BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Olsztyn

Informację o naborze wytworzył 29.05.2020 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Zdzisława Tołwińska
Publikacja informacji: 29.05.2020 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.06.2020 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 02.06.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 28.02.2020 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 28.02.2020 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 16.03.2020 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 16.03.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 22.05.2020 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 22.05.2020 r., Dorota Grabowska