BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Rzeszów

BIP 1300-OP.110.2.2023 - Inspektor w Placówce Terenowej KRUS w Krośnie

Informację o naborze wytworzył 16.01.2023 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja informacji: 16.01.2023 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 11.01.2023 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja informacji: 11.01.2023 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 27.01.2023 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja listy kandydatów: 27.01.2023 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.11.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Anetta Makarska
Publikacja informacji: 30.11.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 19.12.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Anetta Makarska
Publikacja listy kandydatów: 19.12.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.11.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Anetta Makarska
Publikacja informacji: 30.11.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 19.12.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Anetta Makarska
Publikacja listy kandydatów: 19.12.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 09.01.2023 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja ogłoszenia: 09.01.2023 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 22.11.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja informacji: 22.11.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 12.12.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Anetta Makarska
Publikacja listy kandydatów: 12.12.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 09.01.2023 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja ogłoszenia: 09.01.2023 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 11.10.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja informacji: 11.10.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 27.10.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Anetta Makarska
Publikacja listy kandydatów: 27.10.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.12.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja ogłoszenia: 01.12.2022 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 15.09.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja informacji: 15.09.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.10.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja listy kandydatów: 05.10.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.11.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja ogłoszenia: 02.11.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.09.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja informacji: 12.09.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 29.09.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja listy kandydatów: 29.09.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.11.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja ogłoszenia: 02.11.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.08.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja informacji: 30.08.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 14.09.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja listy kandydatów: 14.09.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 20.10.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja ogłoszenia: 20.10.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.08.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Anetta Makarska
Publikacja informacji: 12.08.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 31.08.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja listy kandydatów: 31.08.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.10.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja ogłoszenia: 03.10.2022 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 20.07.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja informacji: 20.07.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 25.08.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja listy kandydatów: 25.08.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.10.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja ogłoszenia: 03.10.2022 r., Dorota Grabowska