BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A- A A+

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłaszane są narastająco na stronie głównej KRUS,  w docelowym dziale tematycznym: http://www.krus.gov.pl/?id=34

Archiwum