BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP  /  Praca w KRUS  /  OR w Łodzi
A- A A+

OR Łódź

Informację o naborze wytworzył 20.04.2022 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 20.04.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 16.05.2022 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 16.05.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 25.05.2022 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 25.05.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 21.03.2022 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 21.03.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 26.04.2022 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 26.04.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.05.2022 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 10.05.2022 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 28.02.2022 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 28.02.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.03.2022 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 15.03.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.04.2022 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 06.04.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 28.02.2022 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 28.02.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.03.2022 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 15.03.2022 r., Maciej Świątek
Ponowioną listę kandydatów wytworzył: 21.03.2022 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 22.03.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 20.04.2022 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 20.04.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 28.02.2022 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 28.02.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.03.2022 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 15.03.2022 r., Maciej Świątek
Ponowioną listę kandydatów wytworzył: 21.03.2022 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 22.03.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 20.04.2022 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 20.04.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.02.2022 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 14.02.2022 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 07.03.2022 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada:  dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 07.03.2022 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.04.2022 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 04.04.2022 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 24.01.2022 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 24.01.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 14.02.2022 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 14.02.2022 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 21.02.2022 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 21.02.2022 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 21.01.2022 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 21.01.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.02.2022 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 08.02.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.03.2022 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 08.03.2022 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 18.01.2022 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 18.01.2022 r., Maciej Świątek

Listę kandydatów wytworzył: 08.02.2022 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 08.02.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 21.02.2022 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 21.02.2022 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 15.12.2021 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 15.12.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.01.2022 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Alicja Antczak
Publikacja ogłoszenia: 10.01.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.12.2021 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 15.12.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 19.01.2022 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 19.01.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 14.02.2022 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 14.02.2022 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 15.12.2021 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 15.12.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 19.01.2022 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 19.01.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 09.02.2022 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 09.02.2022 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 15.12.2021 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 15.12.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 19.01.2022 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 19.01.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.02.2022 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, Alicja Antczak
Publikacja ogłoszenia: 03.02.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.12.2021 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 15.12.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 19.01.2022 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 19.01.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.03.2022 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 01.03.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru nr 2 wytworzył 10.05.2022 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 10.05.2022 r., Dorota Grabowska