BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Posiedzenie w dniu 04.04.2019 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Badanie satysfakcji klienta zewnętrznego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2018 r.
 4. Sprawy różne.

Posiedzenie w dniu 24.04.2019 r.

 1. Porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie Sprawozdania z działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w 2018 r.
 3. Zaopiniowanie Programu działania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na 2019 r.
 4. Sprawy różne.

Posiedzenie w dniu 04.06.2019 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Ustalenie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na III kwartał 2019 r.
 3. Sprawy różne.

Posiedzenie w dniu 06.12.2018 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Ustalenie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na I kwartał 2019 r.
 3. Zaopiniowanie obywatelskiego projektu ustawy – Emerytura bez podatku oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 4. Zaopiniowanie prezydenckiego projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym dla osób przebywających w latach 1939 – 1956 na zesłaniu lub deportacji w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
 5. Sprawy różne.

Posiedzenie w dniu 06.11.2018 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu Planu rzeczowo – finansowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na 2019 r.
 3. Sprawy różne.

Posiedzenie w dniu 27.09.2018 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.
 3. Sprawy różne. 

Posiedzenie w dniu 04.09.2018 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Ustalenie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na IV kwartał 2018 r.
 3. Nowe regulacje prawne w zakresie ochrony danych osobowych.
 4. Sprawy różne. 

Posiedzenie w dniu 19.04.2018 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
 2. Zaopiniowanie Sprawozdania z działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w 2017 r. 
 3. Zaopiniowanie Programu działania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na 2018 r. 
 4. Sprawy różne.

Posiedzenie w dniu 29.05.2018 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Informacja o aktualnej sytuacji finansowo – organizacyjnej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.
 3. Ustalenie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na III kwartał 2018 r.
 4. Zaopiniowanie poselskich projektów ustaw o związku partnerskim oraz Przepisy wprowadzające ustawę o związku partnerskim.
 5. Informacja w sprawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858).
 6. Sprawy różne. 

Posiedzenie w dniu 01.03.2018 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Przyjęcie planu pracy Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników na 2018 r.
 3. Ustalenie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na II kwartał 2018 r.
 4. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego.
 5. KRUS - nowoczesnym e-urzędem administracji państwowej.
 6. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników za 2017 r.
 7. Sprawy różne.

Posiedzenie w dniu 07.02.2018 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw.
 2. Sprawy różne.

Posiedzenie w dniu 05.12.2017 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Ustalenie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na I kwartał 2018 r.
 3. Zaopiniowanie podwyższenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.
 4. Zaopiniowanie projektu Regulaminu Funduszu Motywacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 5. Inwestycje budowlane realizowane w KRUS w 2017 r.
 6. Zaopiniowanie rządowego projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.
 7. Sprawy różne.

Posiedzenie w dniu 23.11.2017 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw.
 3. Sprawy różne.

Posiedzenie w dniu 07.11.2017 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu Planu rzeczowo – finansowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na 2018 r.
 3. Nowoczesne ubezpieczenia dla rolników. Fundusz Składkowy USR udziałowcem Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.
 4. Ubezpieczenie dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Zaopiniowanie projektu Obwieszczenia Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 6. Sprawy różne.

Posiedzenie w dniu 06.09.2017 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Ustalenie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na IV kwartał 2017 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Funduszu Składkowego USR za I półrocze 2017 r.
 5. Sprawy różne.

Posiedzenie w dniu 28.06.2017 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Sprawy różne.

Posiedzenie w dniu 31.05.2017 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Ustalenie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na III kwartał 2017 r.
 3. Zaopiniowanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
 4. Sprawy różne.

Posiedzenie w dniu 11.04.2017 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjecie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie Sprawozdania z działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w 2016 r.
 3. Zaopiniowanie Programu działania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na 2017 r.
 4. Sprawy różne.

Posiedzenie w dniu 06.02.2017 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Ukonstytuowanie się Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników
 2. Sprawy organizacyjne
 3. Sprawy różne

Posiedzenie w dniu 03.03.2017 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie planu pracy Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników
 2. Ustalenie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na II kwartał 2017 r.
 3. Zaopiniowanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 4. Badanie satysfakcji klienta zewnętrznego
 5. Sprawy różne

Posiedzenie w dniu 23.03.2017 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
 2. Zaopiniowanie projektu Zarządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 3. Sprawy różne

 

Prace Prezydium Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników X kadencji

Komisja Organizacji i Gospodarki Finansowej Kasy

Komisja Prewencji i Rehabilitacji

Komisja Ubezpieczeń

Komisja Świadczeń

Komisja Doraźna