BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Rzeszów

1300-OP.BIP.110.18.2021 - Inspektor w Wydziale Świadczeń w OR KRUS w Rzeszowie

Informację o naborze wytworzył 29.09.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Pająk
Publikacja informacji: 29.09.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.09.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Anetta Makarska
Publikacja informacji: 15.09.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.10.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Anetta Makarska
Publikacja listy kandydatów: 05.10.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 17.08.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Pająk
Publikacja informacji: 17.08.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.09.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Pająk
Publikacja listy kandydatów: 07.09.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 21.07.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja informacji: 21.07.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 05.08.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Pająk
Publikacja listy kandydatów: 05.08.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.09.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, mgr Anetta Makarska
Publikacja ogłoszenia: 15.09.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 14.07.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja informacji: 14.07.2021 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 30.07.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Pająk
Publikacja listy kandydatów: 30.07.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.09.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, mgr Anetta Makarska
Publikacja ogłoszenia: 15.09.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 14.06.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Anetta Makarska
Publikacja informacji: 14.06.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 02.07.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja listy kandydatów: 02.07.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 20.07.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja ogłoszenia: 20.07.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 11.06.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Anetta Makarska
Publikacja informacji: 11.06.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.07.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja listy kandydatów: 02.07.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 20.07.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja ogłoszenia: 20.07.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 11.06.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Anetta Makarska
Publikacja informacji: 11.06.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.07.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja listy kandydatów: 02.07.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 20.07.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja ogłoszenia: 20.07.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 26.04.2021 r. OR Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja informacji: 26.04.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 18.05.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja listy kandydatów: 18.05.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.06.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja ogłoszenia: 07.06.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.04.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja informacji: 14.04.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 14.05.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja listy kandydatów: 14.05.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.07.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja ogłoszenia: 01.07.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.04.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja informacji: 13.04.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 11.05.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja listy kandydatów: 11.05.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.06.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja ogłoszenia: 07.06.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 17.03.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja informacji: 17.03.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.04.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja listy kandydatów: 08.04.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 11.05.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja ogłoszenia: 11.05.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 17.03.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja informacji: 17.03.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.04.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja listy kandydatów: 09.04.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 09.08.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja ogłoszenia: 09.08.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.03.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja informacji: 15.03.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.04.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja listy kandydatów: 07.04.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 18.05.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja ogłoszenia: 18.05.2021 r., Dorota Grabowska