BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Rzeszów

Informację o naborze wytworzył 28.03.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja informacji: 28.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 16.04.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja listy kandydatów: 16.04.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 27.03.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja informacji: 27.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 12.04.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja listy kandydatów: 12.04.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.05.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja ogłoszenia: 15.05.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.03.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja informacji: 13.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 29.03.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja listy kandydatów: 29.03.2019 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.05.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja ogłoszenia: 15.05.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.02.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja informacji: 13.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 06.03.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja listy kandydatów: 06.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 19.03.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, Anetta Makarska
Publikacja ogłoszenia: 19.03.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.02.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja informacji: 13.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 06.03.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja listy kandydatów: 06.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.05.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja ogłoszenia: 15.05.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 30.01.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja informacji: 30.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 22.02.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja listy kandydatów: 22.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 11.03.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja ogłoszenia: 11.03.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 08.01.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja informacji: 08.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.01.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja listy kandydatów: 28.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.03.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Anetta Makarska
Publikacja ogłoszenia: 01.03.2019 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 08.01.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Jolanta Sawicka
Publikacja informacji: 08.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.01.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja listy kandydatów: 28.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 01.03.2019 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Anetta Makarska
Publikacja ogłoszenia: 01.03.2019 r., Maciej Świątek