BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP  /  Praca w KRUS  /  OR w Łodzi
A- A A+

OR Łódź

BIP 0900-OP.110.2.2022 - Starszy inspektor w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi, w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

Informację o naborze wytworzył 24.01.2022 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 24.01.2022 r., Maciej Świątek

BIP 0900-OP.110.1.2022 - Inspektor w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łęczycy w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze wytworzył 21.01.2022 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 21.01.2022 r., Maciej Świątek

BIP 0900-OP.110.65.2021 - Inspektor w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łęczycy w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń

Informację o naborze wytworzył 18.01.2022 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 18.01.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.12.2021 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 15.12.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.01.2022 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Alicja Antczak
Publikacja ogłoszenia: 10.01.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.12.2021 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 15.12.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 19.01.2022 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 19.01.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.12.2021 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 15.12.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 19.01.2022 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 19.01.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.12.2021 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 15.12.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 19.01.2022 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 19.01.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.12.2021 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 15.12.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 19.01.2022 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 19.01.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 25.11.2021 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 25.11.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 20.12.2021 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 20.12.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 25.11.2021 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 25.11.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 20.12.2021 r. OR w Lublinie 
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 20.12.2021 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.01.2022 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR,  Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 03.01.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 25.11.2021 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 25.11.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.12.2021 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 15.12.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 25.11.2021 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 25.11.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 13.12.2021 r. OR w Łodzi 
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 13.12.2021 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.01.2022 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Alicja Antczak
Publikacja ogłoszenia: 10.01.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 19.11.2021 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 19.11.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 06.12.2021 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 06.12.2021 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.01.2022 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Alicja Antczak
Publikacja ogłoszenia: 10.01.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.11.2021 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 15.11.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 06.12.2021 r. OR w Łodzi 
Za treść listy kandydatów odpowiada:  dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 06.12.2021 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.01.2022 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Alicja Antczak
Publikacja ogłoszenia: 10.01.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 28.10.2021 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 28.10.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 06.12.2021 r. OR w Łodzi 
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 06.12.2021 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.01.2022 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR,  Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 03.01.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 28.10.2021 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 28.10.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 18.11.2021 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 18.11.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 28.10.2021 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 28.10.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 18.11.2021 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 18.11.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 28.10.2021 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 28.10.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 18.11.2021 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 18.11.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 28.10.2021 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 28.10.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 18.11.2021 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 18.11.2021 r., Maciej Świątek
Informację o naborze wytworzył 06.12.2021 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 06.12.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 12.10.2021 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 12.10.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 04.11.2021 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 04.11.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.12.2021 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 01.12.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.10.2021 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 12.10.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 04.11.2021 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 04.11.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.01.2022 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR,  Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 03.01.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.10.2021 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 12.10.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 04.11.2021 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 04.11.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.01.2022 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR,  Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 03.01.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.10.2021 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 12.10.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 04.11.2021 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 04.11.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.12.2021 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 01.12.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.09.2021 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 15.09.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 04.10.2021 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 04.10.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 18.10.2021 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 18.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.09.2021 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 15.09.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 01.10.2021 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 01.10.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 18.10.2021 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 18.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.09.2021 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 15.09.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 01.10.2021 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 01.10.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 12.10.2021 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 12.10.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 14.09.2021 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 15.09.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.10.2021 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 04.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.09.2021 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 15.09.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 01.10.2021 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 01.10.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 18.10.2021 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 18.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.08.2021 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Alicja Antczak
Publikacja informacji: 30.08.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 21.09.2021 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 21.09.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.10.2021 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 04.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.08.2021 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Alicja Antczak
Publikacja informacji: 30.08.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 21.09.2021 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 21.09.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.10.2021 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 04.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.08.2021 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Alicja Antczak
Publikacja informacji: 30.08.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 21.09.2021 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 21.09.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.10.2021 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 04.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.08.2021 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Alicja Antczak
Publikacja informacji: 30.08.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 14.09.2021 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 14.09.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.10.2021 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 04.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.08.2021 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Alicja Antczak
Publikacja informacji: 30.08.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 14.09.2021 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 14.09.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.10.2021 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 04.10.2021 r., Maciej Świątek