BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP  /  Statystyki
A- A A+

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  cyklicznie publikuje informacje statystyczne z zakresu świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz świadczeń pozaubezpieczeniowych, wypłacanych osobom objętym ubezpieczeniem społecznym rolników oraz świadczeniobiorcom KRUS. Ze względu na ograniczony nakład tych publikacji, udostępniamy je także w wersji elektronicznej.


 Utworzenie tematycznego działu w BIP: 13.11.2017 r., Maciej Świątek