BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Lublin

BIP 0800-OP.110.8.2019 - Starszy referent w Placówce Terenowej KRUS w Bychawie - Wieloosobowe Stanowisko ds. Ubezpieczeń (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze wytworzył 18.03.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 18.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0800-OP.110.7.2019 - Starszy Referent w Oddziale Regionalnym KRUS w Lublinie, w Wydziale Ogólnym (umowa na zastępstwo)
BIP 0800-OP.110.7.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze wytworzył 28.02.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 28.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 18.03.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 18.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0800-OP.110.6.2019 - Starszy Referent w Oddziale Regionalnym KRUS w Lublinie, w Wydziale Świadczeń
BIP 0800-OP.110.6.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze wytworzył 19.02.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 19.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.03.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 08.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0800-OP.110.5.2019 - Starszy referent w Placówce Terenowej KRUS w Łęcznej - Wieloosobowe Stanowisko ds. Ubezpieczeń (umowa na zastępstwo)
BIP 0800-OP.110.5.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0800-OP.110.5.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 30.01.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Marek Gil
Publikacja informacji: 30.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.02.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 15.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 11.03.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, Marek Gil
Publikacja ogłoszenia: 11.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0800-OP.110.4.2019 - Inspektora w Oddziale Regionalnym KRUS w Lublinie, w Wydziale Ogólnym (umowa na zastępstwo)
BIP 0800-OP.110.4.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0800-OP.110.4.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 30.01.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Marek Gil
Publikacja informacji: 30.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.02.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 15.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 20.02.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja ogłoszenia: 20.02.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0800-OP.110.3.2019 - Starszy referent w Placówce Terenowej KRUS w Bełżycach Wieloosobowe Stanowisko ds. Ubezpieczeń (umowa na zastępstwo)
BIP 0800-OP.110.3.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0800-OP.110.3.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 30.01.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Marek Gil
Publikacja informacji: 30.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.02.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 15.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 11.03.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, Marek Gil
Publikacja ogłoszenia: 11.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0800-OP.110.2.2019 - Starszy referent w Placówce Terenowej KRUS w Puławach - Wieloosobowe Stanowisko ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
BIP 0800-OP.110.2.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze wytworzył 30.01.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 30.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 01.03.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 01.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0800-OP.110.1.2019 - Starszy referent w Placówce Terenowej KRUS w Parczewie Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Ubezpieczeń (umowa na zastępstwo)
BIP 0800-OP.110.1.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0800-OP.110.1.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 15.01.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 15.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 30.01.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 31.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 19.02.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja ogłoszenia: 19.02.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0800-OP.110.44.2018 - Starszy referent w Wydziale Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Chełmie
BIP 0800-OP.110.44.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0800-OP.110.44.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 11.01.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 11.01.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 01.02.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 01.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.03.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja ogłoszenia: 08.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0800-OP.110.45.2018 - Starszy referent w Wieloosobowym Stanowisku ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Janowie Lubelskim (umowa na zastępstwo)
BIP 0800_OP.110.45.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0800-OP.110.45.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 09.01.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 09.01.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 25.01.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 25.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 18.02.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja ogłoszenia: 18.02.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0800-OP.110.41.2018 - Starszy referent w Wieloosobowym Stanowisku ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Janowie Lubelskim (umowa na zastępstwo)
BIP 0800.OP.110.41.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0800-OP.110.41.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 09.01.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 09.01.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 25.01.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 25.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 18.02.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja ogłoszenia: 18.02.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0800-OP.110.42.2018 - Starszy referent ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Zamościu, Wieloosobowe Stanowisko ds. Ubezpieczeń
BIP 0800-OP.110.42.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0800-OP.110.42.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 08.01.2019 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 08.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 24.01.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 24.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.02.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja ogłoszenia: 13.02.2019 r., Maciej Świątek

BIP 0800-OP.110.40.2018 - Starszy Referent w w Wydziale Świadczeń Oddziale Regionalnym KRUS w Lublinie
BIP 0800-OP.110.40.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0800-OP.110.40.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 07.12.2018 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Karol Marcin Hołówkowski
Publikacja informacji: 07.12.2018 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 02.01.2019 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Karol Marcin Hołówkowski
Publikacja listy kandydatów: 02.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 22.01.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja ogłoszenia: 22.01.2019 r., Maciej Świątek

0800-OP.110.39.2018 - Starszy referent w Wieloosobowym Stanowisku ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w Placówce Terenowej KRUS we Włodawie (umowa na zastępstwo)
0800-OP.110.39.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
0800-OP.110.39.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 28.11.2018 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Karol Marcin Hołówkowski
Publikacja informacji: 29.11.2018 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 17.12.2018 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 17.12.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 09.01.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja ogłoszenia: 09.01.2019 r., Dorota Grabowska

0800-OP.110.38.2018 - Starszy referent w Wydziale Ubezpieczeń - Oddział Regionalnego KRUS w Lublinie
0800-OP.110.38.2018 - lista kandydatów
0800-OP.110.38.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 20.11.2018 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zdzisław Antoń
Publikacja informacji: 20.11.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.12.2018 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Karol Marcin Hołówkowski
Publikacja listy kandydatów: 15.12.2018 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 09.01.2019 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja ogłoszenia: 09.01.2019 r., Dorota Grabowska

BIP 0800-OP.110.37.2018 - Starszy referent w Wydziale Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Chełmie
BIP 0800-OP.110.37.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0800-OP.110.37.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 08.11.2018 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja informacji: 08.11.2018 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 30.11.2018 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Karol Marcin Hołówkowski
Publikacja listy kandydatów: 30.11.2018 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 18.12.2018 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Karol Marcin Hołówkowski
Publikacja ogłoszenia: 18.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 0800-OP.110.36 .2018 - Starszy referent w Placówce Terenowej w Radzyniu Podlaskim Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Ogólnych
BIP 0800-OP.36.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0800-OP.36.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 15.10.2018 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja informacji: 15.10.2018 r., Wojciech Gajewski
Listę kandydatów wytworzył: 30.10.2018 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Karol Marcin Hołówkowski
Publikacja listy kandydatów: 30.10.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 11.12.2018 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Karol Marcin Hołówkowski
Publikacja ogłoszenia: 11.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 0800-OP.110.32.2018 - Inspektor w Wydziale Ubezpieczeń w Oddziale Regionalnym Lublinie (umowa na zastępstwo)
BIP 0800-OP.110.32.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0800-OP.110.32.2018 - wynik naboru
BIP 0800-OP.110.32.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 29.08.2018 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja informacji: 29.08.2018 r., Wojciech Gajewski
Listę kandydatów wytworzył: 14.09.2018 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Karol Marcin Hołówkowski
Publikacja listy kandydatów: 14.09.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.10.2018 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja ogłoszenia: 08.10.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.12.2018 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Karol Marcin Hołówkowski
Publikacja ogłoszenia: 15.12.2018 r., Wojciech Gajewski