BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Wydane przez Prezesa Kasy indywidualne interpretacje

Zgodnie z przepisem art. 62a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest zobowiązana do zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej, wydawanych przez Prezesa Kasy na podstawie art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, pisemnych interpretacji w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez rolników, którzy, korzystając z przepisu art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, kontynuują podleganie temu ubezpieczeniu przy jednoczesnym wykonywaniu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wykaz interpretacji wydanych w 2023 r.

Wniosek o wydanie interpretacji przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz decyzja z dnia 29 marca 2023 r.

Wykaz interpretacji wydanych w 2022 r.

Wniosek o wydanie interpretacji przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz decyzja z dnia 1 sierpnia 2022 r.

Wniosek o wydanie interpretacji przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz decyzja z dnia 22 lipca 2022 r.

Wykaz interpretacji wydanych w 2021 r.

Wniosek o wydanie interpretacji przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz decyzja z dnia 15 listopada 2021 r.

Wniosek o wydanie interpretacji przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz decyzja z dnia 21 lipca 2021 r.

Wniosek o wydanie interpretacji przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz decyzja z dnia 1 lipca 2021 r.

Wniosek o wydanie interpretacji przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz decyzja z dnia 22 marca 2021 r.

Wniosek o wydanie interpretacji przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz decyzja z dnia 15 lutego 2021 r.

Wykaz interpretacji wydanych w 2020 r.

Wniosek o wydanie interpretacji przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz decyzja z dnia 30 października 2020 r.

Wykaz interpretacji wydanych w 2019 r.

Wniosek o wydanie interpretacji przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz decyzja z dnia 2 grudnia 2019 r.

Wniosek o wydanie interpretacji przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz decyzja z dnia 24 maja 2019 r.

Wniosek o wydanie interpretacji przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz decyzja z dnia 4 lutego 2019 r.

Wykaz interpretacji wydanych w 2018 r.

Wniosek z dnia 10.08.2018 r. o interpretację przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Odpowiedź na wniosek - decyzja Prezesa Kasy z 29.08.2018 r., znak 0000-UB.404.2.2018

Wykaz interpretacji wydanych w 2016 r.

Wniosek z dnia 08.01.2016 r. o interpretację przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Odpowiedź na wniosek - decyzja Prezesa Kasy z 27.01.2016 r., znak 0000-UB.401.21.2016

 

Wniosek z dnia 25.10.2016 r. ws. interpretacji przepisów art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Odpowiedź na wniosek - decyzja Prezesa Kasy w piśmie 0000-UB.404.1 2016 z dnia 29.11.2016 r.