BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Kraków

Informację o naborze wytworzył 12.04.2019 r. OR w Krakowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Joanna Kapuścińska
Publikacja informacji: 12.04.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 29.04.2019 r. OR w Krakowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: p.o dyr. OR, mgr Justyna Kosecka
Publikacja listy kandydatów: 29.04.2019 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.05.2019 r. OR w Krakowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Kapuścińska
Publikacja ogłoszenia: 15.05.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.04.2019 r. OR w Krakowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Joanna Kapuścińska
Publikacja informacji: 12.04.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 29.04.2019 r. OR w Krakowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: p.o dyr. OR, mgr Justyna Kosecka
Publikacja listy kandydatów: 29.04.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 08.04.2019 r. OR w Krakowie
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Justyna Kosecka
Publikacja informacji: 08.04.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 23.04.2019 r. OR w Krakowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: p.o dyr. OR, mgr Justyna Kosecka
Publikacja listy kandydatów: 23.04.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.05.2019 r. OR w Krakowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Joanna Kapuścińska
Publikacja ogłoszenia: 08.05.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 14.03.2019 r. OR w Krakowie
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Justyna Kosecka
Publikacja informacji: 14.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 29.03.2019 r. OR w Krakowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Justyna Kosecka
Publikacja listy kandydatów: 29.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 17.04.2019 r. OR w Krakowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Joanna Kapuścińska
Publikacja ogłoszenia: 17.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.03.2019 r. OR w Krakowie
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Justyna Kosecka
Publikacja informacji: 14.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 29.03.2019 r. OR w Krakowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Justyna Kosecka
Publikacja listy kandydatów: 29.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 09.04.2019 r. OR w Krakowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Justyna Kosecka
Publikacja ogłoszenia: 09.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 01.03.2019 r. OR w Krakowie
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Justyna Kosecka
Publikacja informacji: 01.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 18.03.2019 r. OR w Krakowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Justyna Kosecka
Publikacja listy kandydatów: 18.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.04.2019 r. OR w Krakowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Joanna Kapuścińska
Publikacja ogłoszenia: 04.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 01.03.2019 r. OR w Krakowie
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Justyna Kosecka
Publikacja informacji: 01.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 18.03.2019 r. OR w Krakowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Justyna Kosecka
Publikacja listy kandydatów: 18.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.04.2019 r. OR w Krakowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Joanna Kapuścińska
Publikacja ogłoszenia: 04.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 01.03.2019 r. OR w Krakowie
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Justyna Kosecka
Publikacja informacji: 01.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 18.03.2019 r. OR w Krakowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Justyna Kosecka
Publikacja listy kandydatów: 18.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.04.2019 r. OR w Krakowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Joanna Kapuścińska
Publikacja ogłoszenia: 04.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 19.02.2019 r. OR w Krakowie
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Justyna Kosecka
Publikacja informacji: 19.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 06.03.2019 r. OR w Krakowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Justyna Kosecka
Publikacja listy kandydatów: 06.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.04.2019 r. OR w Krakowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Joanna Kapuścińska
Publikacja ogłoszenia: 04.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.01.2019 r. OR w Krakowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Łukasz Kmita
Publikacja informacji: 15.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 04.02.2018 r. OR w Krakowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Justyna Kosecka
Publikacja listy kandydatów: 04.02018 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.03.2019 r. OR w Krakowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Justyna Kosecka
Publikacja ogłoszenia: 06.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0700-OP.110.36.2018 - Starszy Referent ubezpieczeń, Wieloosobowe Stanowisko ds. ubezpieczeń w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Myślenicach
BIP 0700-OP.110.36.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0700-OP.110.36.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 09.01.2019 r. OR Kraków
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Joanna Kapuścińska
Publikacja informacji: 09.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 24.01.2019 r. OR w Krakowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Justyna Kosecka
Publikacja listy kandydatów: 24.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 11.02.2019 r. OR w Krakowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, Justyna Kosecka
Publikacja ogłoszenia: 11.02.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0700-OP.110.35.2018 - Młodszy specjalista w Wydziale Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Sączu
BIP 0700-OP.110.35.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0700-OP.110.35.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 09.01.2019 r. OR Kraków
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Joanna Kapuścińska
Publikacja informacji: 09.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 24.01.2019 r. OR w Krakowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Justyna Kosecka
Publikacja listy kandydatów: 24.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.02.2018 r. OR w Krakowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Justyna Kosecka
Publikacja ogłoszenia: 04.02.2018 r., Dorota Grabowska