BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Rejestr zmian

Poniższy rejestr dokumentuje zmiany na stronach przedmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, z wyjątkiem działu: "Praca w KRUS", dla którego prowadzony jest on odrębnie. Każdy dokument wprowadzany do serwisu www.bip.krus.gov.pl ma dodatkowo odrębnie dokumentowaną historię zmian w stopce.

Rejestr zmian w dziale: "Praca w KRUS"  Kliknij, by zobaczyć 

 

Rejestr zmian w BIP

Dział: CAF - dodano nowy podrozdział o wdrażaniu w Kasie metody CAF-2006
19 czerwca 2009 r. Maria Lewandowska      zobacz>>

Dział: Finanse i majątek: Dane Centrali o wykonaniu planu wydatków z ubezpieczenia społecznego rolników w 2008 r.
08.05.2009 r.   Maria Lewandowska               zobacz>>

Dział: Wykaz spraw: Dane Biura Ubezpieczeń Centrali KRUS za II kw. 2008 r.
14.08.2008 r.    Maria Lewandowska             zobacz>>

Dział: Finanse i majątek: Rozliczenie planu wydatków za 2007 rok
13.05.2008 r.    Maria Lewandowska             zobacz>>

Utworzono dział: Elektroniczna Skrzynka Podawcza
12.05.2008 r.    Maria Lewandowska             zobacz>>

Dział: Rada Rolników - komunikat o powołaniu składu Rady Rolników VII kadencji

18.01.2008 r.    Maria Lewandowska             zobacz>>

Dział: Status prawny - aktualizacja danych o zmianie struktury organizacyjnej Kasy, dodano Zarządzenie nr 186 Prezesa KRUS z dnia 24 grudnia 2007 zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

02.01.2008 r.    Maria Lewandowska            zobacz>>

Dział: Status prawny - opublikowano Zarządzenie nr 175 z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego KRUS, uchylające Zarządzenie nr 133 z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego KRUS

17.12.2007   Maria Lewandowska                zobacz>>

Dział: Organizacja - wprowadzono dane o powołanym  z dniem 11.12.2007 r. I Zastępcy Prezesa KRUS

11.12.2007    Maria Lewandowska               zobacz>>

Dział:  Status prawny - dodano plik z Zarządzeniem nr 133 Prezesa Kasy, z dnia 13 listopada 2007 r., w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego KRUS

21.11.2007    Maria Lewandowska               zobacz>>

Dział: Rada Rolników - komunikat Prezesa KRUS o terminie zgłaszania kandydatów do Rady Rolników VII kadencji

07.11.2007     Maria Lewandowska               zobacz>>

Dział: Wykaz spraw - Ubezpieczenia - Dane Biura Ubezpieczeń w rozliczeniu spraw z ubezpieczenia społecznego rolników na koniec  II kw. 2007 r.

21.09.2007    Maria Lewandowska                zobacz>>

Dział: Praca w KRUS - Aktualizacja wykazu jednostek organizacyjnych Kasy zgodnie z Zarządzeniem nr 27 MRiRW z dn. 5.09.2007 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

17.09.2007     Maria Lewandowska              zobacz>>

Dział: Status prawny - uzupełnienie informacji o nadaniu z dniem 6.09.2007 r. nowego statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

07.09.2007    Maria Lewandowska               zobacz>> 

Dział: Finanse i majątek - dodano rozliczenie planu wydatków z ubezpieczenia społecznego rolników za rok 2006

15.05.2007      Maria Lewandowska             zobacz>>


Dział: Dokumentacja kontroli - Kontrola wewnętrzna: <//strong>dodano informację o kontrolach Biura Kontroli C/KRUS w 2006 r., wyodrębniono stronę z archiwum dokumentacji Biura Kontroli.07.05.2007        Maria Lewandowska              zobacz>>

 


Dział: Organizacja - link Rada Rolników: zmiana w składzie Rady Nadzorczej FSUSR, obowiązująca od 15 marca 2007.18.04.2007         Maria Lewandowska           zobacz>> 


Dział: Wykaz spraw - link Ubezpieczenie - dodano dane liczbowe Biura Ubezpieczeń wg stanu na 31.12.2006 r.28.03.2007 r.       Maria Lewandowska       zobacz >>

 

 


Dział: Status prawny - link Rada Ubezpieczenia Społecznego RolnikówAktualizacja składu Rady Nadzorczej FSUSR VI kadencji (w miejsce nazwiska: Elżbieta Karnafel - Wyka wprowadzono nazwisko: Krystyna ChojnowskaDodano stronę z archiwum zmian w składzie Rady Nadzorczej FSUSR VI kadencji2007.03.15     Maria Lewandowska                  zobacz>>


Dział: Status prawny - w treści zdania: "Kasą kieruje Prezes..." dodano obowiązujący art. 59 u.s.r., w brzmieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 o państwowym zasobie kadrowym oraz wysokich stanowiskach państwowych.2007.03.05      Maria Lewandowska                 zobacz >>


Dział: Finanse i majątek - dodano plan finansowy KRUS na 2007 rok, wg Ustawy budżetowej na 2007 r. (Dz.U.07.15.90)2007.20.08       Maria Lewandowska               zobacz >>


 

Dział: Wyniki kontroli, podrozdział: Kontrola wewnętrzna

Dodano publikację: Realizacja planu audytu wewnętrznego KRUS na rok 2006
2007-01-18       Maria Lewandowska              
zobacz >>

 


Dział: Status prawny. w części opisowej dokumentu dodano zdanie: Zarządzeniem nr 33 Prezesa KRUS  z dnia 21 grudnia 2006 r. wprowadzono zmiany do regulaminu organizacyjnego KRUS, obowiązujące od dnia podpisania Zarządzenia.Wprowadzono link do obrazu obowiązującego schematu organizacyjnego KRUS.2007-01-05     Maria Lewandowska                zobacz >> 


W dziale: Praca w KRUS zastąpiono zdanie: Nabór kandydatów jest otwarty, konkurencyjny i publikowany zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 17 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 132, poz. 1110)na następujące:Nabór kandydatów jest otwarty, konkurencyjny i publikowany zgodnie z przepisami art. 59a - 59g Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.).2006-12-06       Maria Lewandowska              Zobacz >>


W działach: Status prawny, Przedmiot działalności Kasy, Akty publicznoprawne  dodano link do wykazu aktów prawnych związanych z działalnością KRUS2006-11-14       Maria Lewandowska                Zobacz >>


Wykaz spraw - Ubezpieczenia - dane Biura Ubezpieczeń Centrali KRUS z II kwartału 2006 r.2006-10-02       Maria Lewandowska              Zobacz >>


Organizacja - Centrala - zmiana na stanowisku: Naczelny Lekarz KRUS2006-09-12        Maria Lewandowska            Zobacz >>


Formularze - Świadczenia - usunięto formularze dotyczące świadczeń rodzinnych  nie realizowanych przez Kasę od 01.09.2005 r.: KRUS SR-25, KRUS SR-25B, KRUS SR-27, KRUS SR-27A, KRUS SR-27B, KRUS SR-27C, 2006-08-18        Maria Lewandowska           Zobacz >>


Praca w KRUS oraz Formularze -dodano  Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych KRUS2006-08-10       Maria Lewandowska          Zobacz >>      zobacz >> 


Organizacja - II Zastępca Prezesa KRUS2006-08-09       Maria Lewandowska          zobacz >>


Organizacja -  Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników -  nowy skład Rady Nadzorczej FSUSR2006-07-19      Maria Lewandowska           zobacz >>