BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Warszawa

BIP 1400-OP.110.4.2023 - Inspektor w Referacie Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Grójcu

Informację o naborze wytworzył 17.01.2023 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 17.01.2023 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.6.2023 - Starszy inspektor ubezpieczeń w Wydziale Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Ciechanowie

Informację o naborze wytworzył 17.01.2023 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 17.01.2023 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.3.2023 - Referent w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Mińsku Mazowieckim (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze wytworzył 17.01.2023 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 17.01.2023 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.2.2023 - Starszego inspektora w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Mińsku Mazowieckim (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze wytworzył 17.01.2023 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 17.01.2023 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.1.2023 - Inspektor ubezpieczeń w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Sokołowie Podlaskim (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze wytworzył 17.01.2023 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 17.01.2023 r., Maciej Świątek

BIP 1400-OP.110.5.2023 - Starszy referent w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Piasecznie

Informację o naborze wytworzył 16.01.2023 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 16.01.2023 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.12.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 12.12.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.01.2023 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 02.01.2023 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 26.01.2023 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 26.01.2023 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.12.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 12.12.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.01.2023 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 02.01.2023 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 26.01.2023 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 26.01.2023 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 29.11.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja informacji: 29.11.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.12.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 15.12.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.01.2023 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 10.01.2023 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 24.11.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 24.11.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 12.12.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 12.12.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 24.11.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 24.11.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 12.12.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 12.12.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 19.01.2023 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 19.01.2023 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 17.11.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 17.11.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.12.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja listy kandydatów: 02.12.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 09.01.2023 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 09.01.2023 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 16.11.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 16.11.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 01.12.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja listy kandydatów: 01.12.2022 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 17.01.2023 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 17.01.2023 r., Maciej Świątek
Korektę informacji o wyniku naboru wytworzył 18.01.2023 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja poprawionego ogłoszenia: 18.01.2023 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 16.11.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja informacji: 16.11.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.12.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 05.12.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 22.12.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 22.12.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 25.10.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 25.10.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 10.11.2022 r. OR w Warszawie 
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 10.11.2022 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 25.11.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 25.11.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 25.10.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 25.10.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 10.11.2022. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 10.11.2022 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 12.12.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 12.12.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 25.10.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 25.10.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 10.11.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 10.11.2022 r., Magdalena Winiarek
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.12.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 13.12.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.10.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 13.10.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.11.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja listy kandydatów: 02.11.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 25.01.2023 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 25.01.2023 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 12.10.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 12.10.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 27.10.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 27.10.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.11.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 07.11.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 13.09.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 13.09.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.09.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja listy kandydatów: 28.09.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.10.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 10.10.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 25.08.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 25.08.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.10.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 05.10.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.11.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 07.11.2022 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 23.08.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 23.08.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 09.09.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 09.09.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 18.01.2023 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 18.01.2023 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 18.08.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 18.08.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.09.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 07.09.2022 r., Maciej Świątek
Korektę Listy kandydatów wytworzył: 12.09.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja korekty listy kandydatów: 12.09.2022 r., Maciej Świątek
Informację o naborze wytworzył 12.10.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 12.10.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 18.08.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 18.08.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.09.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 07.09.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.10.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 10.10.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 18.08.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 18.08.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 06.09.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 06.09.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.12.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 06.12.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 28.07.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 28.07.2022 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 12.08.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja listy kandydatów: 12.08.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 28.07.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 28.07.2022 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 12.08.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja listy kandydatów: 12.08.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 22.11.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 22.11.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 25.07.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 25.07.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 09.08.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja listy kandydatów: 09.08.2022 r., Maciej Świątek
Prawidłową listę kandydatów wytworzył: 16.08.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 16.08.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 25.07.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 25.07.2022 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 09.08.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja listy kandydatów: 09.08.2022 r., Maciej Świątek

iformację o naborze wytworzył 20.07.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja informacji: 21.06.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.08.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 08.08.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 25.01.2023 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 25.01.2023 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.07.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 15.07.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 01.08.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 01.08.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.10.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 10.10.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 21.06.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja informacji: 21.06.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.07.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 07.07.2022 r., Maciej Świątek
Informację o naborze wytworzył 12.10.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja informacji: 12.10.2022 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 21.06.2022 r. OR w Warszawie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, dr Włodzimierz Ćwil
Publikacja informacji: 21.06.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.07.2022 r. OR w Warszawie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR mgr Zenon Kowalewski
Publikacja listy kandydatów: 07.07.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.10.2022 r. OR w Warszawie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Zenon Kowalewski
Publikacja ogłoszenia: 13.10.2022 r., Maciej Świątek