BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Olsztyn

BIP 1000-OP.110.12.2019 - Starszy referent ubezpieczeń w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Mrągowie

Informację o naborze wytworzył 14.03.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 14.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1000-OP.110.11.2019 - Starszy referent ubezpieczeń w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Lidzbarku Warmińskim

Informację o naborze wytworzył 14.03.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 14.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1000-OP.110.10.2019 - Młodszy specjalista w Wydziale Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Olsztynie (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze wytworzył 14.03.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 14.03.2019 r., Maciej Świątek

 

 

BIP 1000-OP.110.9.2019 - Młodszy specjalista w Wydziale Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Olsztynie

Informację o naborze wytworzył 14.03.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 14.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1000-OP.110.8.2019 - Starszy referent w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w Placówce Terenowej KRUS w Lidzbarku Warmińskim (umowa na zastępstwo)
BIP 1000-OP.110.8.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze wytworzył 20.02.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 20.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.03.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 07.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1000-OP.110.7.2019 - Starszego referenta w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w Placówce Terenowej KRUS w Nidzicy
BIP 1000-OP.110.7.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze wytworzył 20.02.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 20.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.03.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 07.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1000-OP.110.6.2019 - Młodszego specjalisty w Wydziale Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Olsztynie
BIP 1000-OP.110.6.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1000-OP.110.6.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 30.01.2019 r. OR Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 30.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 14.02.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 14.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 28.02.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 28.02.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1000-OP.110.5.2019 - Starszy referent w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Nowym Mieście Lubawskim (umowa na zastępstwo)
BIP 1000-OP.110.5.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1000-OP.110.5.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 30.01.2019 r. OR Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 30.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 14.02.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 14.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.03.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 07.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1000-OP.110.4.2019 - Starszy Referent w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w Placówce Terenowej KRUS w Ostródzie
BIP 1000-OP.110.4.2019 - Kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1000-OP.110.4.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 15.01.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 15.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 30.01.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 31.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 22.02.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 22.02.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1000-OP.110.3.2019 - Starszy referent w Samodzielnym Referacie ds. Wypłat w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Olsztynie (umowa na zastępstwo)
BIP 1000-OP.110.3.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1000-OP.110.3.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 09.01.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 09.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 25.01.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 25.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 22.02.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 22.02.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1000-OP.110.2.2019 - Starszy referent ubezpieczeń w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Braniewie
BIP 1000-OP.110.2.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1000-OP.110.2.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 09.01.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 09.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 25.01.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 25.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 22.02.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 22.02.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1000-OP.110.1.2019 - Inspektor ubezpieczeń w Wydziale Ubezpieczeń w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Olsztynie (umowa na zastępstwo)
BIP 1000-OP.110.1.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1000-OP.110.1.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 09.01.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 09.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 25.01.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 25.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.02.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 08.02.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1000-OP.110.29.2018 - Starszego referenta w Wydziale Świadczeń w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Olsztynie (umowa na zastępstwo)
BIP 1000-OP.110.29.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1000-OP.110.29.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 07.12.2018 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 07.12.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.12.2018 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 28.12.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.01.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 15.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1000-OP.110.28.2018 - Starszy referent ubezpieczeń w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej w Braniewie (umowa na zastępstwo)
BIP 1000-OP.110.28.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1000-OP.110.28.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 27.11.2018 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 27.11.2018 r., Wojciech Gajewski
Listę kandydatów wytworzył: 12.12.2018 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja listy kandydatów: 12.12.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.01.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 04.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1000-OP.110.27.2018 - Inspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym w Oddziale Regionalnym w Olsztynie (umowa na zastępstwo)
BIP 1000-OP.110.27.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1000-OP.110.27.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 19.11.2018 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 19.11.2018 r., Wojciech Gajewski
Listę kandydatów wytworzył: 04.12.2018 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 04.12.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 18.12.2018 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 18.12.2018 r., Dorota Grabowska

BIP 1000-OP.110.26.2018 - Księgowy w Wydziale Finansowo-Księgowym w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Olsztynie (umowa na zastępstwo)
BIP 1000-OP.110.26.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1000-OP.110.26.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 18.10.2018 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja informacji: 18.10.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.11.2018 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja listy kandydatów: 05.11.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.12.2018 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 04.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 1000-OP.110.25.2018 - Referent w Wydziale Ubezpieczeń w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Olsztynie (umowa na zastępstwo)
BIP 1000-OP.110.25.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1000-OP.110.25.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 18.10.2018 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja informacji: 18.10.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.11.2018 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja listy kandydatów: 05.11.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.12.2018 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 04.12.2018 r., Maciej Świątek