: 09.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 24.01.2019 r. OR w Krakowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Justyna Kosecka
Publikacja listy kandydatów: 24.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0700-OP.110.35.2018 - Młodszy specjalista w Wydziale Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Sączu
BIP 0700-OP.110.35.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze wytworzył 09.01.2019 r. OR Kraków
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Joanna Kapuścińska
Publikacja informacji: 09.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 24.01.2019 r. OR w Krakowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Justyna Kosecka
Publikacja listy kandydatów: 24.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0700-OP.110.30.2018 - Referent ubezpieczeń - Wieloosobowe stanowisko pracy ds. ubezpieczeń w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zakopanem - Umowa na zastępstwo
BIP 0700-OP.110.30.2018 - wynik naboru

Informację o ponownym naborze wytworzył 12.12.2018 r. OR w Krakowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Joanna Kapuścińska
Publikacja informacji: 12.12.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.01.2019 r. OR w Krakowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Łukasz Kmita
Publikacja ogłoszenia: 10.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0700-OP.110.33.2018 - Inspektor ubezpieczeń w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bochni
BIP 0700-OP.110.33.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0700-OP.110.33.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 03.12.2018 r. OR w Krakowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Justyna Kosecka
Publikacja informacji: 03.12.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 19.12.2018 r. OR w Krakowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Justyna Kosecka
Publikacja listy kandydatów: 19.12.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.01.2019 r. OR w Krakowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Łukasz Kmita
Publikacja ogłoszenia: 10.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0700-OP.110.32.2018 - Młodszy specjalista w Wydziale Świadczeń w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tarnowie
BIP 0700-OP.110.32.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0700-OP.110.32.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 26.11.2018 r. OR w Krakowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Justyna Kosecka
Publikacja informacji: 26.11.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 12.12.2018 r. OR w Krakowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Joanna Kapuścińska
Publikacja listy kandydatów: 12.12.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.01.2019 r. OR w Krakowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Łukasz Kmita
Publikacja ogłoszenia: 10.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0700-OP.110.31.2018 - Referent ubezpieczeń - Wieloosobowe stanowisko pracy ds. ubezpieczeń w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Limanowej
BIP 0700-OP.110.31.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0700-OP.110.31.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 26.11.2018 r. OR w Krakowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Justyna Kosecka
Publikacja informacji: 26.11.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 12.12.2018 r. OR w Krakowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Joanna Kapuścińska
Publikacja listy kandydatów: 12.12.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.01.2019 r. OR w Krakowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Łukasz Kmita
Publikacja ogłoszenia: 10.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0700-OP.110.30.2018 - Referenta ubezpieczeń - Wieloosobowe stanowisko pracy ds. ubezpieczeń w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zakopanem - Umowa na zastępstwo
BIP 0700-OP.110.30.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 26.11.2018 r. OR w Krakowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Justyna Kosecka
Publikacja informacji: 26.11.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.01.2019 r. OR w Krakowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Łukasz Kmita
Publikacja ogłoszenia: 10.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0700-OP.110.26.2018 - Młodszy specjalista w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Suchej Beskidzkiej
BIP 0700-OP.110.26.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0700-OP.110.26.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 23.10.2018 r. OR w Krakowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Justyna Kosecka
Publikacja informacji: 23.10.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.11.2018 r. OR w Krakowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Justyna Kosecka
Publikacja listy kandydatów: 07.11.2018 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 27.11.2018 r. OR w Krakowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Justyna Kosecka
Publikacja ogłoszenia: 27.11.2018 r., Wojciech Gajewski

BIP 0700-OP.110.29.2018 - Starszy Referent ubezpieczeń, Referat ubezpieczeń w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Targu (umowa na zastępstwo)
BIP 0700-OP.110.29.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0700-OP.110.29.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 18.10.2018 r. OR w Krakowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Justyna Kosecka
Publikacja informacji: 18.10.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.11.2018 r. OR w Krakowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Justyna Kosecka
Publikacja listy kandydatów: 06.11.2018 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 19.11.2018 r. OR w Krakowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Justyna Kosecka
Publikacja ogłoszenia: 19.11.2018 r., Wojciech Gajewski

