BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Olsztyn

Informację o naborze wytworzył 14.03.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 14.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 29.03.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja listy kandydatów: 29.03.2019 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.05.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 10.05.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 14.03.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 14.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 29.03.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja listy kandydatów: 29.03.2019 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 16.04.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 16.04.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 14.03.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 14.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 29.03.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja listy kandydatów: 29.03.2019 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 16.04.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 16.04.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 14.03.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 14.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 29.03.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja listy kandydatów: 29.03.2019 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 16.04.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 16.04.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 20.02.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 20.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.03.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 07.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 16.04.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 16.04.2019 r., Wojciech Gajewski

Informację o naborze wytworzył 20.02.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 20.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.03.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 07.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 21.03.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 21.03.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.01.2019 r. OR Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 30.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 14.02.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 14.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 28.02.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 28.02.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.01.2019 r. OR Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 30.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 14.02.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 14.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.03.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 07.03.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.01.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 15.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 30.01.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 31.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 22.02.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 22.02.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 09.01.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 09.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 25.01.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 25.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 22.02.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 22.02.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 09.01.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 09.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 25.01.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 25.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 22.02.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 22.02.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 09.01.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 09.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 25.01.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 25.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.02.2019 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 08.02.2019 r., Maciej Świątek