BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP  /  Praca w KRUS  /  OR w Opolu
A- A A+

OR Opole

1100-OP.110.2.16.2021 - Inspektor w Wydziale Świadczeń

Informację o naborze wytworzył 12.10.2021 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 12.10.2021 r., Maciej Świątek

1100-OP.110.2.17.2021 - Starszy referent w Wydziale Świadczeń (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze wytworzył 30.09.2021 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 30.09.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 23.09.2021 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 23.09.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 11.10.2021 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 11.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze kolejnego kandydata wytworzył 14.09.2021 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 14.09.2021 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 29.09.2021 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Piotr Ciona
Publikacja listy kandydatów: 29.09.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 29.09.2021 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, Piotr Ciona
Publikacja ogłoszenia: 29.09.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.09.2021 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 14.09.2021 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 29.09.2021 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Piotr Ciona
Publikacja listy kandydatów: 29.09.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.09.2021 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 14.09.2021 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 29.09.2021 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Piotr Ciona
Publikacja listy kandydatów: 29.09.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.08.2021 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 12.08.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 27.08.2021 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada z-ca dyr. OR, Piotr Ciona
Publikacja ogłoszenia: 27.08.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 14.08.2021 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 15.08.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 04.08.2021 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Zbigniew Żehaluk
Publikacja informacji: 04.08.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 30.08.2021 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Zbigniew Żehaluk
Publikacja listy kandydatów: 30.08.2021 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.09.2021 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, Zbigniew Żehaluk
Publikacja ogłoszenia: 03.09.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 22.07.2021 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 22.07.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 11.08.2021 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 11.08.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.07.2021 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Zbigniew Żehaluk
Publikacja informacji: 15.07.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.08.2021 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 02.08.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 21.05.2021 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 21.05.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.06.2021 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Zbigniew Żehaluk
Publikacja listy kandydatów: 07.06.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 23.06.2021 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 23.06.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 20.05.2021 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Piotr Ciona
Publikacja informacji: 20.05.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 10.06.2021 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 10.06.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.07.2021 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 02.07.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.04.2021 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Piotr Ciona
Publikacja informacji: 30.04.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 18.05.2021 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 18.05.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 16.06.2021 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 16.06.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 27.04.2021 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Piotr Ciona
Publikacja informacji: 27.04.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 13.05.2021 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 13.05.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.06.2021 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 10.06.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 19.03.2021 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 19.03.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.04.2021 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 08.04.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 28.04.2021 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 28.04.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 23.02.2021 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 23.02.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 10.03.2021 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 10.03.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.05.2021 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 06.05.2021 r., Maciej Świątek