BIP 0700-OP.110.28.2018 - Referent w Wieloosobowym stanowisku ds. świadczeń w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zakopanem
BIP 0700-OP.110.28.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0700-OP.110.28.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 18.10.2018 r. OR w Krakowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Justyna Kosecka
Publikacja informacji: 18.10.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.11.2018 r. OR w Krakowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Justyna Kosecka
Publikacja listy kandydatów: 05.11.2018 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.12.2018 r. OR w Krakowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Justyna Kosecka
Publikacja ogłoszenia: 03.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 0700-OP.110.27.2018 - Starszy księgowy w Wydziale Finansowo-Księgowym
BIP 0700-OP.110.27.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0700-OP.110.27.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 18.10.2018 r. OR w Krakowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Justyna Kosecka
Publikacja informacji: 18.10.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.11.2018 r. OR w Krakowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Justyna Kosecka
Publikacja listy kandydatów: 05.11.2018 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.12.2018 r. OR w Krakowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Justyna Kosecka
Publikacja ogłoszenia: 13.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 0700-OP.110.25.2018 - Inspektor w Wydziale Świadczeń
BIP 0700-OP.110.25.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0700-OP.110.25.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 18.10.2018 r. OR w Krakowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Justyna Kosecka
Publikacja informacji: 18.10.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.11.2018 r. OR w Krakowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Justyna Kosecka
Publikacja listy kandydatów: 05.11.2018 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 19.11.2018 r. OR w Krakowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Justyna Kosecka
Publikacja ogłoszenia: 19.11.2018 r., Wojciech Gajewski

BIP 0700-OP.110.24.2018 - Inspektor w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. BHP w Oddziale Regionalnym KRUS w Krakowie
BIP 0700-OP.110.24.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0700-OP.110.24.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 16.10.2018 r. OR w Krakowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Justyna Kosecka
Publikacja informacji: 16.10.2018 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 05.11.2018 r. OR w Krakowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Justyna Kosecka
Publikacja listy kandydatów: 05.11.2018 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.12.2018 r. OR w Krakowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Justyna Kosecka
Publikacja ogłoszenia: 03.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 0700-OP.110.23.2018 - Młodszy specjalista w Wydziale Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
BIP 0700-OP.110.23.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0700-OP.110.23.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 09.10.2018 r. OR w Krakowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Justyna Kosecka
Publikacja informacji: 09.10.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.11.2018 r. OR w Krakowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Justyna Kosecka
Publikacja listy kandydatów: 05.11.2018 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 19.11.2018 r. OR w Krakowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Justyna Kosecka
Publikacja ogłoszenia: 19.11.2018 r., Wojciech Gajewski

BIP 0700-OP.110.22.2018 - Specjalista - Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. BHP
BIP 0700-OP.110.22.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0700-OP.110.22.2018 - informacja o odwołaniu rozmów kwalifikacyjnych (anulowano)
BIP 0700-OP.110.22.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 20.09.2018 r. OR w Krakowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Łukasz Kmita
Publikacja informacji: 20.09.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 09.10.2018 r. OR w Krakowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Justyna Kosecka
Publikacja listy kandydatów: 09.10.2018 r., Maciej Świątek
Informację o odwołaniu rozmów kwalifikacyjnych utworzył 10.10.2018 r. OR w Krakowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Justyna Kosecka
Publikacja informacji: 10.10.2018 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 19.11.2018 r. OR w Krakowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Justyna Kosecka
Publikacja ogłoszenia: 19.11.2018 r., Wojciech Gajewski

BIP 0700-OP.110.21.2018 - Inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym
BIP 0700-OP.110.21.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0700-OP.110.21.2018 - wynik wyboru (I stanowisko)
BIP 0700-OP.110.21.2018 - wynik naboru (II stanowisko)

Informację o naborze utworzył 12.09.2018 r. OR w Krakowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Łukasz Kmita
Publikacja informacji: 12.09.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 27.09.2018 r. OR w Krakowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Justyna Kosecka
Publikacja listy kandydatów: 27.09.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 16.10.2018 r. OR w Krakowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Justyna Kosecka
Publikacja ogłoszenia: 16.10.2018 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.11.2018 r. OR w Krakowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Justyna Kosecka
Publikacja ogłoszenia: 06.11.2018 r., Dorota Grabowska

BIP 0700-OP.110.20.2018 - Młodszy specjalista w Wydziale Świadczeń Zagranicznych
BIP 0700-OP.110.20.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0700-OP.110.20.2018 - wynik naboru (I stanowisko)
BIP 0700-OP.110.20.2018 - wynik naboru (II stanowisko)

Informację o naborze utworzył 11.09.2018 r. OR w Krakowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Łukasz Kmita
Publikacja informacji: 11.09.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 27.09.2018 r. OR w Krakowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Justyna Kosecka
Publikacja listy kandydatów: 27.09.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.11.2018 r. OR w Krakowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Justyna Kosecka
Publikacja ogłoszenia: 06.11.2018 r., Dorota Grabowska