BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Olsztyn

BIP 1000-OP.110.3.2022 - Starszy referent w Samodzielnym Referacie ds. Wypłat w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Olsztynie (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze wytworzył 21.01.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 21.01.2022 r., Maciej Świątek

BIP 1000-OP.110.33.2021 - Starszy referent ubezpieczeń w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Pasłęku

Informację o naborze wytworzył 15.12.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 15.12.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.11.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 30.11.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 15.12.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 15.12.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 17.01.2022 r. OR w Olsztyn
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 17.01.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 29.11.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 29.11.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 14.12.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 14.12.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 29.11.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 29.11.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 14.12.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 14.12.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 20.12.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 20.12.2021 r., Magdalena Winiarek

BIP 1000-OP.110.25.2021 - Starszy referent ubezpieczeń w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Lidzbarku Warmińskim

Informację o naborze wytworzył 19.11.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 19.11.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 19.11.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 19.11.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 06.12.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 06.12.2021 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 21.12.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja ogłoszenia: 21.12.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 16.11.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 16.11.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 01.12.2021 r. OR w Olsztynie 
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 01.12.2021 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.12.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 10.12.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 12.11.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 12.11.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 29.11.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 29.11.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 20.12.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja ogłoszenia: 20.12.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 27.10.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 27.10.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 15.11.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 15.11.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 22.12.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 22.12.2022 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 27.10.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 27.10.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 15.11.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 15.11.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.12.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 01.12.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 12.10.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 12.10.2021 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 27.10.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 27.10.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 22.12.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 22.12.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 23.09.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 23.09.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.10.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 08.10.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 18.10.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 19.10.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 30.08.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 30.08.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył:14.09.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 14.09.2021 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 12.10.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 12.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.08.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 30.08.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 14.09.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 14.09.2021 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.10.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 08.10.2021 r., Dorota Grabowska