BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Warszawa

Informację o naborze wytworzył 13.03.2020 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 13.03.2020 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 03.04.2020 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 03.04.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 09.07.2020 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 09.07.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.03.2020 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 13.03.2020 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 03.04.2020 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 03.04.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.03.2020 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 12.03.2020 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 03.04.2020 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 03.04.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.03.2020 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 12.03.2020 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 03.04.2020 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 03.04.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.07.2020 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 03.07.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.03.2020 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 12.03.2020 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 03.04.2020 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 03.04.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.07.2020 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 10.07.2020 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 27.02.2020 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 27.02.2020 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 18.03.2020 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 18.03.2020 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.06.2020 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 10.06.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 27.02.2020 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 27.02.2020 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył: 18.03.2020 r. OR w Warszawie
Za treść listy ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 18.03.2020 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 31.01.2020 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 31.01.2020 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 17.02.2020 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 17.02.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 24.02.2020 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 24.02.2020 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 21.01.2020 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 21.01.2020 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 06.02.2020 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 06.02.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.03.2020 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 10.03.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 16.01.2020 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 16.01.2020 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 03.02.2020 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 03.02.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.03.2020 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 10.03.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 16.01.2020 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 16.01.2020 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 03.02.2020 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 03.02.2020 r., Maciej Świątek
Korektę listy kandydatów wytworzył: 05.02.2020 r. OR w Warszawie
Za treść korekty listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja korekty listy kandydatów: 05.02.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 25.02.2020 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 25.02.2020 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 15.01.2020 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 15.01.2020 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 31.01.2020 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 31.01.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 20.03.2020 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 20.03.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 28.10.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Michał Jaworski
Publikacja informacji: 28.10.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 13.11.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 13.11.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.03.2020 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 10.03.2020 r., Maciej Świątek