BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Zielona Góra

Informację o naborze wytworzył 19.08.2022 r. OR w Zielonej Górze
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, inż. Agnieszka Benglari
Publikacja informacji: 19.08.2022 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.09.2022 r. OR w Zielonej Górze
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Bożena Ronowicz
Publikacja listy kandydatów: 08.09.2022 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzył 04.10.2022 r. OR w Zielonej Górze
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Bożena Ronowicz
Publikacja ogłoszenia: 04.10.2022 r., Dorota Grabowska