BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Poznań

BIP 1200-OP.11.34.2022 - Inspektor w Wydziale Świadczeń w Oddziale Regionalnym KRUS w Poznaniu

Informację o naborze wytworzył 30.06.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja informacji: 30.06.2022 r., Magdalena Winiarek

BIP 1200-OP.11.33.2022 - Inspektor w Wydziale Ubezpieczeń w Oddziale Regionalnym KRUS w Poznaniu

Informację o naborze wytworzył 30.06.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja informacji: 30.06.2022 r., Magdalena Winiarek

BIP 1200-OP.110.32.2022 - Inspektor w Placówce Terenowej KRUS w Lesznie/Stanowisko Pracy ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

Informację o naborze wytworzył 29.06.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja informacji: 29.06.2022 r., Magdalena Winiarek

BIP 1200-OP.110.31.2022 - Inspektor w Placówce Terenowej KRUS w Kościanie

Informację o naborze wytworzył 29.06.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja informacji: 29.06.2022 r., Magdalena Winiarek

BIP 1200-OP.110.30.2022 - Specjalista w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym w Oddziale Regionalnym KRUS w Poznaniu 

Informację o naborze wytworzył 28.06.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja informacji: 28.06.2022 r., Dorota Grabowska

BIP 1200-OP.110.29.2022 - Starszego referenta w Wydziale Ogólnym w Oddziale Regionalnym KRUS w Poznaniu (umowa na zastępstwo) 

Informację o naborze wytworzył 23.06.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja informacji: 23.06.2022 r., Maciej Świątek

BIP 1200-OP.110.28.2022 - Referent w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym w Oddziale Regionalnym KRUS w Poznaniu

Informację o naborze wytworzył 23.06.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja informacji: 23.06.2022 r., Maciej Świątek

BIP 1200-OP.110.27.2022 - Inspektor w Wydziale Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Ostrowie Wielkopolskim (umowa na zastępstwo) 

Informację o naborze wytworzył 22.06.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja informacji: 22.06.2022 r., Dorota Grabowska

BIP 1200-OP.110.26.2022 - Inspektor w Wydziale Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Koninie

Informację o naborze wytworzył 22.06.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja informacji: 22.06.2022 r., Dorota Grabowska

BIP 1200-OP.110.25.2022 - Inspektor w Samodzielnym Referacie ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w Placówce Terenowej KRUS w Koninie 

Informację o naborze wytworzył 31.05.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja informacji: 31.05.2022 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 31.05.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja informacji: 31.05.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.07.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Lucyna Stachowska
Publikacja listy kandydatów: 05.07.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 25.05.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja informacji: 25.05.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.06.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Łukasz Grabowsk
Publikacja ogłoszenia: 13.06.2022 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 18.05.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja informacji: 18.05.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.06.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja listy kandydatów: 08.06.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 18.05.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja informacji: 18.05.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.06.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja listy kandydatów: 08.06.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 23.06.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja ogłoszenia: 23.06.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 27.04.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja informacji: 27.04.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 16.05.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja listy kandydatów: 16.05.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 14.06.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja ogłoszenia: 14.06.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 27.04.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja informacji: 27.04.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 18.05.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja listy kandydatów: 18.05.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.06.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja ogłoszenia: 08.06.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 22.04.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja informacji: 22.04.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 10.05.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja listy kandydatów: 10.05.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 14.06.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja ogłoszenia: 14.06.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.04.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja informacji: 12.04.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.04.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja listy kandydatów: 28.04.2022 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 31.03.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja informacji: 31.03.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 29.04.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja listy kandydatów: 29.04.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 24.05.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja ogłoszenia: 24.05.2022 r.,Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 30.03.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja informacji: 30.03.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 22.04.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja listy kandydatów: 22.04.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 14.06.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja ogłoszenia: 14.06.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 29.03.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja informacji: 29.03.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 26.04.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja listy kandydatów: 26.04.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 24.05.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja ogłoszenia: 24.05.2022 r.,Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 16.03.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja informacji: 16.03.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 19.04.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja listy kandydatów: 19.04.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 24.05.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja ogłoszenia: 24.05.2022 r.,Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 16.03.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja informacji: 16.03.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.04.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja listy kandydatów: 05.04.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 09.05.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja ogłoszenia: 09.05.2022 r.,Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 16.03.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja informacji: 16.03.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 01.04.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja listy kandydatów: 01.04.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 26.04.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja ogłoszenia: 26.04.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 23.02.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja informacji: 23.02.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 16.03.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja listy kandydatów: 16.03.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.04.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja ogłoszenia: 08.04.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 22.02.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja informacji: 22.02.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 14.03.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Lucyna Stachowska
Publikacja listy kandydatów: 14.03.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.04.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Łukasz Grabowski
Publikacja ogłoszenia: 08.04.2022 r., Maciej Świątek