BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP  /  Praca w KRUS  /  OR w Łodzi
A- A A+

OR Łódź

BIP 0900-OP.110.3.2023 - Inspektor w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń(umowa na zastępstwo)

Informację o naborze wytworzył 19.01.2023 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 19.01.2023 r., Maciej Świątek

BIP 0900-OP.110.2.2023 - Starszy Inspektor w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Rawie Mazowieckiej w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń

Informację o naborze wytworzył 19.01.2023 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 19.01.2023 r., Maciej Świątek

BIP 0900-OP.110.1.2023 - Lekarz – Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zduńskiej Woli

Informację o naborze wytworzył 19.01.2023 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 19.01.2023 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.12.2022 r. OR Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 15.12.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 11.01.2023 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 11.01.2023 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 29.11.2022 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Alicja Antczak
Publikacja informacji: 29.11.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 14.12.2022 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 14.12.2022 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 08.11.2022 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 08.11.2022 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 23.11.2022 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 23.11.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.01.2023 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 03.01.2023 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 08.11.2022 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 08.11.2022 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 01.12.2022 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 01.12.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.01.2023 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 03.01.2023 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 22.08.2022 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Tomasz Nowicki
Publikacja informacji: 22.08.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 06.09.2022 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja listy kandydatów: 06.09.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.11.2022 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Tomasz Nowicki
Publikacja ogłoszenia: 08.11.2022 r., Maciej Świątek