BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Lublin

BIP 0800-OP.110.3.2023 - Starszy referent w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łęcznej w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń

Informację o naborze wytworzył 27.01.2023 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Magdalena Filipek-Sobczak
Publikacja informacji: 27.01.2023 r., Maciej Świątek

BIP 0800-OP.110.1.2023 - Starszy referent w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu Lubelskim w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Świadczeń

Informację o naborze wytworzył 20.01.2023 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Magdalena Filipek-Sobczak
Publikacja informacji: 20.01.2023 r., Maciej Świątek

BIP 0800-OP.110.2.2023 - Lekarz regionalny – inspektor orzecznictwa lekarskiego

BIP 0800-OP.110.2.2023 - Lekarz regionalny – inspektor orzecznictwa lekarskiego - korekta ogłoszenia

Informację o naborze wytworzył 16.01.2023 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Magdalena Filipek-Sobczak
Publikacja informacji: 16.01.2023 r., Maciej Świątek
Korektę Informacji o naborze wytworzył 19.01.2023 r. OR w Lublinie
Za treść korekty odpowiada dyr. Oddziału, Magdalena Filipek-Sobczak
Publikacja korekty informacji: 19.01.2023 r., Maciej Świątek

BIP 0800-OP.110.45.2022 - Starszy referent w Referacie Prewencji Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w Placówce Terenowej w Biłgoraju

Informację o naborze wytworzył 11.01.2023 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Magdalena Filipek-Sobczak
Publikacja informacji: 11.01.2023 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 22.12.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Magdalena Filipek-Sobczak
Publikacja informacji: 22.12.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 09.01.2023 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Magdalena Filipek-Sobczak
Publikacja ogłoszenia: 09.01.2023 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 16.12.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Magdalena Filipek-Sobczak
Publikacja informacji: 16.12.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 04.01.2023 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Magdalena Filipek-Sobczak
Publikacja listy kandydatów: 04.01.2023 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 16.12.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Magdalena Filipek-Sobczak
Publikacja informacji: 16.12.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 03.01.2023 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. Oddziału, Magdalena Filipek-Sobczak
Publikacja listy kandydatów: 03.01.2023 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 15.12.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Magdalena Filipek-Sobczak
Publikacja informacji: 15.12.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 03.01.2023 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. Oddziału, Magdalena Filipek-Sobczak
Publikacja listy kandydatów: 03.01.2023 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 16.01.2023 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Magdalena Filipek-Sobczak
Publikacja ogłoszenia: 16.01.2023 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 25.11.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 25.11.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 19.12.2022 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Magdalenia Filipek-Sobczak
Publikacja listy kandydatów: 19.12.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 20.01.2023 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja ogłoszenia: 20.01.2023 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 24.11.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Marek Gil
Publikacja informacji: 24.11.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 14.12.2022 r. OR w Lublinie 
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Magdalena Filipek-Sobczak
Publikacja listy kandydatów: 14.12.2022 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 05.01.2023 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Magdalena Filipek-Sobczak
Publikacja ogłoszenia: 05.01.2023 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 21.11.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 21.11.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.12.2022 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 07.12.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.01.2023 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Magdalena Filipek-Sobczak
Publikacja ogłoszenia: 04.01.2023 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 14.11.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 14.11.2022 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 30.11.2022 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 30.11.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.12.2022 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Magdalena Filipek-Sobczak
Publikacja ogłoszenia: 15.12.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.11.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 14.11.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 07.12.2022 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 07.12.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 09.01.2023 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Magdalena Filipek-Sobczak
Publikacja ogłoszenia: 09.01.2023 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 28.10.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 28.10.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.11.2022 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 15.11.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.12.2022 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja ogłoszenia: 06.12.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 11.10.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 11.10.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.11.2022 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 02.11.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.12.2022 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja ogłoszenia: 07.12.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 27.09.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 27.09.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 14.10.2022 r, OR w Lublinie
Za treść listy odpowiada: Dyrektor Biura, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 14.10.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.11.2022 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja ogłoszenia: 07.11.2022 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 27.09.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 27.09.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 13.10.2022 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 13.10.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.11.2022 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, Marek Gil
Publikacja ogłoszenia: 08.11.2022 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 15.09.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 15.09.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.10.2022 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 05.10.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.11.2022 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja ogłoszenia: 03.11.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.09.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 15.09.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 11.10.2022 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 11.10.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.11.2022 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja ogłoszenia: 03.11.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 29.08.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 29.08.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.09.2022 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 15.09.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.10.2022 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 07.10.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 24.08.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 24.08.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 09.09.2022 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 09.09.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.10.2022 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja ogłoszenia: 06.10.2022 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 23.08.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 23.08.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 14.09.2022 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 14.09.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.10.2022 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 07.10.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 23.08.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 23.08.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.09.2022 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 08.09.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.10.2022 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 07.10.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 18.08.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 18.08.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.09.2022 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 00.00.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.10.2022 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 07.10.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 16.08.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 16.08.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 06.09.2022 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 06.09.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.10.2022 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 07.10.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 16.08.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 16.08.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.09.2022 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja listy kandydatów: 02.09.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.10.2022 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 07.10.2022 r., Maciej Świątek