BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

OR Wrocław

BIP 1500-OP.110.15.2020 - Inspektor - Stanowisko Pracy ds. Ubezpieczeń Placówka Terenowa KRUS w Kamiennej Górze

Informację o naborze wytworzył 09.07.2020 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 09.07.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 17.06.2020 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 17.06.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.07.2020 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 07.07.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 17.06.2020 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 17.06.2020 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.07.2020 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 08.07.2020 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 17.06.2020 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 17.06.2020 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 10.07.2020 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 10.07.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 15.05.2020 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 15.05.2020 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 02.06.2020 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 02.06.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 08.07.2020 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 08.07.2020 r., Magdalena Winiarek

Informację o naborze wytworzył 18.03.2020 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 18.03.2020 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 11.05.2020 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 11.05.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.06.2020 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 02.06.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 28.02.2020 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Paulina Zdobylak
Publikacja informacji: 28.02.2020 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 19.03.2020 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Konrad Sańczak
Publikacja listy kandydatów: 19.03.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.06.2020 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 02.06.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 28.02.2020 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Paulina Zdobylak
Publikacja informacji: 28.02.2020 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 19.05.2020 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 19.05.2020 r., Maciej Świątek
Informację o naborze kolejnego kandydata wytworzył 08.06.2020 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 08.06.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 28.02.2020 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Paulina Zdobylak
Publikacja informacji: 28.02.2020 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 19.03.2020 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Konrad Sańczak
Publikacja listy kandydatów: 19.03.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.06.2020 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 02.06.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 28.02.2020 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Paulina Zdobylak
Publikacja informacji: 28.02.2020 r., Magdalena Winiarek
Listę kandydatów wytworzył: 19.03.2020 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, Konrad Sańczak
Publikacja listy kandydatów: 19.03.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.05.2020 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 15.05.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 24.02.2020 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. OR Paulina Zdobylak
Publikacja informacji: 24.02.2020 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 11.03.2020 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 11.03.2020 r., Maciej Świątek
Korektę listy kandydatów wytworzył: 11.03.2020 r. OR we Wrocławiu
Za treść korekty odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja skorygowanej listy kandydatów: 11.03.2020 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 02.06.2020 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 02.06.2020 r., Maciej Świątek

Informację o naborze wytworzył 28.01.2020 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 28.01.2020 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 18.02.2020 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Paulina Zdobylak
Publikacja listy kandydatów: 18.02.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 24.02.2020 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR Paulina Zdobylak
Publikacja ogłoszenia: 24.02.2020 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 28.01.2020 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 28.01.2020 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 18.02.2020 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Paulina Zdobylak
Publikacja listy kandydatów: 18.02.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 24.02.2020 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR Paulina Zdobylak
Publikacja ogłoszenia: 24.02.2020 r., Dorota Grabowska

Informację o naborze wytworzył 28.01.2020 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 28.01.2020 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 18.02.2020 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Paulina Zdobylak
Publikacja listy kandydatów: 18.02.2020 r., Maciej Świątek
Informację o wyniku naboru wytworzył 03.03.2020 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 03.03.2020 r., Maciej Świątek