BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP  /  Praca w KRUS  /  OR w Opolu
A- A A+

OR Opole

BIP 1100-OP.110.2.2019 - Inspektor w Wydziale Ubezpieczeń

Informację o naborze wytworzył 21.01.2019 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 22.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1100-OP.110.1.2019 - Inspektor ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Głubczycach - Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Ubezpieczeń

Informację o naborze wytworzył 21.01.2019 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 22.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1100-OP.110.4.2019 - Inspektor w Wydziale Ogólnym (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze wytworzył 15.01.2019 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 15.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1100-OP.110.28.2018 - Inspektor - Wydział Finansowo-Księgowy (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze wytworzył 11.01.2019 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 11.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1100-OP.110.27.2018 - Radca prawny w Wydziale Ogólnym
BIP 1100-OP.110.27.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 29.11.2018 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Zbigniew Żehaluk
Publikacja informacji: 29.11.2018 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 27.12.2018 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 27.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 1100-OP.110.26.2018 - Inspektor w Wydziale Ogólnym (umowa na zastępstwo)
BIP 1100-OP.110.26.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1100-OP.110.26.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 28.11.2018 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Zbigniew Żehaluk
Publikacja informacji: 28.11.2018 r., Wojciech Gajewski
Listę kandydatów wytworzył: 27.12.2018 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 27.12.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 09.01.2019 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 09.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1100-OP.110.25.2018 - Inspektor w Wydziale Ubezpieczeń (umowa na zastępstwo)
BIP 1100-OP.110.25.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 27.11.2018 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 27.11.2018 r., Wojciech Gajewski
Listę kandydatów wytworzył: 19.12.2018 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 19.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 1100-OP.110.24.2018 - Inspektor ubezpieczeń w Placówce Terenowej w Nysie - Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Ubezpieczeń (umowa na zastępstwo)
BIP 1100-OP.110.24.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 27.11.2018 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 27.11.2018 r., Wojciech Gajewski
Listę kandydatów wytworzył: 19.12.2018 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 19.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 1100-OP.110.23.2018 - Inspektora w Placówce Terenowej KRUS w Głubczycach - Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Ubezpieczeń (umowa na zastępstwo)
BIP 1100-OP.110.23.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1100-OP.110.23.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 25.09.2018 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Zbigniew Żehaluk
Publikacja informacji: 25.09.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 10.10.2018 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Piotr Ciona
Publikacja listy kandydatów: 11.10.2018 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.11.2018 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 06.11.2018 r., Dorota Grabowska

BIP 1100-OP.110.22.2018 - Inspektor (stanowisko) Wydział Finansowo-Księgowy
BIP 1100-OP.110.22.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1100-OP.110.22.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 25.09.2018 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Zbigniew Żehaluk
Publikacja informacji: 25.09.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 10.10.2018 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Piotr Ciona
Publikacja listy kandydatów: 10.10.2018 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.11.2018 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 06.11.2018 r., Dorota Grabowska

BIP 1100-OP.110.21.2018 - Inspektor lub Starszy inspektor lub Specjalista lub Starszy specjalista lub Główny specjalista na stanowisko pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
BIP 1100-OP.110.21.2018 - lista kandydatów
BIP 1100-OP.110.21.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 17.09.2018 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 17.09.2018 r., Wojciech Gajewski
Listę kandydatów wytworzył: 12.10.2018 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Zbigniew Żehaluk
Publikacja listy kandydatów: 12.10.2018 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.12.2018 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Piotr Ciona
Publikacja ogłoszenia: 05.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 1100-OP.110.20.2018 - Starszy referent ubezpieczeń w Placówce Terenowej w Strzelcach Opolskich - Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Ubezpieczeń (umowa na zastępstwo)
BIP 1100-OP.110.20.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1100-OP.110.20.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 05.09.2018 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 05.09.2018 r., Wojciech Gajewski
Listę kandydatów wytworzył: 25.09.2018 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Zbigniew Żehaluk
Publikacja listy kandydatów: 25.09.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.11.2018 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 06.11.2018 r., Dorota Grabowska

BIP 1100-OP.110.18.2018 - Inspektor ubezpieczeń w Placówce Terenowej w Nysie - Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Ubezpieczeń (umowa na zastępstwo)
BIP 1100-OP.110.18.2018 - lista kandydatów
BIP 1100-OP.110.18.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 05.09.2018 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 05.09.2018 r., Wojciech Gajewski
Listę kandydatów wytworzył: 24.09.2018 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 24.09.2018 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.11.2018 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 06.11.2018 r., Dorota Grabowska

BIP 1100-OP.110.1.2018 - Inspektor w Samodzielnym Referacie Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
BIP 1100-OP.110.1.2018 - lista kandydatów
BIP 1100-OP.110.1.2018 - wynik naboru
BIP 1100-OP.110.1.2018 - lista kandydatów (korekta)

Informację o naborze utworzył 15.01.2018 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 15.01.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.02.2018 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 05.02.2018 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.03.2018 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 08.03.2018 r., Maciej Świątek
Korektę listy kandydatów wytworzył: 13.06.2018 r. OR w Opolu
Za treść skorygowanej listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 14.06.2018 r., Dorota Grabowska