BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Lublin

BIP 0800-OP.110.19.2022 - Starszego referenta w Placówce Terenowej w Biłgoraju Wydział Świadczeń

Informację o naborze wytworzył 29.06.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 29.06.2022 r., Maciej Świątek

BIP 0800-OP.110.18.2022 - Starszy referent w Placówce Terenowej w Biłgoraju, Wydział Świadczeń

Informację o naborze wytworzył 29.06.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 29.06.2022 r., Maciej Świątek

BIP 0800-OP.110.20.2022 - Inspektor w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kraśniku, w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

Informację o naborze wytworzył 23.06.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 23.06.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 18.05.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 18.05.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 06.06.2022 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 06.06.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.06.2022 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 13.06.2022 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 17.05.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 17.05.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.06.2022 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 02.06.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 29.04.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 29.04.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 17.05.2022 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 17.05.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 26.04.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 26.04.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 17.05.2022 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 17.05.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.06.2022 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 06.06.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 24.03.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 24.03.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 29.04.2022 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 29.04.2022 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 24.03.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 24.03.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.04.2022 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 08.04.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.06.2022 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 10.06.2022 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 15.03.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 15.03.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 31.03.2022 r. OR w Lublinie 
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 31.03.2022 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.05.2022 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 10.05.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 18.02.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 18.02.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 10.03.2022 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 10.03.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.04.2022 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 06.04.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 18.02.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 18.02.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 10.03.2022 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 10.03.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.04.2022 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 06.04.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 18.02.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 18.02.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 08.03.2022 r. OR w Lublinie 
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 08.03.2022 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.04.2022 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 06.04.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 18.02.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 18.02.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 09.03.2022 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 09.03.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.04.2022 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 07.04.2022 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 18.02.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 18.02.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 11.03.2022 r. OR w Lublinie 
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 11.03.2022 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.04.2022 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 06.04.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 18.02.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 18.02.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 14.03.2022 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 14.03.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.04.2022 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 06.04.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 18.02.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja informacji: 18.02.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 09.03.2022 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 09.03.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.04.2022 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Gil
Publikacja ogłoszenia: 13.04.2022 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 31.01.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 31.01.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 23.02.2022 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 23.02.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.04.2022 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 06.04.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 24.01.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 24.01.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 21.02.2022 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 21.02.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.04.2022 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 06.04.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 24.01.2022 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja informacji: 24.01.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 21.02.2022 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. Oddziału, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja listy kandydatów: 21.02.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.04.2022 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca
Publikacja ogłoszenia: 06.04.2022 r., Maciej Świątek