BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP  /  Praca w KRUS  /  OR w Łodzi
A- A A+

OR Łódź

Informację o naborze wytworzył 15.04.2019 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 15.04.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.05.2019 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 08.05.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 15.04.2019 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 15.04.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.05.2019 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 08.05.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 15.04.2019 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 15.04.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.05.2019 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 08.05.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 26.03.2019 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 26.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 16.04.2019 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 16.04.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.05.2019 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 07.05.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 15.03.2019 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 15.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.04.2019 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 01.04.2019 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.04.2019 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 10.04.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 15.03.2019 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 15.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.04.2019 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 01.04.2019 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.04.2019 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 10.04.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 28.02.2019 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 28.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 19.03.2019 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 19.03.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 22.02.2019 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 22.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 11.03.2019 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 11.03.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.02.2019 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 14.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.03.2019 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 07.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.04.2019 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 02.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.02.2019 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 14.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.03.2019 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 07.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.04.2019 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 02.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.02.2019 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 14.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.03.2019 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 07.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.04.2019 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 02.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.02.2019 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 14.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.03.2019 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 07.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.04.2019 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 02.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.01.2019 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 30.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 18.02.2019 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 18.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.03.2019 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 01.03.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.01.2019 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 30.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 21.02.2019 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 21.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.03.2019 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 01.03.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 22.01.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 22.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 11.02.2019 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Tomasz Jędrzejczak
Publikacja listy kandydatów: 11.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.03.2019 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 01.03.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 22.01.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 22.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 11.02.2019 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Tomasz Jędrzejczak
Publikacja listy kandydatów: 11.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.03.2019 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 01.03.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 22.01.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 22.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 11.02.2019 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Tomasz Jędrzejczak
Publikacja listy kandydatów: 11.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.03.2019 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 01.03.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 22.01.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 22.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 11.02.2019 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Tomasz Jedrzejczak
Publikacja listy kandydatów: 11.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.03.2019 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 01.03.2019 r., Maciej Świątek