BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Warszawa

BIP 1400-OP.110.35.2021 - Starszy referent w Wydziale Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Ostrołęce (umowa na zastępstwo) - korekta
BIP 1400-OP.110.35.2021 - Starszy referent w Wydziale Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Ostrołęce

Informację o naborze wytworzył 12.10.2021 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 12.10.2021 r., Magdalena Winiarek
Korektę informacji o naborze wytworzył 14.10.2021 r. OR w Warszawie
Za treść korekty odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 14.10.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 27.09.2021 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 27.09.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 14.10.2021 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 14.10.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 27.09.2021 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 27.09.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 14.10.2021 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 14.10.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 27.09.2021 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 27.09.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 14.10.2021 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 14.10.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 14.09.2021 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 15.09.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 08.10.2021 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 08.10.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 14.09.2021 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 15.09.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 08.10.2021 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 08.10.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 14.09.2021 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 15.09.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 08.10.2021 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 08.10.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 14.09.2021 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 15.09.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 08.10.2021 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 08.10.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 14.09.2021 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 15.09.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 08.10.2021 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 08.10.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 14.09.2021 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 15.09.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 08.10.2021 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 08.10.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 31.08.2021 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 31.08.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 22.09.2021 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 22.09.2021 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 12.10.2021 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 12.10.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 31.08.2021 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 31.08.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 22.09.2021 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 22.09.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 12.08.2021 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Michał Jaworski
Publikacja informacji: 12.08.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 27.08.2021 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 27.08.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 12.10.2021 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 12.10.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 29.07.2021 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Joanna Bala
Publikacja informacji: 29.07.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 16.08.2021 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Michał Jaworski
Publikacja ogłoszenia: 16.08.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 29.07.2021 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Joanna Bala
Publikacja informacji: 29.07.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 16.08.2021 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Michał Jaworski
Publikacja listy kandydatów: 16.08.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 12.10.2021 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 12.10.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 29.07.2021 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Joanna Bala
Publikacja informacji: 29.07.2021 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 16.08.2021 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Michał Jaworski
Publikacja listy kandydatów: 16.08.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.09.2021 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 13.09.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 14.07.2021 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 14.07.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 29.07.2021 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 29.07.2021 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.09.2021 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 03.09.2021 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 14.07.2021 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 14.07.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 29.07.2021 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 29.07.2021 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.10.2021 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 08.10.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 16.06.2021 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 16.06.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 09.07.2021 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 09.07.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 17.08.2021 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Michał Jaworski
Publikacja ogłoszenia: 17.08.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 16.06.2021 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 16.06.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 09.07.2021 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 09.07.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 12.08.2021 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Michał Jaworski
Publikacja ogłoszenia: 12.08.2021 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 16.06.2021 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 16.06.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 01.07.2021 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 01.07.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 30.07.2021 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Joanna Bala
Publikacja ogłoszenia: 30.07.2021 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 16.06.2021 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Joanna Bala
Publikacja informacji: 16.06.2021 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 01.07.2021 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Joanna Bala
Publikacja listy kandydatów: 01.07.2021 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 12.08.2021 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Michał Jaworski
Publikacja ogłoszenia: 12.08.2021 r., Maciej Świątek