BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Rzeszów

BIP 1300-OP.BIP.110.6.2020 - Inspektor w Placówce Terenowej KRUS w Tarnobrzegu

Informację o naborze wytworzył 17.06.2020 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja informacji: 17.06.2020 r., Dorota Grabowska

BIP 1300-OP.BIP.110.5.2020 - Inspektor w Placówce Terenowej KRUS w Lubaczowie

Informację o naborze wytworzył 17.06.2020 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja informacji: 17.06.2020 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 12.03.2020 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja informacji: 12.03.2020 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 06.04.2020 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja listy kandydatów: 06.04.2020 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.06.2020 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja listy kandydatów: 02.06.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.03.2020 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Bogdan Ryzner
Publikacja informacji: 12.03.2020 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 06.04.2020 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja listy kandydatów: 06.04.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 27.01.2020 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja informacji: 27.01.2020 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 14.02.2020 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja listy kandydatów: 14.02.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.05.2020 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja ogłoszenia: 04.05.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.01.2020 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja informacji: 15.01.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 24.02.2020 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Bogdan Ryznar
Publikacja ogłoszenia: 24.02.2020 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 26.11.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Anetta Makarska
Publikacja informacji: 26.11.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 13.12.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Anetta Makarska
Publikacja listy kandydatów: 13.12.2019 r., Maciej Świątek