BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Posiedzenie w dniu 04.12.2019 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Ustalenie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na I kwartał 2020 r.
 3. Zaopiniowanie projektu Planu rzeczowo – finansowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na 2020 r.
 4. Zaopiniowanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.
 5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników za 2019 r.
 6. Sprawy różne.

Posiedzenie w dniu 02.09.2019 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Ustalenie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na IV kwartał 2019 r.
 3. Sprawy różne.

Posiedzenie w dniu 06.03.2019 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Ustalenie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na II kwartał 2019 r.
 3. Działania prewencyjne KRUS na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.
 4. Sprawy różne.

Posiedzenie w dniu 21.02.2019 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie zmian organizacyjnych w zasięgu terytorialnym Placówek Terenowych w Gnieźnie oraz Słupcy, podległych Oddziałowi Regionalnemu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu.
 3. Sprawy różne.

Posiedzenie w dniu 29.01.2019 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Przyjęcie Sprawozdania z pracy Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników za 2018 r.
 3. Przyjęcie Planu pracy Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników na 2019 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników za 2018 r.
 5. Międzynarodowa Strategia ISSA „Wizja Zero” w rolnictwie, a działania prewencyjne KRUS 2019-2020.
 6. Sprawy różne.

 

Prace Prezydium Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników X kadencji

Komisja Organizacji i Gospodarki Finansowej Kasy

Komisja Prewencji i Rehabilitacji

Komisja Ubezpieczeń

Komisja Świadczeń

Komisja Doraźna