BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Olsztyn

BIP 1000-OP.110.24.2021 - Starszy referent ubezpieczeń w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Szczytnie (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze wytworzył 12.10.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 12.10.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 23.09.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 23.09.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.10.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 08.10.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 30.08.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 30.08.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 14.09.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR,mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 14.09.2021 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 23.09.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 23.09.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.08.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 30.08.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył:14.09.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 14.09.2021 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 12.10.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 12.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.08.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 30.08.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 14.09.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 14.09.2021 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.10.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 08.10.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 12.08.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 13.08.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 30.08.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 30.08.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.09.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 07.09.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.07.202 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada zastępca dyr. Oddziału, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja informacji: 14.07.2021 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 29.07.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 29.07.2021 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 23.08.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja ogłoszenia: 23.08.2021 r., Maciej Świątek
Informację o kolejnych wynikach naboru wytworzył 07.09.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 07.09.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.07.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada zastępca dyr. Oddziału, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja informacji: 14.07.2021 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 29.07.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 29.07.2021 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 23.08.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja ogłoszenia: 23.08.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 16.06.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 16.06.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 01.07.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 01.07.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.08.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 02.08.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 16.06.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 16.06.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 01.07.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 01.07.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.08.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 03.08.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 11.06.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja informacji: 11.06.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 29.06.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 29.06.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 14.07.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: zastepca dyr. OR, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja ogłoszenia: 14.07.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 31.05.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja informacji: 31.05.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 16.06.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 16.06.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.07.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 01.07.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 31.05.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja informacji: 31.05.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 16.06.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 16.06.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 20.05.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 20.05.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.06.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja listy kandydatów: 07.06.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 23.06.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 23.06.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 23.04.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 23.04.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 13.05.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 13.05.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.06.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja ogłoszenia: 01.06.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 18.03.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 18.03.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.04.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 07.04.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.05.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 10.05.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 18.03.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 18.03.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 06.04.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 06.04.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 20.04.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 20.04.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.03.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja informacji: 12.03.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 29.03.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 29.03.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 12.04.2021 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 12.04.2021 r., Maciej Świątek