BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Olsztyn

BIP 1000-OP.110.2.2023 - Starszy referent ubezpieczeń w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Lidzbarku Warmińskim

Informację o naborze wytworzył 19.01.2023 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 19.01.2023 r., Maciej Świątek

BIP 1000-OP.110.1.2023 - Inspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Olsztynie

Informację o naborze wytworzył 13.01.2023 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 13.01.2023 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 14.11.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 14.11.2022 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 29.11.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja listy kandydatów: 29.11.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 27.10.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 27.10.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.11.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 15.11.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.12.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 02.12.2022 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 24.10.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 24.10.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 09.11.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 09.11.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.12.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 02.12.2022 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 16.09.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 16.09.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 03.10.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 03.10.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.11.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 08.11.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 10.08.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 10.08.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 26.08.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja listy kandydatów: 26.08.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.11.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 02.11.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 22.07.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 22.07.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.08.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 08.08.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 23.08.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 23.08.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru na 2. stanowisko wytworzył 03.10.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 03.10.2022 r., Dorota Grabowska