BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Warszawa

BIP 1400-OP.110.69.2018 - Inspektor w Samodzielnym Referacie ds. Ogólnych w Placówce Terenowej KRUS w Płocku (Umowa na zastępstwo)
BIP 1400-OP.110.69.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze wytworzył 10.01.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 10.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 24.01.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 24.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.71.2018 - Referent w Wydziale Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Ostrołęce
BIP 1400-OP.110.71.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze wytworzył 08.01.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 08.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 23.01.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 23.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.70.2018 - Inspektor w Referacie Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Grójcu
BIP 1400-OP.110.70.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze wytworzył 08.01.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 08.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 23.01.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 23.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.68.2018 - Inspektor w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Wołominie (umowa na zastępstwo)
BIP 1400-OP.110.68.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1400-OP.110.68.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 07.12.2018 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 07.12.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.12.2018 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 28.12.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 21.01.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 21.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.67.2018 - Inspektora ubezpieczeń w Wydziale Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Ostrołęce
BIP 1400-OP.110.67.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1400-OP.110.67.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 26.11.2018 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 26.11.2018 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 12.12.2018 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 12.12.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 21.01.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 21.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.66.2018 - Referent w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Wyszkowie
BIP 1400-OP.110.66.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1400-OP.110.66.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 26.11.2018 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 26.11.2018 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 12.12.2018 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 12.12.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 11.01.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 11.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.65.2018 - Inspektor w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w Placówce Terenowej KRUS w Błoniu (umowa na zastępstwo)
BIP 1400-OP.110.65.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 26.11.2018 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 26.11.2018 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 17.12.2018 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 17.12.2018 r., Dorota Grabowska

BIP 1400-OP.110.64.2018 - Referent w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Płońsku
BIP 1400-OP.110.64.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 23.11.2018 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Joanna Bala
Publikacja informacji: 23.11.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 03.01.2019 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 03.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.63.2018 - Starszy inspektor w Wydziale Ogólnym
BIP 1400-OP.110.63.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 23.11.2018 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Joanna Bala
Publikacja informacji: 23.11.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 13.12.2018 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 13.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.62.2018 - Starszy inspektor ubezpieczeń w Wydziale Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Płocku
BIP 1400-OP.110.62.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 23.11.2018 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Joanna Bala
Publikacja informacji: 23.11.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 18.12.2018 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 18.12.2018 r., Maciej Świątek

1400-OP.110.61.2018 - Starszy referent ubezpieczeń w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Gostyninie
1400-OP.110.61.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 23.11.2018 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Joanna Bala
Publikacja informacji: 23.11.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 18.12.2018 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 18.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.60.2018 - Inspektor w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Żurominie
BIP 1400-OP.110.60.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1400-OP.110.60.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 23.11.2018 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Joanna Bala
Publikacja informacji: 23.11.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 18.12.2018 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 18.12.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 14.01.2019 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 14.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.59.2018 - Inspektor ubezpieczeń w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Pułtusku
BIP 1400-OP.110.59.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1400-OP.110.59.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 19.11.2018 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Joanna Bala
Publikacja informacji: 19.11.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 04.12.2018 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 04.12.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 21.12.2018 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 21.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.58.2018 - Inspektor w Samodzielnym Referacie ds. Ogólnych w Placówce Terenowej KRUS w Ciechanowie
BIP 1400-OP.110.58.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1400-OP.110.58.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 19.11.2018 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Joanna Bala
Publikacja informacji: 19.11.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 04.12.2018 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 04.12.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 21.12.2018 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 21.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.57.2018 - Konserwator w Samodzielnym Referacie ds. Ogólnych w Placówce Terenowej KRUS w Ciechanowie
BIP 1400-OP.110.57.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1400-OP.110.57.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 19.11.2018 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Joanna Bala
Publikacja informacji: 19.11.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 04.12.2018 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 04.12.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 21.12.2018 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 21.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.56.2018 - Inspektor ubezpieczeń w Referacie Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Garwolinie (umowa na zastępstwo)
BIP 1400-OP.110.56.2018 - kandydaci spędzający wymagania formalne
BIP 1400-OP.110.56.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 06.11.2018 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 06.11.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 22.11.2018 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 22.11.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 20.12.2018 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 20.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.55.2018 - Inspektor w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Myszyńcu
BIP 1400-OP.110.55.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1400-OP.110.55.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 31.10.2018 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 31.10.2018 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 15.11.2018 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 15.11.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 12.12.2018 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 13.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.42.2018 - Starszy referent ubezpieczeń w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Makowie Mazowieckim
BIP 1400-OP.110.42.2018 - lista kandydatów
BIP 1400-OP.110.42.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 31.10.2018 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 31.10.2018 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył 16.11.2018 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 16.11.2018 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 12.12.2018 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 13.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.54.2018 - Inspektor ubezpieczeń w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Mińsku Mazowieckim
BIP 1400-OP.110.54.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1400-OP.110.54.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 19.10.2018 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 19.10.2018 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 14.11.2018 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 14.11.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 14.12.2018 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 14.12.2018 r., Wojciech Gajewski

