BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Rzeszów

1300-OP.BIP.110.26.2021 - Młodszy specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym w OR KRUS w Rzeszowie

Informację o naborze wytworzył 17.01.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Anetta Makarska
Publikacja informacji: 17.01.2022 r., Maciej Świątek

1300-OP.BIP.110.25.2021 - Inspektor w Wydziale Świadczeń w OR KRUS w Rzeszowie

Informację o naborze wytworzył 31.12.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Pająk
Publikacja informacji: 31.12.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 22.12.2021 r. OR Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Anetta Makarska
Publikacja informacji: 22.12.2021 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 12.01.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Anetta Makarska
Publikacja listy kandydatów: 12.01.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 23.11.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Pająk
Publikacja informacji: 23.11.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.12.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Anetta Makarska
Publikacja listy kandydatów: 15.12.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 15.11.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. OR, mgr Marek Pająk
Publikacja informacji: 15.11.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 02.12.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Pająk
Publikacja listy kandydatów: 02.12.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.01.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Anetta Makarska
Publikacja ogłoszenia: 10.01.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.11.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. OR, mgr Marek Pająk
Publikacja informacji: 15.11.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 02.12.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Pająk
Publikacja listy kandydatów: 02.12.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.01.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: ca dyr. Oddziału, mgr Anetta Makarska
Publikacja ogłoszenia: 10.01.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 27.10.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Anetta Makarska
Publikacja informacji: 27.10.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 16.11.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Pająk
Publikacja listy kandydatów: 16.11.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.12.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Pająk
Publikacja ogłoszenia: 01.12.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 20.10.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Anetta Makarska
Publikacja informacji: 20.10.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 08.11.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada z-ca dyr. OR, mgr Marek Pająk
Publikacja listy kandydatów: 08.11.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.12.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Pająk
Publikacja ogłoszenia: 07.12.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 29.09.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Pająk
Publikacja informacji: 29.09.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 19.10.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Anetta Makarska
Publikacja listy kandydatów: 19.10.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 17.11.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Pająk
Publikacja ogłoszenia: 17.11.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 14.09.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Anetta Makarska
Publikacja informacji: 15.09.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.10.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Anetta Makarska
Publikacja listy kandydatów: 05.10.2021 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 20.10.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Anetta Makarska
Publikacja ogłoszenia: 20.10.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 17.08.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Marek Pająk
Publikacja informacji: 17.08.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.09.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Marek Pająk
Publikacja listy kandydatów: 07.09.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 20.10.2021 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Anetta Makarska
Publikacja ogłoszenia: 20.10.2021 r., Maciej Świątek