BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP  /  Praca w KRUS  /  OR w Opolu
A- A A+

OR Opole

Informację o naborze wytworzył 12.01.2023 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Piotr Ciona
Publikacja informacji: 12.01.2023 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 27.01.2023 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Piotr Ciona
Publikacja ogłoszenia: 27.01.2023 r., Maciej Świątek

1100-OP.110.1.1.2023 - Referent w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Strzelcach Opolskich

Informację o naborze wytworzył 12.01.2023 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Piotr Ciona
Publikacja informacji: 12.01.2023 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 27.10.2022 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 27.10.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 14.11.2022 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 14.11.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.12.2022 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 06.12.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 25.10.2022 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 25.10.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 14.11.2022 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 14.11.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.12.2022 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 06.12.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.08.2022 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Zbigniew Żehaluk
Publikacja informacji: 12.08.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 30.08.2022 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 30.08.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.10.2022 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, Piotr Ciona
Publikacja ogłoszenia: 06.10.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.08.2022 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Zbigniew Żehaluk
Publikacja informacji: 12.08.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 30.08.2022 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 30.08.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.11.2022 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, Zbigniew Żehaluk
Publikacja ogłoszenia: 03.11.2022 r., Maciej Świątek