BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Praktyki studenckie w KRUS

W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego istnieje możliwość odbycia:

bezpłatnych praktyk studenckich przez osoby studiujące na kierunkach związanych z działalnością Kasy.

Osoby zainteresowane praktyką studencką w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z pracownikiem odpowiedzialnym za obsługę praktyk w Centrali lub w wybranym oddziale regionalnym. Poniżej zamieszczamy listę jednostek KRUS, zawierającą dane kontaktowe: adres e-mailowy i numer telefonu.

Lista jednostek KRUS - praktyki studenckie

Praktyki w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego są bezpłatne. KRUS nie pokrywa żadnych kosztów związanych z realizacją praktyk. Praktykanci są zobowiązani do posiadania polisy ubezpieczenia od NNW ważnego w okresie realizacji praktyki.

 

 

Informację utworzył 22.05.2015 r. Wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia Centrali KRUS, Piotr Główka 
Informację zatwierdził 22.05.2015 r. Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Centrali KRUS, Jadwiga Wiśniewska 
Publikacja informacji: 22.05.2015 r. Ewa Siejka
Modyfikacja informacji 12.01.2017 r. Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Centrali KRUS, Piotr Główka
Publikacja zmodyfikowanej informacji 13.01.2017 r. Maciej Świątek