BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Informację o naborze wytworzył 14.03.2019 r. OR w Zielonej Górze
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Bożena Ronowicz
Publikacja informacji: 14.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.04.2019 r. OR w Zielonej Górze
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Bożena Ronowicz
Publikacja listy kandydatów: 02.04.2019 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.05.2019 r. OR w Zielonej Górze
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Alina Marczak
Publikacja ogłoszenia: 06.05.2019 r., Adriana Minorowska

Informację o naborze wytworzył 14.03.2019 r. OR w Zielonej Górze
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Bożena Ronowicz
Publikacja informacji: 14.03.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.04.2019 r. OR w Zielonej Górze
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Bożena Ronowicz
Publikacja listy kandydatów: 02.04.2019 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.05.2019 r. OR w Zielonej Górze
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Alina Marczak
Publikacja ogłoszenia: 06.05.2019 r., Adriana Minorowska

Informację o naborze wytworzył 12.02.2019 r. OR w Zielonej Górze
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Bożena Ronowicz
Publikacja informacji: 13.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 04.03.2019 r. OR w Zielonej Górze
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Bożena Ronowicz
Publikacja listy kandydatów: 04.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.04.2019 r. OR w Zielonej Górze
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Bożena Ronowicz
Publikacja ogłoszenia: 02.04.2019 r., Wojciech Gajewski