BIP 1400-OP.110.53.2018 - Referent w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Mińsku Mazowieckim
BIP 1400-OP.110.53.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1400-OP.110.53.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 19.10.2018 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 19.10.2018 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 14.11.2018 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 14.11.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 14.12.2018 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 14.12.2018 r., Wojciech Gajewski

BIP 1400-OP.110.52.2018 - Inspektor w Wydziale Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Siedlcach
BIP 1400-OP.110.52.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1400-OP.110.52.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 19.10.2018 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 19.10.2018 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 14.11.2018 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 14.11.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 14.12.2018 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 14.12.2018 r., Wojciech Gajewski

BIP 1400-OP.110.51.2018 - Inspektor ubezpieczeń w Wydziale Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Siedlcach
BIP 1400-OP.110.51.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1400-OP.110.51.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 09.10.2018 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 09.10.2018 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 24.10.2018 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 25.10.2018 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 30.11.2018 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 30.11.2018 r., Dorota Grabowska

BIP 1400-OP.110.50.2018 - Inspektor ubezpieczeń w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Białobrzegach
BIP 1400-OP.110.50.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1400-OP.110.50.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 08.10.2018 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 08.10.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 24.10.2018 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 25.10.2018 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 21.11.2018 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 21.11.2018 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.49.2018 - Inspektor w Referacie Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Grójcu
BIP 1400-OP.110.49.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1400-OP.110.49.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 08.10.2018 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 08.10.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 24.10.2018 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 25.10.2018 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.12.2018 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 07.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.48.2018 - Inspektor w Referacie Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Grójcu
BIP 1400-OP.110.48.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1400-OP.110.48.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 08.10.2018 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 08.10.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 24.10.2018 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 25.10.2018 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.11.2018 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 08.11.2018 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.46.2018 - Referent w Wydziale Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Ostrołęce
BIP 1400-OP.110.46.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1400-OP.110.46.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 08.10.2018 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 08.10.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 23.10.2018 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 23.10.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 27.11.2018 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 27.11.2018 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.44.2018 - Inspektor w Wydziale Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Radomiu
BIP 1400-OP.110.44.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1400-OP.110.44.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 04.10.2018 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 04.10.2018 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 22.10.2018 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 22.10.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.11.2018 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 08.11.2018 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.45.2018 - Starszy inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym
BIP 1400-OP.110.45.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1400-OP.110.45.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 20.09.2018 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 20.09.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.10.2018 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 08.10.2018 r., Maciej Świątek
Informację o naborze wytworzył 08.01.2019 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 08.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.43.2018 - Inspektor ubezpieczeń w Referacie Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Garwolinie (umowa na zastępstwo)
BIP 1400-OP.110.43.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1400-OP.110.43.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 07.09.2018 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 07.09.2018 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 24.09.2018 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 24.09.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 25.10.2018 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 25.10.2018 r., Dorota Grabowska

BIP 1400-OP.110.35.2018 - Inspektor ubezpieczeń w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Ostrowi Mazowieckiej (umowa na zastępstwo)
BIP 1400-OP.110.35.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1400-OP.110.35.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 31.08.2018 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 31.08.2018 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 24.09.2018 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 24.09.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 16.11.2018 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 16.11.2018 r., Wojciech Gajewski