BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP  /  Praca w KRUS  /  OR w Opolu
A- A A+

OR Opole

Informację o naborze wytworzył 16.06.2020 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Piotr Ciona
Publikacja informacji: 16.06.2020 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.07.2020 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja listy kandydatów: 02.07.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.05.2020 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 13.05.2020 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 29.05.2020 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR Piotr Ciona
Publikacja listy kandydatów: 29.05.2020 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.07.2020 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Lech Waloszczyk
Publikacja ogłoszenia: 06.07.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.02.2020 r. OR w Opolu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału Lech Waloszczyk
Publikacja informacji: 13.02.2020 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 28.02.2020 r. OR w Opolu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR Zbigniew Żehaluk
Publikacja listy kandydatów: 28.02.2020 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 23.03.2020 r. OR w Opolu
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR Piotr Ciona
Publikacja ogłoszenia: 23.03.2020 r., Dorota Grabowska