BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP  /  Praca w KRUS  /  OR w Łodzi
A- A A+

OR Łódź

Informację o naborze wytworzył 15.03.2019 r. OR w Łodzi Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki Publikacja informacji: 15.03.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.03.2019 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 15.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0900-OP.110.14.2019 - Inspektor w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze wytworzył 15.03.2019 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 15.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0900-OP.110.13.2019 - Młodszy specjalista w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi w Wydziale Finansowo-Księgowym (umowa na zastępstwo)
BIP 0900-OP.110.13.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 28.02.2019 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 28.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 19.03.2019 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 19.03.2019 r., Maciej Świątek

0900-OP.110.11.2019 - Młodszy specjalista w Oddziale Regionalnym KRUS w Łodzi w Wydziale Finansowo-Księgowym
0900-OP.110.11.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 22.02.2019 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 22.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 11.03.2019 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 11.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0900-OP.110.10.2019 - Inspektor w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zduńskiej Woli w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ogólnych
BIP 0900-OP.110.10.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze wytworzył 14.02.2019 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 14.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.03.2019 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 07.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0900-OP.110.9.2019 - Inspektor w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tomaszowie Mazowieckim w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ogólnych
BIP 0900-OP.110.9.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze wytworzył 14.02.2019 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 14.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.03.2019 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 07.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0900-OP.110.8.2019 - Inspektor w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sieradzu - w Wieloosobowym Stanowisku Pracy Ds. Ubezpieczeń (umowa na zastępstwo)
BIP 0900-OP.110.8.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze wytworzył 14.02.2019 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 14.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.03.2019 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 07.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0900-OP.110.7.2019 - Inspektor w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zduńskiej Woli - w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń (umowa na zastępstwo)
BIP 0900-OP.110.7.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze wytworzył 14.02.2019 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 14.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.03.2019 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 07.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0900-OP.110.6.2019 - Inspektor w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zduńskiej Woli w Wydziale Świadczeń (umowa na zastępstwo)
BIP 0900-OP.110.6.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0900-OP.110.6.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 30.01.2019 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 30.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 18.02.2019 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 18.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.03.2019 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 01.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0900-OP.110.5.2019 - Inspektor w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tomaszowie Mazowieckim w Wydziale Świadczeń (umowa na zastępstwo)
BIP 0900-OP.110.5.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0900-OP.110.5.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 30.01.2019 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 30.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 21.02.2019 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 21.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.03.2019 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 01.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0900-OP.110.4.2019 - Inspektor w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tomaszowie Mazowieckim w Wydziale Świadczeń
BIP 0900-OP.110.4.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0900-OP.110.4.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 22.01.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 22.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 11.02.2019 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Tomasz Jędrzejczak
Publikacja listy kandydatów: 11.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.03.2019 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 01.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0900-OP.110.3.2019 - Inspektor w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Rawie Mazowieckiej w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
BIP 0900-OP.110.3.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0900-OP.110.3.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 22.01.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 22.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 11.02.2019 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Tomasz Jędrzejczak
Publikacja listy kandydatów: 11.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.03.2019 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 01.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0900-OP.110.2.2019 - Inspektor w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sieradzu W Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń (umowa na zastępstwo)
BIP 0900-OP.110.2.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0900-OP.110.2.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 22.01.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 22.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 11.02.2019 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Tomasz Jędrzejczak
Publikacja listy kandydatów: 11.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.03.2019 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 01.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0900-OP.110.1.2019 - Starszy Referent w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń
BIP 0900-OP.110.1.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0900-OP_110.1.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 22.01.2019 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 22.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 11.02.2019 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Tomasz Jedrzejczak
Publikacja listy kandydatów: 11.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.03.2019 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 01.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0900-OP.110.37.2018 - Inspektor w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Brzezinach, w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń
BIP 0900-OP.110.37.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0900-OP.110.37.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 10.01.2019 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 10.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 29.01.2019 r. OR w Łodzi 
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, 
Publikacja listy kandydatów: 29.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.02.2019 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 13.02.2019 r., Maciej Świątek