BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Lublin

BIP 0800-OP.110.40.2021 - Inspektor w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Puławach w Wieloos. Stan. Pracy ds. Świadczeń

Informację o naborze wytworzył 12.10.2021 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, 
Publikacja informacji: 12.10.2021 r., Maciej Świątek

BIP 0800-OP.110.37.2021 - Starszy referent w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kraśniku w Wieloo. Stan. Pracy ds. Świadczeń

Informację o naborze wytworzył 12.10.2021 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, 
Publikacja informacji: 12.10.2021 r., Maciej Świątek

BIP 0800-OP.110.39.2021 - Starszy referent ubezpieczeń w Placówce Terenowej w Biłgoraju - Wydział Ubezpieczeń

Informację o naborze wytworzył 30.09.2021 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 30.09.2021 r., Maciej Świątek

BIP 0800-OP.110.38.2021 - Starszy referent w Placówce Terenowej w Biłgoraju - Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Ogólnych

Informację o naborze wytworzył 30.09.2021 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 30.09.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 24.09.2021 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 24.09.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 13.10.2021 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 13.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 20.09.2021 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 20.09.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 13.10.2021 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 13.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.09.2021 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 15.09.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.10.2021 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 05.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.09.2021 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 15.09.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.10.2021 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 05.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 31.08.2021 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 31.08.2021 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 16.09.2021 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 16.09.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 31.08.2021 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 31.08.2021 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 16.09.2021 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 16.09.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 31.08.2021 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mrg inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 31.08.2021 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 29.09.2021 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 29.09.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 31.08.2021 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 31.08.2021 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 29.09.2021 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 29.09.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 31.08.2021 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 31.08.2021 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 24.09.2021 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 24.09.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 18.10.2021 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 18.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 31.08.2021 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 31.08.2021 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 24.09.2021 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 24.09.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 18.10.2021 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 18.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 19.08.2021 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 19.08.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 09.09.2021 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 09.09.2021 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 12.10.2021 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 12.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 16.08.2021 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 16.08.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 06.09.2021 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 06.09.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.10.2021 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 06.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 16.08.2021 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 16.08.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 07.09.2021 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 07.09.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.10.2021 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 06.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.08.2021 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 12.08.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 01.09.2021 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 01.09.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.10.2021 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja ogłoszenia: 13.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 29.07.2021 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 29.07.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 17.08.2021 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 17.08.2021 r., Maciej Świątek
Informację o naborze wytworzył 09.09.2021 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 09.09.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 22.07.2021 r. OR Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 22.07.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 10.08.2021 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 10.08.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.08.2021 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 13.08.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 22.07.2021 r. OR Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 22.07.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 09.08.2021 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 09.08.2021 r., Maciej Świątek
Informację o naborze wytworzył 27.08.2021 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 27.08.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 16.06.2021 r. OR Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 16.06.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 02.07.2021 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 02.07.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 22.07.2021 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR,mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 22.07.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 16.06.2021 r. OR Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 16.06.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 05.07.2021 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 05.07.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.08.2021 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 10.08.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 16.06.2021 r. OR Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 16.06.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 05.07.2021 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 05.07.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 22.07.2021 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 22.07.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 16.06.2021 r. OR Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 16.06.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 05.07.2021 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 05.07.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.08.2021 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 10.08.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 31.05.2021 r. OR Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 31.05.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 16.06.2021 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 16.06.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 05.07.2021 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 05.07.2021 r., Maciej Świątek