BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Wydane interpretacje

Zgodnie z przepisem art. 62a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1403, z poźn. zm.) Kasa zobowiązana jest do zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej wydawanych przez Prezesa Kasy na podstawie art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.) pisemnych interpretacji w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez rolników, którzy korzystając z przepisu art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników kontynuują podleganie temu ubezpieczeniu przy jednoczesnym wykonywaniu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieZasady wydawania interpretacji indywidualnych przez Prezesa Kasy

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieWydane przez Prezesa Kasy indywidualne interpretacje