BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Organizacja, tryb działania, skład Rady

Organizacja i tryb działania Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników (skrót. RR) funkcjonuje na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336). Radę powołuje w składzie 25. osób, na 3-letnią kadencję, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  W związku z udziałem w pracach Rady jej członkom przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie, określone Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2006 r., w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz regulaminu i zasad wynagradzania jej członków (Dz.U. z 2006 r. Nr 189 poz. 1394 oraz,Dz.U. z 2007 r. Nr 128 poz. 901).

Initiates file downloadKomunikat nr 1 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia terminu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników

W dniu 31 grudnia 2016 r. upłynęła IX kadencja Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2016 r., poz. 277, 2043)  powołał Radę Ubezpieczenia Społecznego Rolników X kadencji (na lata 2017-2019). Skład Rady Rolników X kadencji w linku poniżej.

Initiates file downloadKomunikat nr 4 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 4 lipca 2017 r.

Initiates file downloadSkład Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników X kadencji na lata 2017-2019

Opens internal link in current windowPosiedzenia Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników w 2017 r.


Initiates file downloadInformacja Prezesa KRUS z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia terminu zgłaszania kandydatów do wyborów uzupełniających na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Initiates file downloadKomunikat Nr 1 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia terminu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Opens internal link in current windowSkład Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników IX kadencji

Opens internal link in current windowArchiwum prac Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników IX kadencji


zobacz archiwum Rady Rolników :

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieOrganizacja, tryb działania i archiwum Rady Rolników od IV do VIII kadencji