BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Rzeszów

1300-OP.BIP.110.10.2022 - Inspektor w Placówce Terenowej KRUS w Sanoku (umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy)

Informację o naborze wytworzył 24.06.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja informacji: 24.06.2022 r., Maciej Świątek

1300-OP.BIP.110.9.2022 - Młodszy specjalista w Wydziale Ubezpieczeń w OR KRUS w Rzeszowie (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze wytworzył 21.06.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Anetta Makarska
Publikacja informacji: 21.06.2022 r., Dorota Grabowska

1300-OP.BIP.110.8.2022 - Lekarz regionalny inspektor orzecznictwa lekarskiego w Placówce Terenowej KRUS w Przeworsku

Informację o naborze wytworzył 21.06.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Anetta Makarska
Publikacja informacji: 21.06.2022 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 19.05.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja informacji: 19.05.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 10.06.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja listy kandydatów: 10.06.2022 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 17.05.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja informacji: 17.05.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 02.06.2022 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja listy kandydatów: 02.06.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.07.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja ogłoszenia: 01.07.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 22.04.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja informacji: 22.04.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 09.05.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja listy kandydatów: 09.05.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.06.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja ogłoszenia: 01.06.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 21.04.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja informacji: 21.04.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 09.05.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja listy kandydatów: 09.05.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 19.05.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja ogłoszenia: 19.05.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 17.03.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja informacji: 17.03.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 05.04.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja listy kandydatów: 05.04.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 20.04.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja ogłoszenia: 20.04.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 25.02.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryznar
Publikacja informacji: 25.02.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 16.03.2022 r. OR w Rzeszowie 
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż.Bogdan Ryznar
Publikacja listy kandydatów: 16.03.2022 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.04.2022 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Bogdan Ryzner
Publikacja ogłoszenia: 01.04.2022 r., Magdalena Winiarek