BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Wrocław

1500-OP.110.16.2019 - Inspektor - Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Świadczeń - Placówka Terenowa KRUS w Środzie Śląskiej

Informację o naborze wytworzył 13.03.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 13.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1500-OP.110.13.2019 - Inspektor - Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Ubezpieczeń - Placówka Terenowa KRUS w Świdnicy (UMOWA NA ZASTĘPSTWO)

Informację o naborze wytworzył 13.03.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 13.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1500-OP.110.12.2019 - Inspektor - Wydział Ubezpieczeń - Oddział Regionalny KRUS we Wrocławiu

Informację o naborze wytworzył 13.03.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 13.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1500-OP.110.11.2019 - Referent - Stanowisko Pracy ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego Placówka Terenowa KRUS w Górze (umowa na zastępstwo)
BIP 1500-OP.110.11.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze wytworzył 28.02.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 28.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.03.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 15.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1500-OP.110.10.2019 - Radca prawny - Wydział Ogólny - Oddział Regionalny KRUS we Wrocławiu
BIP 1500-OP.110.10.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze wytworzył 20.02.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 20.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.03.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 08.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1500-OP.110.9.2019 - Inspektor - Wydział Finansowo-Księgowy - Oddział Regionalny KRUS we Wrocławiu
BIP 1500-OP.110.9.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze wytworzył 18.02.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 18.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 12.03.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 12.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1500-OP.110.8.2019 - Inspektor - Samodzielny Referat Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego - Oddział Regionalny KRUS we Wrocławiu (umowa na zastępstwo)
BIP 1500-OP.110.8.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze wytworzył 18.02.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 18.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 05.03.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 05.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1500-OP.110.7.2019 - Inspektor - Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Świadczeń - Placówka Terenowa KRUS w Środzie Śląskiej
BIP 1500-OP.110.7.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1500-OP.110.7.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 18.02.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 18.02.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 07.03.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 07.03.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 12.03.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 12.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1500-OP.110.5.2019 - Inspektor - Stanowisko Pracy ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego - Placówka Terenowa KRUS w Górze (umowa na zastępstwo)
BIP 1500-OP.110.5.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1500-OP.110.5.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 30.01.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Paulina Zdobylak
Publikacja informacji: 31.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.02.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 15.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 25.02.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 25.02.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1500-OP.110.4.2019 - Inspektor - Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Ubezpieczeń Placówka Terenowa KRUS w Środzie Śląskiej (umowa na zastępstwo)
BIP 1500-OP.110.4.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1500-OP.110.4.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 30.01.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Paulina Zdobylak
Publikacja informacji: 30.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 18.02.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 18.02.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.03.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 13.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1500-OP.110.6.2019 - Inspektor - Samodzielny Referat Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego - Oddział Regionalny KRUS we Wrocławiu (umowa na zastępstwo)
BIP 1500-OP.110.6.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 29.01.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 29.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 12.02.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 12.02.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1500-OP.110.2.2019 - Inspektor Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Ubezpieczeń Placówka Terenowa KRUS w Polkowicach
BIP 1500-OP.110.2.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1500-OP.110.2.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 15.01.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 15.01.2019 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 31.01.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 31.01.2019 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.03.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 04.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1500-OP.110.3.2019 - Inspektor w Wydziale Ogólnym w Oddziale Regionalnym KRUS we Wrocławiu (umowa na zastępstwo)
BIP 1500-OP.110.3.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1500-OP.110.3.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 09.01.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 09.01.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 29.01.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 29.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.02.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 13.02.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1500-OP.110.1.2019 - Inspektor w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds.Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w Placówce Terenowej KRUS w Jeleniej Górze
BIP 1500-OP.110.1.2019 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1500-OP.110.1.2019 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 08.01.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 08.01.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 28.01.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 28.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.02.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 13.02.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1500-OP.110.44.2018 - Inspektor w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Środzie Śląskiej
BIP 1500-OP.110.44.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1500-OP.110.44.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 08.01.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 08.01.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 24.01.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 24.01.2019 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.02.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 13.02.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1500-OP.110.43.2018 - Inspektor w Samodzielnym Referacie Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w Oddziale Regionalnym KRUS we Wrocławiu (umowa na zastępstwo)
BIP 1500-OP.110.43.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 08.01.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 08.01.2019 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 28.01.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 28.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1500-OP.110.41.2018 - Inspektor w Wydziale Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Legnicy (umowa na zastępstwo)
BIP 1500-OP.110.41.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1500-OP.110.41.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 08.01.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 08.01.2019 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 28.01.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 28.01.2019 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.03.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 04.03.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1500-OP.110.42.2018 - Inspektor - Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego, Placówka Terenowa KRUS w Jeleniej Górze
BIP 1500-OP.110.42.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 14.12.2018 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 14.12.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.01.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 04.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1500-OP.110.40.2018 - Inspektor - Wydział Ogólny - Oddział Regionalny KRUS we Wrocławiu
BIP 1500-OP.110.40.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1500-OP.110.40.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 06.12.2018 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Paulina Zdobylak
Publikacja informacji: 06.12.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.12.2018 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 28.12.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 17.01.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 17.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1500-OP.110.38.2018 - Inspektor - Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Świadczeń - Placówka Terenowa KRUS w Strzelinie
BIP 1500-OP.110.38.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1500-OP.110.38.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 06.12.2018 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Paulina Zdobylak
Publikacja informacji: 06.12.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.12.2018 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 28.12.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 17.01.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 17.01.2019 r., Maciej Świątek

