BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Olsztyn

BIP 1000-OP.110.25.2022 - Starszy referent w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Szczytnie

Informację o naborze wytworzył 29.06.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 29.06.2022 r., Maciej Świątek

BIP 1000-OP.110.24.2022 - Inspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Olsztynie

Informację o naborze wytworzył 27.06.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 27.06.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 17.06.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 17.06.2022 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 04.07.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 04.07.2022 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 15.06.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Ewa Nowak
Publikacja informacji: 15.06.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 04.07.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada:  dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 10.02.2020 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 20.05.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 20.05.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 06.06.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 06.06.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 21.06.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 21.06.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 20.05.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 20.05.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 06.06.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 06.06.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 21.06.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 21.06.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 18.05.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada  z-ca dyr. OR, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja informacji: 18.05.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 02.06.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 02.06.2022 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 18.05.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada  z-ca dyr. OR, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja informacji: 18.05.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 02.06.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 02.06.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 22.06.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 22.06.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 18.05.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada  z-ca dyr. OR, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja informacji: 18.05.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 02.06.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 02.06.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 22.06.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 22.06.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 25.04.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 25.04.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 11.05.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 11.05.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 16.05.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 16.05.2022 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 22.04.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 22.04.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 10.05.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 10.05.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.06.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 01.06.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.04.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 14.04.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 04.05.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 04.05.2022 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 16.05.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 16.05.2022 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 23.03.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 23.03.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.04.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 07.04.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.04.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 15.04.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 18.03.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 18.03.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 04.04.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 04.04.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 21.04.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 21.04.2022 r., Dorota Grabowska

nformację o naborze wytworzył 18.03.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 18.03.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.04.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 04.04.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 18.03.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 18.03.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 04.04.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 04.04.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.04.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 15.04.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 17.03.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 17.03.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 04.04.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 04.04.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.05.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 02.05.2022 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 25.10.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 25.10.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 14.03.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 15.03.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.04.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 01.04.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 25.10.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 25.10.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 14.03.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 15.03.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.04.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 01.04.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 18.02.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada  z-ca dyr. OR, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja informacji: 18.02.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 07.03.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 07.03.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.04.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 01.04.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 18.02.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada  z-ca dyr. OR, mgr Zdzisława Tołwińska
Publikacja informacji: 18.02.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 07.03.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 07.03.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.04.2022 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 01.04.2022 r., Maciej Świątek