BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Praktyki/staże w KRUS

W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego istnieje możliwość odbycia praktyki/stażu.

Osoby zainteresowane praktyką/stażem w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z wybraną jednostką organizacyjną KRUS. Poniżej zamieszczamy listę jednostek KRUS, zawierającą dane kontaktowe.

Lista jednostek organizacyjnych KRUS

Praktyki w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego są bezpłatne. Praktykanci są zobowiązani do posiadania polisy ubezpieczenia od NNW ważnej w okresie realizacji praktyki/stażu. 

 

Informację utworzył 22.05.2015 r. Wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia Centrali KRUS, Piotr Główka 
Informację zatwierdził 22.05.2015 r. Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Centrali KRUS, Jadwiga Wiśniewska 
Publikacja informacji: 22.05.2015 r. Ewa Siejka
Modyfikacja informacji 07.06.2021 r. Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Centrali KRUS, mgr Grażyna Szymańska
Publikacja zmodyfikowanej informacji 07.06.2021 r. Maciej Świątek, 14.06.2021 r. Dorota Grabowska