BIP 1500-OP.110.39.2018 - Inspektor - Wydział Ogólny Oddział Regionalny KRUS we Wrocławiu (umowa na zastępstwo)
BIP 1500-OP.110.39.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1500-OP.110.39.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 05.12.2018 r. OR Wrocław
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 05.12.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 28.12.2018 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 28.12.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.01.2019 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 08.01.2019 r., Dorota Grabowska

BIP 1500-OP.110.37.2018 - Inspektor - Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego Placówka Terenowa KRUS w Jeleniej Górze
BIP 1500-OP.110.37.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 26.11.2018 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 26.11.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 12.12.2018 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 12.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 1500-OP.110.36.2018 - Inspektor w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Ząbkowicach Śląskich
BIP 1500-OP.110.36.2018 - lista kandydatów
BIP 1500-OP.110.36.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 16.11.2018 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Paulina Zdobylak
Publikacja informacji: 16.11.2018 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 03.12.2018 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 03.12.2018 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 19.12.2018 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 19.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 1500-OP.110.35.2018 - Inspektor - Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Ubezpieczeń - Placówka Terenowa KRUS w Oleśnicy
BIP 1500-OP.110.35.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1500-OP.110.35.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 07.11.2018 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 07.11.2018 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 26.11.2018 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 26.11.2018 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.12.2018 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 13.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 1500-OP.110.34.2018 - Specjalista w Wydziale Ogólnym w Oddziale Regionalnym KRUS we Wrocławiu 
BIP 1500-OP.110.34.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1500-OP.110.34.2018 - korekta listy kandydatów
BIP 1500-OP.110.34.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 23.10.2018 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 23.10.2018 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 13.11.2018 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 13.11.2018 r., Dorota Grabowska
Korektę listy kandydatów wytworzył: 19.11.2018 r. OR we Wrocławiu
Za treść korekty odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja korekty: 19.11.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.12.2018 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 04.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 1500-OP.110.33.2018 - Inspektor w Wydziale Ogólnym w Oddziale Regionalnym KRUS we Wrocławiu (umowa na zastępstwo)
BIP 1500-OP.110.33.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1500-OP.110.33.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne (korekta)
BIP 1500-OP.110.33.2018 - wynik naboru

Informację o naborze wytworzył 23.10.2018 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 23.10.2018 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 13.11.2018 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 13.11.2018 r., Dorota Grabowska
Korektę listy kandydatów wytworzył: 16.11.2018 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 16.11.2018 r., Wojciech Gajewski
Informację o wyniku naboru wytworzył 04.12.2018 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 04.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 1500-OP.110.32.2018 - Referent w Wydziale Ubezpieczeń w Placówce Terenowej w Legnicy
BIP 1500-OP.110.32.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1500-OP.110.32.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 12.10.2018 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 12.10.2018 r., Wojciech Gajewski
Listę kandydatów wytworzył: 30.10.2018 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 30.10.2018 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.12.2018 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, Paulina Zdobylak
Publikacja ogłoszenia: 06.12.2018 r., Maciej Świątek

BIP 1500-OP.110.30.2018 - Referent w Wydziale Ubezpieczeń w Placówce Terenowej w Legnicy
BIP 1500-OP.110.30.2018 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 1500-OP.110.30.2018 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 12.10.2018 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 12.10.2018 r., Wojciech Gajewski
Listę kandydatów wytworzył: 30.10.2018 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 30.10.2018 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 06.12.2018 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, Paulina Zdobylak
Publikacja ogłoszenia: 06.12.2018 r., Maciej Świątek