BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Zielona Góra

BIP 1600-OP.110.3.2022 - Referent w Wydziale Świadczeń w Odzdaiale Regionalnym KRUS w Zielonej Górze

Informację o naborze wytworzył 30.06.2022 r. OR w Zielonej Górze
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Bożena Ronowicz
Publikacja informacji: 30.06.2022 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 26.04.2022 r. OR w Zielonej Górze
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, inż. Agnieszka Beglari
Publikacja informacji: 26.04.2022 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 18.05.2022 r. OR w Zielonej Górze
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Bożena Ronowicz
Publikacja listy kandydatów: 18.05.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 06.06.2022 r. OR w Zielonej Górze
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Bożena Ronowicz
Publikacja ogłoszenia: 06.06.2022 r., Dorota Grabowska

Ogłoszenie o naborze utworzyło 26.04.2022 r. OR w Zielonej Górze
Za treść ogłoszenia odpowiada z-ca dyr. ds. Finansowych inż. Agnieszka Beglari
Publikacja ogłoszenia: 26.04.2022 r. Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 18.05.2022 r. OR w Zielonej Górze
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Bożena Ronowicz
Publikacja listy kandydatów: 18.05.2022 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 06.06.2022 r. OR w Zielonej Górze
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Bożena Ronowicz
Publikacja ogłoszenia: 06.06.2022 r., Dorota Grabowska