BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Kraków

BIP 0700-OP.110.23.2021 - Inspektor ubezpieczeń w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Bochni (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze wytworzył 14.10.2021 r. OR w Krakowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, dr Justyna Kosecka
Publikacja informacji: 14.10.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 06.08.2021 r. OR w Krakowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, dr Justyna Kosecka
Publikacja informacji: 06.08.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 23.08.2021 r. OR w Krakowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, dr Justyna Kosecka
Publikacja listy kandydatów: 23.08.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.09.2021 r. OR w Krakowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, dr Justyna Kosecka
Publikacja ogłoszenia: 13.09.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 22.07.2021 r. OR w Krakowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, dr Justyna Kosecka
Publikacja informacji: 22.07.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 09.08.2021 r. OR w Krakowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, dr Justyna Kosecka
Publikacja listy kandydatów: 09.08.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.09.2021 r. OR w Krakowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Stanisław Gibała
Publikacja ogłoszenia: 01.09.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 06.07.2021 r. OR w Krakowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, dr Justyna Kosecka
Publikacja informacji: 06.07.2021 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 22.07.2021 r. OR w Krakowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, dr Justyna Kosecka
Publikacja listy kandydatów: 22.07.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.08.2021 r. OR w Krakowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, dr Justyna Kosecka
Publikacja ogłoszenia: 06.08.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.06.2021 r. OR w Krakowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, dr Justyna Kosecka
Publikacja informacji: 14.06.2021 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 30.06.2021 r. OR w Krakowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, dr Justyna Kosecka
Publikacja listy kandydatów: 30.06.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.07.2021 r. OR w Krakowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, dr Justyna Kosecka
Publikacja ogłoszenia: 06.07.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 14.06.2021 r. OR w Krakowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, dr Justyna Kosecka
Publikacja informacji: 14.06.2021 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 30.06.2021 r. OR w Krakowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, dr Justyna Kosecka
Publikacja listy kandydatów: 30.06.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył: 03.08.2021 r. OR w Krakowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, dr Justyna Kosecka
Publikacja ogłoszenia: 03.08.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 21.05.2021 r. OR w Krakowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, dr Justyna Kosecka
Publikacja informacji: 21.05.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 07.06.2021 r. OR w Krakowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, dr Justyna Kosecka
Publikacja listy kandydatów: 07.06.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 14.06.2021 r. OR w Krakowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, dr Justyna Kosecka
Publikacja ogłoszenia: 14.06.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 19.05.2021 r. OR w Krakowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, dr Justyna Kosecka
Publikacja informacji: 19.05.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.06.2021 r. OR w Krakowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, dr Justyna Kosecka
Publikacja listy kandydatów: 07.06.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.07.2021 r. OR w Krakowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, dr Justyna Kosecka
Publikacja ogłoszenia: 02.07.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 19.05.2021 r. OR w Krakowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, dr Justyna Kosecka
Publikacja informacji: 19.05.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.06.2021 r. OR w Krakowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, dr Justyna Kosecka
Publikacja listy kandydatów: 07.06.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.07.2021 r. OR w Krakowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, dr Justyna Kosecka
Publikacja ogłoszenia: 02.07.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 14.05.2021 r. OR w Krakowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, dr Justyna Kosecka
Publikacja informacji: 14.05.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.05.2021 r. OR w Krakowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, dr Justyna Kosecka
Publikacja listy kandydatów: 28.05.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.07.2021 r. OR w Krakowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, dr Justyna Kosecka
Publikacja ogłoszenia: 02.07.2021 r., Magdalena Winiarek