BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Warszawa

BIP 1400-OP.110.58.2022 - Referent/Starszy referent/Inspektor w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Wypłat w Oddziale Regionalnym KRUS w Warszawie

Informację o naborze wytworzył 28.06.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja informacji: 28.06.2022 r., Magdalena Winiarek

BIP 1400-OP.110.56.2022 - Starszego inspektora w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Piasecznie (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze wytworzył 21.06.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja informacji: 21.06.2022 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.55.2022 - Starszy inspektor w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Piasecznie (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze wytworzył 21.06.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja informacji: 21.06.2022 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.54.2022 - Inspektor w Wieloosobowym stanowisku Pracy ds. Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Sierpcu

Informację o naborze wytworzył 21.06.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja informacji: 21.06.2022 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.53.2022 - Inspektor w Wieloosobowym stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Lipsku (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze wytworzył 21.06.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja informacji: 21.06.2022 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.52.2022 - Konserwator w Samodzielnym Referacie ds. Ogólnych w Placówce Terenowej KRUS w Ostrołęce

Informację o naborze wytworzył 21.06.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja informacji: 21.06.2022 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.51.2022 - Inspektor w Samodzielnym referacie ds. Ogólnych w Placówce Terenowej KRUS w Siedlcach (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze wytworzył 21.06.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja informacji: 21.06.2022 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.50.2022 - Inspektor ubezpieczeń w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Wyszkowie

Informację o naborze wytworzył 21.06.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja informacji: 21.06.2022 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.49.2022 - Inspektor w Wieloosobowym stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Błoniu

Informację o naborze wytworzył 21.06.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja informacji: 21.06.2022 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.48.2022 - Młodszy specjalista w Wydziale Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Radomiu (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze wytworzył 21.06.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja informacji: 21.06.2022 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.47.2022 - Inspektor w Referacie Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Grójcu

Informację o naborze wytworzył 21.06.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja informacji: 21.06.2022 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.46.2022 - Inspektor w Wieloosobowym stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Myszyńcu

Informację o naborze wytworzył 21.06.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja informacji: 21.06.2022 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.45.2022 - Referent ubezpieczeń w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Makowie Mazowieckim (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze wytworzył 21.06.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja informacji: 21.06.2022 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.41.2022 - Młodszy specjalista w Samodzielnym Referacie Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w Placówce Terenowej KRUS w Radomiu (umowa na zastępstwo)
BIP 1400-OP.110.41.2022 - Młodszy specjalista w Samodzielnym Referacie Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w Placówce Terenowej KRUS w Radomiu (umowa na zastępstwo) korekta ogłoszenia

Informację o naborze wytworzył 21.06.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja informacji: 21.06.2022 r., Maciej Świątek
Korektę informacji o naborze wytworzył 22.06.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja korekty: 22.06.2022 r., Dorota Grabowska

BIP 1400-OP.110.31.2022 - Inspektor w Wydziale Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Płocku

Informację o naborze wytworzył 21.06.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja informacji: 21.06.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 31.05.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja informacji: 31.05.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 20.06.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja listy kandydatów: 20.06.2022 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 31.05.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja informacji: 31.05.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 20.06.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja listy kandydatów: 20.06.2022 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 27.05.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 27.05.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 13.06.2022 r. OR w Warszawie 
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja listy kandydatów: 13.06.2022 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 28.06.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja ogłoszenia: 28.06.2022 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 27.05.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 27.05.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.06.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja ogłoszenia: 13.06.2022 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 27.05.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 27.05.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.06.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja ogłoszenia: 13.06.2022 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 29.04.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 29.04.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 24.05.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 24.05.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.06.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja ogłoszenia: 13.06.2022 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 29.04.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 29.04.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 24.05.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 24.05.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 28.06.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja ogłoszenia: 28.06.2022 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 29.04.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 29.04.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 24.05.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 24.05.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.06.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 07.06.2022 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 29.04.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 29.04.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 24.05.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 24.05.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.06.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja ogłoszenia: 13.06.2022 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 29.04.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 29.04.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.06.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 08.06.2022 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 22.04.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja informacji: 22.04.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 10.05.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 10.05.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.06.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 08.06.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.04.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja informacji: 15.04.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 04.05.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja listy kandydatów: 04.05.2022 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.06.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 08.06.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.04.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja informacji: 15.04.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 04.05.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja listy kandydatów: 04.05.2022 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 31.05.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja ogłoszenia: 31.05.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.04.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja informacji: 15.04.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 04.05.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja listy kandydatów: 04.05.2022 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.06.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 08.06.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.04.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja informacji: 15.04.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 04.05.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja listy kandydatów: 04.05.2022 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.06.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 08.06.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.04.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja informacji: 15.04.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 04.05.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja listy kandydatów: 04.05.2022 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 15.04.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja informacji: 15.04.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 04.05.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja listy kandydatów: 04.05.2022 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.06.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 07.06.2022 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 31.03.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 31.03.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 19.04.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 19.04.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 27.05.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 27.05.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 31.03.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 31.03.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 19.04.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 19.04.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 29.04.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 29.04.2022 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 31.03.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 31.03.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 19.04.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 19.04.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 05.05.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 05.05.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 31.03.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 31.03.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 19.04.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 19.04.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 31.05.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja ogłoszenia: 31.05.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 29.03.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 29.03.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 19.04.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 19.04.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 05.05.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 05.05.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 29.03.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 29.03.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 19.04.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 19.04.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 31.05.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja ogłoszenia: 31.05.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 29.03.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 29.03.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 14.04.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja ogłoszenia: 14.04.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 29.03.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 29.03.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 14.04.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja ogłoszenia: 14.04.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 29.03.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 29.03.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 19.04.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 19.04.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.06.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 08.06.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 23.03.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 23.03.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.04.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 08.04.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 29.04.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 29.04.2022 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 23.03.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 23.03.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.04.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 08.04.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 23.03.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 23.03.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.04.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 08.04.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 05.05.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 05.05.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 23.03.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 23.03.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.04.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 08.04.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 29.04.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 29.04.2022 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 25.02.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 25.02.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 15.03.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 15.03.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 29.04.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 29.04.2022 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 25.02.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 25.02.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 15.03.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 15.03.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 14.04.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja ogłoszenia: 14.04.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 25.02.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 25.02.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 15.03.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 15.03.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 14.04.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja ogłoszenia: 14.04.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 25.02.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 25.02.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 15.03.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 15.03.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 14.04.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja ogłoszenia: 14.04.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 25.02.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 25.02.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 15.03.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 15.03.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 29.04.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 29.04.2022 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 25.02.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 25.02.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 15.03.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 15.03.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 23.03.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 23.03.2022 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 25.02.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 25.02.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.03.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 15.03.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 25.02.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 25.02.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 15.03.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 15.03.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 14.04.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja ogłoszenia: 14.04.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 25.02.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 25.02.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 15.03.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 15.03.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 14.04.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja ogłoszenia: 14.04.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 28.01.20220 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja informacji: 28.01.2022 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 25.02.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 25.02.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 14.04.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja ogłoszenia: 14.04.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 28.01.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja informacji: 28.01.2022 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 25.02.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 25.02.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 14.04.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja ogłoszenia: 14.04.2022 r., Maciej Świątek